Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
ZederikStaatscourant 2013, 24744Ruimtelijke plannen

Logo Zederik
Ontwerpbestemmingsplan Leerbroekseweg 16 in Leerbroek, Zederik

Het college van de gemeente Zederik maakt, op grond van artikel 3.8 lid 1 van de Wet ruimtelijke ordening, bekend dat het ontwerpbestemmingsplan ‘Leerbroekseweg 16’ vanaf vrijdag 6 september 2013 zes weken ter inzage ligt bij de afdeling Publiekszaken in het gemeentehuis van Zederik. Ook kunt u de documenten raadplegen via de website van de gemeente, www.zederik.nl/bestemmingsplannen of www.ruimtelijkeplannen.nl .

Het ontwerp voorziet in de huisvesting van tijdelijke arbeidsmigranten op het perceel Leerbroekseweg 16 in Leerbroek.

Tijdens de inzagetermijn kunt u schriftelijk (geen e-mail) of mondeling zienswijzen indienen. Dat betekent dat u uw mening over dit voorgenomen besluit kunt geven. Schriftelijke zienswijzen kunt u sturen naar het college van de gemeente Zederik, Postbus 1, 4230 BA Meerkerk. Voor mondelinge zienswijzen kunt u contact opnemen met de afdeling Beleid en Strategie, tel. (0183) 35 65 00.