Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Nuenen, Gerwen en NederwettenStaatscourant 2013, 21816Overig

Logo Nuenen, Gerwen en Nederwetten
Vaststelling grenzen bebouwde kom Boswet, Nuenen, Gerwen en Nederwetten

Burgemeester en wethouders van de gemeente Nuenen c.a. maken bekend dat zij op 16 juli 2013 de nieuwe grenzen van de bebouwde kommen op grond van de Boswet overeenkomstig het ontwerpbesluit hebben vastgesteld. Het gaat om een actualisering van de grenzen die nog dateerden uit 1988. Het college is bevoegd tot het nemen van dit besluit op grond van het delegatiebesluit van de gemeenteraad van 27 februari 2003. Het besluit met de hierbij behorende stukken ligt met ingang van 1 augustus 2013 voor iedereen ter inzage tijdens de openingsuren op de gemeentesecretarie, Jan van Schijnveltlaan 2 te Nuenen. Tegen de vaststelling van de grenzen van de bebouwde kommen op grond van de Boswet staan geen rechtsmiddelen open.

Nuenen, 1 augustus 2013

Burgemeester en wethouders van Nuenen c.a.