Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HaarenStaatscourant 2013, 22078Overig

Logo Haaren
Toepassing coördinatieregeling woonzorgcomplex aan Haarensteijnstraat 2, Haaren

Burgemeester en wethouders van Haaren maken bekend, dat op grond van artikel 3.30 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) de gemeenteraad op 20 juni 2013 heeft besloten om de coördinatieregeling toe te passen voor het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning ten behoeve van de realisatie van een woonzorgcomplex aan Haarensteijnstraat 2 in Haaren.

De Wro maakt het mogelijk dat gemeenten efficiënter en sneller kunnen besluiten over ruimtelijke projecten via toepassing van deze coördinatieregeling. Met deze coördinatieregeling kunnen de voorbereiding, bekendmaking en vaststelling van samenhangende vergunningen en procedures worden gebundeld.

Door het toepassen van de coördinatieregeling op grond van de Wro worden de betrokken besluiten op de aanvragen om omgevingsvergunning en tot vaststelling van het bestemmingsplan gezamenlijk voorbereid en bekendgemaakt.

Dit heeft als gevolg dat er slechts één gecombineerde procedure doorlopen hoeft te worden. Ook vindt bundeling van rechtsbescherming plaats zodat een belanghebbende maar tegen één besluit rechtsmiddelen hoeft aan te wenden.

Tegen de toepassing van de coördinatieregeling staat geen bezwaar en beroep open.