Besluit van 18 juni 2013 van het College van procureurs-generaal, houdende wijziging van de geldigheidsduur van de beleidsregels voor het Openbaar Ministerie met ingang van 1 september 2013, waarvan de Minister van Veiligheid en Justitie in kennis is gesteld

Sinds 1999 worden door het College van procureurs-generaal beleidsregels vastgesteld. Deze beleidsregels zijn in beginsel gericht tot de OM-onderdelen en zijn in de regel vastgesteld voor de tijd van vier jaren.

Met ingang van 1 september 2013 zijn alle beleidsregels voor onbepaalde tijd geldig.

De einddatum van beleidsregels die reeds voor 1 september 2013 in werking zijn getreden, komt met ingang van die datum te vervallen.

’s-Gravenhage, 26 juli 2013

Het College van procureurs-generaal, H.J. Bolhaar.

Naar boven