Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
GraafstroomStaatscourant 2013, 239Ruimtelijke plannen

Logo Graafstroom
Voorbereiding bestemmingsplan perceel Graafdijk Oost 34/35 te Molenaarsgraaf, gemeente Graafstroom

Ter voldoening aan het bepaalde in artikel 1.3.1 Besluit ruimtelijke ordening wordt hierbij bekendgemaakt dat voor het perceel Graafdijk Oost 34/35 te Molenaarsgraaf een bestemmingsplan wordt voorbereid. Voor meer informatie zie de digitale bekendmaking op www.dewaardwerkt.nl.