Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Ministerie van Veiligheid en JustitieStaatscourant 2013, 16301Overig

Besluit van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie 17 juni 2013, nr. 2013-0000128806, tot aanwijzing van een natuurlijk persoon voor advies over ontheffing van een of meer onderdelen van de naturalisatietoets wegens een belemmering als bedoeld in artikel 4, aanhef en onder a, van het Besluit naturalisatietoets

De Staatsecretaris van Veiligheid en Justitie,

Gelet op artikel 4, aanhef en onder a, van het Besluit naturalisatietoets en artikel 10, eerste lid, van de Regeling naturalisatietoets Sint Maarten 2011;

Besluit:

Met terugwerkende kracht wordt met ingang van 1 januari 2012 als natuurlijk persoon voor advies over de ontheffing van een of meer onderdelen van de naturalisatietoets wegens een belemmering als bedoeld in artikel 4, aanhef en onder a, van het Besluit naturalisatietoets, aangewezen: de heer M.A. Mercuur, gevestigd te Sint Maarten.

Dit besluit zal met toelichting in de Staatscourant en de Landscourant van Sint Maarten worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 17 juni 2013

De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven.

TOELICHTING

De verzoeker die kan aantonen door een belemmering als bedoeld in artikel 4, aanhef en onder a, van het Besluit naturalisatietoets, niet in staat te zijn een of meerdere onderdelen van de toets af te leggen, is ontheven. Als de verzoeker door een psychische of lichamelijke belemmering, dan wel een verstandelijke handicap, niet in staat is onderdeel 1 te maken, zal in de meeste gevallen door dezelfde medische belemmering ook niet de delen 2 en 3 kunnen worden afgelegd. Een volledige ontheffing van de naturalisatietoets is dan op zijn plaats. Verzoeker bezit alsdan een advies dat is afgegeven door de op grond van artikel 10, eerste lid, van de Regeling naturalisatietoets Sint Maarten 2011 aangewezen instantie of natuurlijk persoon.

Op grond van artikel 4, aanhef en onder a, van het Besluit naturalisatietoets en artikel 10, eerste lid, van de Regeling naturalisatietoets Sint Maarten 2011 wijs ik door middel van dit besluit de heer M.A. Mercuur, gevestigd te Sint Maarten, met terugwerkende kracht met ingang van 1 januari 2012, aan als adviseur. De aanwijzing is gedaan op verzoek van en met inachtneming van het advies van de Gouverneur.

De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven.