Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2013
Nr. 22031

Gepubliceerd op 6 augustus 2013 09:00Besluit van 18 juni 2013 van het College van procureurs-generaal, houdende wijziging van de geldigheidsduur van de beleidsregels voor het Openbaar Ministerie met ingang van 1 september 2013, waarvan de Minister van Veiligheid en Justitie in kennis is gesteld

Sinds 1999 worden door het College van procureurs-generaal beleidsregels vastgesteld. Deze beleidsregels zijn in beginsel gericht tot de OM-onderdelen en zijn in de regel vastgesteld voor de tijd van vier jaren.

Met ingang van 1 september 2013 zijn alle beleidsregels voor onbepaalde tijd geldig.

De einddatum van beleidsregels die reeds voor 1 september 2013 in werking zijn getreden, komt met ingang van die datum te vervallen.

’s-Gravenhage, 26 juli 2013

Het College van procureurs-generaal, H.J. Bolhaar.

Inhoudsopgave


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl