Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
KansspelautoriteitStaatscourant 2013, 21977Vergunningen

Beschikking van de raad van bestuur van de Kansspelautoriteit van 27 juni 2013, met kenmerk 00.013.985, tot wijziging van de Beschikking casinospelen 1996

De raad van bestuur van de Kansspelautoriteit,

Gelezen het verzoek van Holland Casino te Hoofddorp van 6 mei 2013 tot het aanpassen van de vergunning van Holland Casino in verband met de toevoeging aan het spelassortiment van het spel Casino War;

Gelet op de artikelen 27i, eerste lid, en 27i, tweede lid, onder b, en 33b van de Wet op de kansspelen;

Besluit:

De Beschikking casinospelen 1996 tot het organiseren van speelcasino’s wordt als volgt gewijzigd:

Aan artikel 4, eerste lid, wordt toegevoegd:

  • k. Casino War.

Deze beschikking wordt gepubliceerd in de Staatscourant.

Den Haag, 27 juni 2013

De raad van bestuur van de Kansspelautoriteit, de directeur, namens deze, F.M.M. de Kort hoofd afdeling Vergunningen

U kunt tegen deze beslissing bezwaar maken door een gemotiveerd bezwaarschrift in te dienen binnen zes weken na de bekendmaking van deze beslissing. U kunt uw bezwaarschrift sturen naar het volgende adres:

Kansspelautoriteit

Afdeling Juridische Zaken & Communicatie

Postbus 298

2501 CG Den Haag

U kunt uw bezwaarschrift ook door uw gemachtigde laten indienen. Als de gemachtigde geen advocaat is, moet u een machtiging bijvoegen bij uw bezwaarschrift.

Zorg ervoor dat uw bezwaarschrift in elk geval het volgende bevat:

  • Uw naam en adres;

  • De datum waarop u het bezwaarschrift schrijft;

  • Een kopie van de beslissing;

  • De gronden van uw bezwaar;

  • Uw handtekening of de handtekening van uw gemachtigde.

Voor meer informatie kunt u op rijksoverheid.nl de brochure ‘Bezwaar en beroep tegen een beslissing van de overheid’ downloaden.

TOELICHTING:

Holland Casino heeft een vergunning op grond van artikel 27h, eerste lid, van de Wet op de kansspelen. Er is een wijziging aangevraagd in deze vergunning en van het spelreglement 2000 Holland Casino.

De wijziging betreft een toevoeging aan het spelreglement 2000 Holland Casino en de vergunning in verband met de toevoeging van het spel Casino War aan het spelassortiment.

De raad van bestuur van de Kansspelautoriteit besluit om dit wijzigingsverzoek in te willigen.