Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
LangedijkStaatscourant 2013, 22122Ruimtelijke plannen

Logo Langedijk
Ontwerpbestemmingsplan ‘Partiele herziening Speelpark De Swaan’, Langedijk

Burgemeester en wethouders van de gemeente Langedijk maken ingevolge artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) maken bekend dat met ingang van 6 augustus 2013 voor een periode van zes weken voor een ieder ter inzage ligt het ontwerp bestemmingsplan Speelpark De Swaan “Partiële herziening Geestmerambacht” en het Beeldkwaliteitsplan “De Swaan”.

Het betreft de uitbreiding van Speelpark De Swaan aan de Wagenweg 2 te Oudkarspel. Het perceel Wagenweg 2 ligt in het recreatiegebied Geestmerambacht. Voor de uitbreiding van het speelpark wordt aan de overzijde van Wagenweg 2 tevens een parkeerterrein aangelegd.

Het plan inclusief het beeldkwaliteitsplan “De Swaan” ligt ter inzage op de volgende locaties:

  • De voorlichtingsruimte van het gemeentehuis, Vroedschap 1 te Zuid-Scharwoude;

  • De openbare bibliotheek Langedijk, Bosgroet 4 te Zuid-Scharwoude en

  • Dorpshuis De Geist, Vinkenlaan 7 te Sint Pancas

Ook is het ontwerp bestemmingsplan vanaf genoemde datum te raadplegen via internet op www.gemeentelangedijk.nl (via menu: Leven in Langedijk – Bouwen – Bestemmingsplannen) of via www.ruimtelijkeplannen.nl (plan ID NL.IMRO.0416.BPGA2008herz001-on01 ).

Tijdens de ter inzagetermijn kan een ieder schriftelijk dan wel mondeling zienswijzen indienen bij de gemeenteraad van Langedijk, Postbus 15, 1723 ZG Noord-Scharwoude. Voor het mondeling indienen van uw zienswijze dient u vóór het einde van de ter inzagetermijn contact op te nemen met mevrouw M. Smit van de afdeling Beleid & Projecten voor het maken van een afspraak.

Langedijk, 18 juni 2013

Burgemeester en wethouders van Langedijk