Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BoxtelStaatscourant 2013, 22946Ruimtelijke plannen

Logo Boxtel
Ontwerpbestemmingsplan ‘Verbindingsweg Ladonk-Kapelweg (VLK)’ en ontwerpbesluit Wet geluidhinder, Boxtel

Burgemeester en wethouders van Boxtel maken bekend dat met ingang van vrijdag 16 augustus tot en met donderdag 26 september 2013 het ontwerpbestemmingsplan ‘Verbindingsweg Ladonk-Kapelweg (VLK)’ (met codering NL.IMRO.0757.BP01VLK-otw1 ) en het bijbehorende ontwerpbesluit Wet geluidhinder ter inzage ligt. Deze bekendmaking vindt plaats op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening.

Inhoud ontwerpbestemmingsplan

Het bestemmingsplan maakt de aanleg mogelijk van een nieuwe weg tussen het bedrijventerrein Ladonk en de Kapelweg aan de westzijde van Boxtel. De nieuwe weg sluit in de noordwesthoek van het bedrijventerrein Ladonk aan op de weg Colenhoef en sluit ter hoogte van de spoorwegovergang d’Ekker aan de noordzijde van de spoorlijn Tilburg-Boxtel aan op de Kapelweg.

Met de aanleg van de nieuwe weg wordt beoogd de leefbaarheid en verkeersveiligheid van het buurtschap Kalksheuvel en de bereikbaarheid van het bedrijventerrein Ladonk te verbeteren.

Ontwerpbesluit Wet geluidhinder

Burgemeester en wethouders overwegen voor 6 woningen binnen het plangebied een hogere waarde dan de voorkeursgrenswaarde volgens de Wet geluidhinder vast te stellen. Het betreft hier een overschrijding van de voorkeursgrenswaarde voor de woningen Kapelweg 62, Kapelweg 63, Bakhuisdreef 2, Tongeren 48, Kalksheuvel 47a en Schouwrooij 12.

Inzage

Met ingang van vrijdag 16 augustus 2013 kunt u het ontwerpbestemmingsplan en het ontwerpbesluit Wet geluidhinder inzien. Het ontwerpbestemmingsplan kunt u digitaal raadplegen via de landelijke site www.ruimtelijkeplannen.nl . Het bestemmingsplan is bekend onder nummer NL.IMRO.0757.BP01VLK-otw1 . Daarnaast kunt u het ontwerpbestemmingsplan en het ontwerpbesluit Wet geluidhinder inzien in de leeshoek van het gemeentehuis, ingang Markt, en in de bibliotheek aan de Burgakker 4 in Boxtel. Het gemeentehuis is geopend van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 12.30 uur en op woensdag en donderdag tevens van 17.00 tot 19.30 uur.

Reageren op het ontwerpbestemmingsplan

Tot en met donderdag 26 september 2013 kunt u zienswijzen indienen op het ontwerpbestemmingsplan. Een schriftelijke zienswijze richt u aan de gemeenteraad van de gemeente Boxtel, Postbus 10.000, 5280 DA Boxtel onder vermelding van ‘zienswijze ontwerpbestemmingsplan ‘Verbindingsweg Ladonk-Kapelweg (VLK)’.

Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met het secretariaat van de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling van de gemeente Boxtel via telefoonnummer (0411) 65 53 34.

Reageren op het ontwerpbesluit Wet geluidhinder

Tot en met donderdag 26 september 2013 kunt u als belanghebbende een zienswijze kenbaar maken op dit ontwerpbesluit Wet geluidhinder. Een schriftelijke zienswijze richt u aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Boxtel. Postbus 10.000, 5280 DA Boxtel onder vermelding van ‘zienswijze ontwerpbesluit Wet geluidhinder Verbindingsweg Ladonk-Kapelweg (VLK)’. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met het secretariaat van de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling van de gemeente Boxtel via telefoonnummer (0411) 65 53 34.

Boxtel, 15 augustus 2013

Burgemeester en wethouders van Boxtel De secretaris, J.K. Fraanje

De burgemeester, M. Buijs