Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en WetenschapStaatscourant 2013, 24942Besluiten van algemene strekking

Besluit van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 17 augustus 2013, nr. HO&S/538567, tot aanwijzing van personen belast met het toezicht op de naleving van artikel 1.5 van de Wet studiefinanciering 2000

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Gelet op artikel 9.1a, eerste lid, onderdeel a, van de Wet studiefinanciering 2000,

Besluit:

Artikel 1

De personen, werkzaam bij Bureau voor Noordelijke Gemeenten, afdeling Sociale Zaken en Welzijn, team Handhaving uit Groningen, te belasten met het toezicht bedoeld in artikel 1.5 van de Wet studiefinanciering 2000.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking op 1 september 2013. Indien de Staatscourant waarin dit besluit wordt geplaatst, wordt uitgegeven na 30 augustus 2013, treedt het in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst, en werkt daarbij terug tot en met 1 september 2013.

Dit besluit zal worden gepubliceerd in de Staatscourant.

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker