Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2013
Nr. 20754

Gepubliceerd op 18 juli 2013 09:00
Toon volledige inhoudsopgave

Gerelateerde informatie


ruimtelijkeplannen.nlLogo Barneveld
Kennisgeving/ontwerpbestemmingsplan Harselaar West West I, Barneveld

Kennisgeving

Overeenkomstig artikel 1.3.1 van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) geven burgemeester en wethouders kennis van het feit dat zij een bestemmingsplan voorbereiden voor het plangebied Harselaar West West. Het plangebied wordt aan de noordzijde begrensd door de rijksweg A1, aan de oostzijde door percelen aan de Nijkerkerweg, aan de zuidzijde door de spoorlijn Amersfoort-Apeldoorn en aan de westzijde door de rijksweg A30. Het plan betreft een actualisering van het geldende bestemmingsplan Harselaar West-West, waarbij een aantal wijzigingen zijn doorgevoerd.

Op grond van artikel 1.3.1, tweede lid Bro wordt hier gemeld dat over het plan direct gelegenheid wordt geboden zienswijzen naar voren te brengen, zoals hieronder staat beschreven. Er vindt tevens overleg plaats met betrokken instanties als bedoeld in artikel 3.1.1 van het Bro. Andere onafhankelijke instanties worden niet in de gelegenheid gesteld advies uit te brengen over dit voornemen.

Ontwerpbestemmingsplan

Van 19 juli tot en met 29 augustus 2013 ligt het ontwerp voor het bestemmingsplan Harselaar West West I ter inzage bij het servicepunt Bouwen, Wonen en Leefomgeving (Raadhuisplein 2).

Het ontwerpbestemmingsplan is vanaf 19 juli 2013 ook digitaal in te zien op de gemeentelijke website (www.barneveld.nl). De betreffende documenten staan dan onder de rubriek “Actueel”, categorie “Bekendmakingen”. Onder het kopje “Ruimtelijke Ordening” treft u bij “kennisgeving/ontwerpbestemmingsplan Harselaar West West I” de bijbehorende documenten aan.

Daarnaast is het plan in te zien op de landelijke website:

www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0203.1207-0001

(Mochten bovenstaande links niet werken, wilt u het dan melden bij rodigitaal@barneveld.nl)?

Tijdens de vermelde periode kan een ieder, bij voorkeur schriftelijk, een zienswijze over dit plan naar voren brengen bij de raad. Uw schriftelijke zienswijze kunt u richten aan de raad (Postbus 63, 3770 AB Barneveld). Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u een afspraak maken via telefoonnummer (0342) 495 335. U kunt uw zienswijze ook digitaal via de gemeentelijke website naar voren brengen. Daarvoor moet u gebruik maken van DigiD om u te legitimeren. Het formulier treft u aan bij de documenten op de gemeentelijke website.


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl