Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2013
Nr. 20623

Gepubliceerd op 23 juli 2013 09:00Besluit van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 15 juli 2013 nr. WJZ-530581, tot vaststelling van de peildatum voor de ledentelling voor de erkenningperiode 2016–2020

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Gelet op artikel 2.27, eerste lid, van de Mediawet 2008;

Besluit:

Artikel 1

De peildatum, bedoeld in artikel 2.27, eerste lid, van de Mediawet 2008, voor de erkenningperiode die aanvangt met ingang van 1 januari 2016, is 1 april 2014.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker

TOELICHTING

Op grond van artikel 2.27, eerste lid, van de Mediawet 2008 dient de peildatum voor de ledentelling van de omroepverenigingen bij ministerieel besluit te worden vastgesteld.

Dit besluit strekt tot die vaststelling voor de erkenningperiode die begint op 1 januari 2016 en eindigt op 1 januari 2021.

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl