Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2013
Nr. 1882

Gepubliceerd op 28 januari 2013 09:00Besluit van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 17 januari 2013, nr. 342554, houdende vaststelling van het normbedrag en het bedrag van het voorschot van het Besluit vergoedingen rechtsbijstand 2000

De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie,

Gelet op artikel 35, tweede en vierde lid, van het Besluit vergoedingen rechtsbijstand 2000;

Besluit:

Artikel 1

  • 1. Het normbedrag, bedoeld in artikel 35, tweede lid, van het Besluit vergoedingen rechtsbijstand, luidt: € 778,–.

  • 2. Het voorschot, bedoeld in artikel 35, vierde lid, van het Besluit vergoedingen rechtsbijstand 2000, is ten hoogste 25% van € 47.800,–.

Artikel 2

Het Besluit van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 14 december 2012, nr. 335236, houdende vaststelling van het normbedrag en het bedrag van het voorschot van het Besluit vergoedingen rechtsbijstand 2000, wordt ingetrokken.

Artikel 3

Deze regeling treedt in werking met ingang van de eerste dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Dit besluit zal met toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 17 januari 2013

De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven.

TOELICHTING

Het normbedrag, genoemd in artikel 35, tweede lid, Besluit vergoedingen rechtsbijstand 2000 wordt jaarlijks geïndexeerd. Op basis van het CBS indexcijfer betreffende de lonen voor oktober 2012 van 128,9 gedeeld door het indexcijfer afgegeven in oktober 2011 van 127,3 levert dit een stijgingspercentage op van 1,257%.

Op grond hiervan zijn de bedragen aangepast.

De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven.


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl