Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
WoerdenStaatscourant 2013, 16820Vergunningen

Logo Woerden
Ontwerpbesluit Monumentenvergunning – Hoge Woerd ter hoogte van nr. 3, Woerden

Burgemeester en wethouders van de gemeente Woerden maken bekend dat het ontwerpbesluit Monumentenvergunning voor de straat Hoge Woerd ter hoogte van nr. 3 in Woerden, artikel 11 van de Monumentenwet 1988, ter inzage ligt.

De termijn voor het indienen zienswijzen loopt van 20 juni 2013 tot en met 1 augustus 2013. Het indienen van een zienswijze tegen een ontwerpbesluit is in beginsel vereist om later beroep te kunnen instellen. Voor het mondeling indienen van een zienswijze(n) kunt u binnen de ter inzage termijn een afspraak maken via een medewerker van het Omgevingsloket, bel voor een afspraak met telefoonnummer 14 0348.

U kunt het besluit met de bijbehorende stukken inzien bij het Omgevingsloket (op afspraak) en op www.woerden.nl . Informatie over dit besluit kunt u verkrijgen bij het omgevingsloket van de afdeling Dienstverlening, bel voor een afspraak met telefoonnummer 14 0348.