Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en SportStaatscourant 2013, 218Benoemingen en ontslagen

Besluit van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de Minister van Veiligheid en Justitie van 20 december 2012, kenmerk PG-E-3140842, houdende benoeming van plaatsvervangend voorzitters en plaatsvervangend leden van de regionale toetsingscommissies euthanasie

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de Minister van Veiligheid en Justitie,

Gelet op artikel 4, tweede lid, van de Wet toetsing levensbeëindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding;

Besluiten:

Artikel 1

Mevrouw mr. M.P. den Hollander eervol ontslag te verlenen als plaatsvervangend voorzitter van de regionale toetsingscommissie euthanasie voor de regio Groningen, Friesland en Drenthe, te rekenen vanaf 1 november 2012.

Artikel 2

De heer mr. W. van Nierop te benoemen als plaatsvervangend voorzitter van de regionale toetsingscommissie euthanasie voor de regio Groningen, Friesland en Drenthe, met ingang van 1 december 2012.

Artikel 3

Mevrouw mr. H. Mollema-de Jong te benoemen als plaatsvervangend voorzitter van de regionale toetsingscommissie euthanasie voor de regio Groningen, Friesland en Drenthe, met ingang van 1 december 2012.

Artikel 4

Mevrouw drs. M.P.W. Toemen te benoemen als plaatsvervangend arts-lid van de regionale toetsingscommissie euthanasie voor de regio Groningen, Friesland en Drenthe, met ingang van 1 december 2012.

Artikel 5

De heer dr. D.G. van Tol te benoemen als plaatsvervangend ethicus-lid van de regionale toetsingscommissie euthanasie voor de regio Groningen, Friesland en Drenthe, met ingang van 1 december 2012.

Artikel 6

De heer prof. dr. L.H.J. Adams te benoemen als plaatsvervangend voorzitter van de regionale toetsingscommissie euthanasie voor de regio Overijssel, Gelderland, Utrecht en Flevoland, met ingang van 1 december 2012.

Artikel 7

De heer drs. L.P. van Bavel te benoemen als plaatsvervangend arts-lid van de regionale toetsingscommissie euthanasie voor de regio Overijssel, Gelderland, Utrecht en Flevoland, met ingang van 1 december 2012.

Artikel 8

Mevrouw drs. A.N. Raat te benoemen als plaatsvervangend ethicus-lid van de regionale toetsingscommissie euthanasie voor de regio Overijssel, Gelderland, Utrecht en Flevoland, met ingang van 1 december 2012.

Artikel 9

Mevrouw mr. W.R. Kastelein te benoemen als plaatsvervangend voorzitter van de regionale toetsingscommissie euthanasie voor de regio Noord-Holland, met ingang van 1 december 2012.

Artikel 10

De heer dr. R.A. Verweij te benoemen als plaatsvervangend arts-lid van de regionale toetsingscommissie euthanasie voor de regio Noord-Holland, met ingang van 1 december 2012.

Artikel 11

Mevrouw dr. D.P. Touwen te benoemen als plaatsvervangend ethicus-lid van de regionale toetsingscommissie euthanasie voor de regio Noord-Holland, met ingang van 1 december 2012.

Artikel 12

De heer mr. F. van der Hoek te benoemen als plaatsvervangend voorzitter van de regionale toetsingscommissie euthanasie voor de regio Zuid-Holland en Zeeland, met ingang van 1 december 2012.

Artikel 13

De heer drs. M. te Paske te benoemen als plaatsvervangend arts-lid van de regionale toetsingscommissie euthanasie voor de regio Zuid-Holland en Zeeland, met ingang van 1 december 2012.

Artikel 14

De heer drs. A. Krom te benoemen als plaatsvervangend ethicus-lid van de regionale toetsingscommissie euthanasie voor de regio Zuid-Holland en Zeeland, met ingang van 1 december 2012.

Artikel 15

Mevrouw mr. Ch.L. van den Puttelaar te benoemen als plaatsvervangend voorzitter van de regionale toetsingscommissie euthanasie voor de regio Noord-Brabant en Limburg, met ingang van 1 december 2012.

Artikel 16

De heer drs. J.H.M. Peerden te benoemen als plaatsvervangend arts-lid van de regionale toetsingscommissie euthanasie voor de regio Noord-Brabant en Limburg, met ingang van 1 december 2012.

Artikel 17

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers

De Minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten