Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en WetenschapStaatscourant 2013, 1582Besluiten van algemene strekking

Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 16 januari 2013 nr. WJZ/ 472638 (10293) tot wijziging van de Regeling nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs 2007 en de Regeling aanvullende eisen hoger onderwijs en kunstonderwijs 2007 in verband met wijzigingen in opleidingen en (nadere) vooropleidingseisen 2013

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap;

Gelet op artikel 7.25, eerste, tweede en vierde lid, en artikel 7.26a, eerste lid, van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek;

Besluit:

ARTIKEL I

De Regeling nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs 2007 wordt als volgt gewijzigd:

De bijlagen A tot en met D behorende bij de Regeling nadere vooropleidingseisen en hoger onderwijs 2007 worden vervangen door bijlagen A tot en met D behorende bij deze regeling.

ARTIKEL II

De Regeling aanvullende eisen hoger onderwijs en kunstonderwijs 2007 wordt als volgt gewijzigd:

In Bijlage 1, paragraaf 2, Lerarenopleidingen in het hoger onderwijs, vervalt de opleiding B Opleiding tot Leraar Nederlandse Gebarentaal (NGT)/ Bacheloropleiding tot Tolk (NGT).

ARTIKEL III

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker.

BIJLAGE A BEHORENDE BIJ ARTIKEL 2, EERSTE LID, VAN DE REGELING NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN HOGER ONDERWIJS 2007

Eisen voor opleidingen van het wetenschappelijk onderwijs, bij de VO-profielen zoals die tot 1 augustus 2007 werden aangeboden

 • 1. In deze bijlage wordt verstaan onder:

  NT:

  profiel natuur en techniek

  NG:

  profiel natuur en gezondheid

  EM:

  profiel economie en maatschappij

  CM:

  profiel cultuur en maatschappij

  bi:

  biologie

  bi1:

  biologie 1

  bi12:

  biologie 1,2

  du12:

  Duits 1,2

  ec1:

  economie 1

  ec12:

  economie 1,2

  fa12:

  Frans 1,2

  gr:

  Grieks

  la:

  Latijn

  na1:

  natuurkunde 1

  na12:

  natuurkunde 1,2

  sk:

  scheikunde

  sk1:

  scheikunde 1

  sk12:

  scheikunde 1,2

  wa12:

  wiskunde A 1,2

  wb1:

  wiskunde B 1

  wb12:

  wiskunde B 1,2

  2emvt12:

  tweede moderne ‘vreemde’ taal 1,2

  Ad:

  Associate degree

 • 2. Verklaring van de in deze bijlage gebruikte symbolen:

  • *: dit profiel geeft toegang tot de betreffende opleiding

  • #: dit profiel geeft geen toegang tot de betreffende opleiding

Economie

nr

Opleidingen

NT

NG

EM

CM

1.

B Actuariële wetenschappen

*

*

wb1

wb1

2.

B Bedrijfseconomie

ec1

ec1

*

ec1+ (wa12 of wb1)

3.

B Bedrijfskunde

ec1

ec1

*

ec1+ (wa12 of wb1)

4.

B Econometrie en Operationele research

*

*

wb1

wb1

5.

B Economie

ec1

ec1

*

ec1+ (wa12 of wb1)

6.

B Economie en Bedrijfseconomie

*

*

*

wa12 of wb1

7.

B Economie en Bedrijfskunde

*

*

*

wa12 of wb1

8.

B Fiscale economie

ec1

ec1

*

ec1+ (wa12 of wb1)

9.

B International Business

ec1

ec1

*

ec1+ (wa12 of wb1)

10.

B International Business Administration

*

*

*

wa12 of wb1

Gedrag en Maatschappij

Nr

Opleidingen

NT

NG

EM

CM

1.

B Algemene Sociale Wetenschappen

*

*

*

*

2.

B Bestuurs- en Organisatiewetenschap

*

*

*

*

3.

B Bestuurskunde

*

*

*

*

4.

B Communicatiewetenschap

*

*

*

*

5.

B Criminologie

*

*

*

*

6.

B Culturele Antropologie en Ontwikkelingssociologie

*

*

*

*

7.

B Europese Studies

*

*

*

*

8.

B Geografie, Planologie en Milieu

*

*

*

*

9.

B International Bachelor's Programme in Communication and Media

*

*

*

wa12 of wb1

10.

B Milieu-maatschappij-wetenschappen

*

*

*

*

11.

B Onderwijskunde

*

*

*

*

12.

B Organisatiewetenschappen

*

*

*

*

13.

B Pedagogische Wetenschappen

*

*

*

*

14.

B Personeelwetenschappen

*

*

*

*

15.

B Politicologie

*

*

*

*

16.

B Psychologie

*

*

*

*

17.

B Sociale Geografie en Planologie

*

*

*

*

18.

B Sociologie

*

*

*

*

19.

B Technische Planologie

*

*

*

*

20.

B Vrijetijdwetenschappen

*

*

*

*

Gezondheidszorg

Nr

Opleidingen

NT

NG

EM

CM

1.

B Bewegingswetenschappen

*

*

wb1+na1+sk1

wb1+na1+sk1

2.

B Biomedische Wetenschappen

bi12

*

#

#

3.

Diergeneeskunde

bi12

*

#

#

4.

B European Public Health

*

*

*

*

5.

Geneeskunde

bi12

*

#

#

6.

B Geneeskunde

bi12

*

#

#

7.

B Gezondheid en Leven

bi1

*

bi1 +sk1

#

8.

B Gezondheidswetenschappen

*

*

*

*

9.

B Klinische technologie

bi1

*

#

#

10.

B Medische Informatiekunde

*

*

na1

na1 + (wa12 of wb1 of wb12)

11.

B Tandheelkunde

bi12

*

#

#

Landbouw en Natuurlijke omgeving

Nr

Opleidingen

NT

NG

EM

CM

1.

B Agrotechnologie

*

*

wb1+na1+sk1

wb1+na1+sk1

2.

B Bedrijfs- en Consumentenwetenschappen

ec1

ec1

*

(wa12 of wb1) + ec1

3.

B Biologie

bi12

*

#

#

4.

B Biotechnologie

*

*

wb1+na1+sk1

wb1+na1+sk1

5.

B Bodem, Water, Atmosfeer

*

*

wb1+na1+sk1

wb1+na1+sk1

6.

B Bos- en Natuurbeheer

*

*

*

wa12+(ak of bi12)

7.

B Dierwetenschappen

*

*

wb1+na1+sk1

wb1+na1+sk1

8.

B Economie en Beleid

ec1

ec1

*

(wa12 of wb1) + ec1

9.

B Gezondheid en Maatschappij

*

*

*

wa12 of wb1

10.

B Internationaal Land- en Waterbeheer

*

*

na1 of sk1 of bi12

wa12 + (bi12 of na1 of sk1)

11.

B Internationale Ontwikkelingsstudies

*

*

*

wa12 of wb1

12.

B Landschapsarchitectuur en Ruimtelijke Planning

*

*

*

wa12 + (ak of bi12)

13.

B Levensmiddelentechnologie

*

*

wb1+na1+sk1

wb1+na1+sk1

14.

B Milieuwetenschappen

*

*

wb1+na1+sk1

wb1+na1+sk1

15.

B Moleculaire Levenswetenschappen

*

*

wb1+na1+sk1

wb1+na1+sk1

16.

B Plantenwetenschappen

*

*

wb1+na1+sk1

wb1+na1+sk1

17.

B Toegepaste Communicatiewetenschap

*

*

*

wa12 of wb1

18.

B Voeding en Gezondheid

*

*

wb1+sk1

wb1 +sk1

Natuur

nr

Opleidingen

NT

NG

EM

CM

1.

B Aarde en economie

*

*

*

wa12 of wb1

2.

B Aardwetenschappen

*

*

wb1+na1+sk1

wb1+na1+sk1

3.

B Beta-gamma

*

*

wb1+na1+sk1

wb1+na1+sk1

4.

B Biofarmaceutische Wetenschappen

*

*

wb1+bi1+sk1

wb1+bi1+sk1

5.

B Biologie

bi12

*

#

#

6.

B Business Analytics

*

*

wb1

#

7.

B Farmaceutische Wetenschappen

*

*

wb1+na1+sk1

wb1+na1+sk1

8.

B Farmacie

*

*

wb1+na1+sk1

wb1+na1+sk1

9.

B Informatica1

*

wb12

wb12

wb12

10.

B Informatie, Multimedia en Management

*

*

*

wa12 of wb1

11.

B Informatiekunde

*

*

*

wa12 of wb1

12.

B Kennistechnologie

*

*

wb12

wb12

13.

B Kunstmatige Intelligentie

*

*

*

wa12 of wb1

14.

B Life Science and Technology

*

*

wb1+na1+sk1

wb1+na1+sk1

15.

B Lifestyle Informatics

*

*

*

wa12 of wb1

16.

B Medische Natuurwetenschappen

*

*

wb1+na1+sk1

wb1+na1+sk1

17.

B Milieu-natuurwetenschappen

*

*

wb1+na1+sk1

wb1+na1+sk1

18.

B Moleculaire Levenswetenschappen

*

*

wb1+na1+sk1

wb1+na1+sk1

19.

B Molecular Science and Technology

*

*

wb1+na1+sk1

wb1+na1+sk1

20.

B Natuur- en Sterrenkunde1

*

wb12

wb12+na12

wb12+na12

21.

B Natuurwetenschap en Innovatiemanagement

*

*

wb1+na1+sk1

wb1+na1+sk1

22.

B Natuurkunde

Rijksuniversiteit Groningen

Universiteit Leiden

*

*

wb12

wb12

wb12 +na12

wb12+na1

wb12 +na12

wb12+na1

23.

B Psychobiologie

bi12

*

#

#

24.

B Scheikunde

*

*

wb1+na1+sk1

wb1+na1+sk1

25.

B Science

*

*

wb1+sk1+na1

wb1+sk1+na1

26.

B Science, Business & Innovation

*

*

wb1+na1+sk1

wb1+na1+sk1

27.

B Sterrenkunde

Universiteit Leiden

Rijksuniversiteit Groningen

*

*

wb12

wb12

wb12+ na12

wb12+na1

wb12+ na12

wb12+na1

28.

B Wiskunde1

*

wb12

wb12

wb12

1 Voor deze opleidingen geldt dat de instelling aan de student met het profiel NG de gelegenheid kan geven om aan de eis ‘wb12’ uiterlijk bij afronding van de propedeutische fase te voldoen.

Recht

nr

Opleidingen

NT

NG

EM

CM

1.

B Bestuurskunde

*

*

*

*

2.

B European Law School

*

*

*

*

3.

B Fiscaal recht

*

*

*

*

4.

B Global Law

*

*

*

*

5.

B Internationaal en Europees Recht

*

*

*

*

6.

B Notarieel Recht

*

*

*

*

7.

B Ondernemingsrecht

*

*

*

*

8.

B Recht en Bestuur

*

*

*

*

9.

B Recht en ICT

*

*

*

*

10.

B Rechtsgeleerdheid

*

*

*

*

Taal en Cultuur

nr

Opleidingen

NT

NG

EM

CM

1.

B Afrikaanse talen en culturen

*

*

*

*

2.

B Algemene Cultuurwetenschappen

*

*

*

*

3.

B American Studies

*

*

*

*

4.

B Arabische Taal en Cultuur

*

*

*

*

5.

B Archeologie

*

*

*

*

6.

B Archeologie en Prehistorie

*

*

*

*

7.

B Chinastudies

*

*

*

*

8.

B Communicatie- en Informatiewetenschappen

*

*

*

*

9.

B Culturele Informatiewetenschap

*

*

*

*

10.

B Cultuurwetenschappen

*

*

*

*

11.

B Duitse Taal en Cultuur

*

*

*

*

12.

B Engelse Taal en Cultuur

*

*

*

*

13.

B Europese Studies

*

*

*

*

14.

B Film- en Literatuurwetenschap

*

*

*

*

15.

B Finoegrische Talen en Culturen

*

*

*

*

16.

B Franse Taal en Cultuur

*

*

*

*

17.

B Friese Taal en Cultuur

*

*

*

*

18.

B Geschiedenis

*

*

*

*

19.

B Godgeleerdheid

*

*

*

*

20.

B Godsdienstwetenschap

*

*

*

*

21.

B Griekse en Latijnse Taal en Cultuur

la of gr

la of gr

la of gr

la of gr

22.

B Hebreeuwse en Joodse Studies

*

*

*

*

23.

B Hebreeuwse Taal en Cultuur

*

*

*

*

24.

B Humanistiek

*

*

*

*

25.

B Internationale betrekkingen en internationale organisatie

*

*

*

*

26.

B Islam en Arabisch

*

*

*

*

27.

B Islamitische Theologie

*

*

*

*

28.

B Italiaanse Taal en Cultuur

*

*

*

*

29.

B Japanstudies

*

*

*

*

30.

B Keltische Talen en cultuur

*

*

*

*

31.

B Koreastudies

*

*

*

*

32.

B Kunsten, Cultuur en Media

*

*

*

*

33.

B Kunstgeschiedenis

*

*

*

*

34.

B Latijns-Amerikastudies

*

*

*

*

35.

B Latijnse Taal en Cultuur

*

*

*

*

36.

B Liberal Arts en Sciences

*

*

*

*

37.

B Literatuurwetenschap

*

*

*

*

38.

B Media en Cultuur

*

*

*

*

39.

B Midden-Oostenstudies

*

*

*

*

40.

B Muziekwetenschap

*

*

*

*

41.

B Nederlandkunde/ Dutch studies

*

*

*

*

42.

B Nederlandse Taal en Cultuur

*

*

*

*

43.

B Nieuwgriekse Taal en Cultuur

*

*

*

*

44.

B Oude Culturen van de Mediterrane Wereld

*

*

*

*

45.

B Oudheidkunde

*

*

*

*

46.

B Portugese Taal en Cultuur

*

*

*

*

47.

B Religie in Samenleving en Cultuur

*

*

*

*

48.

B Religie en Levensbeschouwing

*

*

*

*

49.

B Religiestudies

*

*

*

*

50.

B Roemeense Taal en Cultuur

*

*

*

*

51.

B Romaanse Talen en Culturen

*

*

*

*

52.

B Russische Studies

*

*

*

*

53.

B Scandinavische Talen en Culturen

*

*

*

*

54.

B Slavische Talen en Culturen

*

*

*

*

55.

B Spaanse Taal en Cultuur

*

*

*

*

56.

B Taal en Cultuurstudies

*

*

*

*

57.

B Taalwetenschap

*

*

*

*

58.

B Theater- Film en Televisiewetenschap

*

*

*

*

59.

B Theaterwetenschap

*

*

*

*

60.

B Theologie

*

*

*

*

61.

B Theologie Klassiek

*

*

*

*

62.

B Theologie Plus

*

*

*

*

63.

B Wereldgodsdiensten

*

*

*

*

64.

B Wijsbegeerte

*

*

*

*

65.

B Wijsbegeerte van een bepaald wetenschapsgebied

*

*

*

*

66.

B Zuid- en Zuidoost-Aziëstudies

*

*

*

*

Techniek

nr

Opleidingen

NT

NG1

EM

CM

1.

B Advanced Technology

*

wb12

wb12+na1+sk1

wb12+na1+sk1

2.

B Bedrijfsinformatietechnologie

*

wb12

wb12

wb12

3.

B Biomedische technologie

*

*

wb12+na1

wb12+na1

4.

B Bouwkunde

*

wb12

wb12+na1

wb12+na1

5.

B Civiele Techniek2

*

wb12

wb12+na12

wb12+na12

6.

B Creative Technology

*

*

*

*

7.

B Electrical Engineering

*

wb12

wb12+na12

wb12+na12

8.

B Industrial Design

*

wb12

wb12+na12

wb12+na12

9.

B Industrieel Ontwerpen

*

wb12

wb12+na12

wb12+na12

10.

B Life Science & Technology

*

*

wb1+na1+sk1

wb1+na1+sk1

11.

B Luchtvaart- en Ruimtevaarttechniek

*

wb12

wb12+na12

wb12+na12

12.

B Maritieme Techniek

*

wb12

wb12+na12

wb12+na12

13.

B Nanobiologie

bi12

wb12

#

#

14.

B Scheikundige Technologie

*

wb12

wb12+na1+sk1

wb12+na1+sk1

15.

B Molecular Science and Technology

*

*

wb1+na1+sk1

wb1+na1+sk1

16.

B Technische Aardwetenschappen

*

wb12

wb12+na12

wb12+na12

17.

B Technische Bedrijfskunde

*

*

wb1+na1

wb1+na1

18.

B Technische Bestuurskunde

*

wb12

wb12+na12

wb12+na12

19.

B Technische Informatica

*

wb12

wb12

wb12

20.

B Technische Innovatiewetenschappen

*

*

wb1+na1

wb1+na1

21.

B Technische Natuurkunde

*

wb12

wb12+na12

wb12+na12

22.

B Technische Wiskunde

*

wb12

wb12

wb12

23.

B Werktuigbouwkunde2

*

wb12

wb12+na12

wb12+na12

1 Voor alle betrokken opleidingen geldt dat de instelling aan de student met het profiel NG de gelegenheid kan geven om aan de eis ‘wb12’ uiterlijk bij afronding van de propedeutische fase te voldoen.

2 Voor deze opleidingen geldt dat de instelling aan de student met het profiel EM of CM de gelegenheid kán geven om aan de eisen ‘na12’ en ‘wb12’ uiterlijk bij afronding van de propedeutische fase te voldoen.

Sectoroverstijgend

nr

Opleidingen

NT

NG

EM

CM

1.

B Tourism

*

*

*

wa12

BIJLAGE B BEHORENDE BIJ ARTIKEL 2, DERDE LID, VAN DE REGELING NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN HOGER ONDERWIJS 2007

Eisen voor opleidingen van het hoger beroepsonderwijs, bij de VO-profielen zoals die tot 1 augustus 2007 werden aangeboden

 • 1. In deze bijlage wordt verstaan onder:

  NT:

  profiel natuur en techniek

  NG:

  profiel natuur en gezondheid

  EM:

  profiel economie en maatschappij

  CM:

  profiel cultuur en maatschappij

  bi:

  biologie

  bi1:

  biologie 1

  bi12:

  biologie 1,2

  du12:

  Duits 1,2

  ec1:

  economie 1

  ec12:

  economie 1,2

  fa12:

  Frans 1,2

  gr:

  Grieks

  la:

  Latijn

  na1:

  natuurkunde 1

  na12:

  natuurkunde 1,2

  sk:

  scheikunde

  sk1:

  scheikunde 1

  sk12:

  scheikunde 1,2

  wa12:

  wiskunde A 1,2

  wb1:

  wiskunde B 1

  wb12:

  wiskunde B 1,2

  2emvt12:

  tweede moderne ‘vreemde’ taal 1,2

  Ad:

  Associate degree

 • 2. Verklaring van de in deze bijlage gebruikte symbolen:

  • *: dit profiel geeft toegang tot de betreffende opleiding

  • #: dit profiel geeft geen toegang tot de betreffende opleiding

1. Instroom met HAVO diploma

Economie (instroom met havo-diploma)

nr

Opleiding

NT

NG

EM

CM

1.

B Accountancy3

ec1

ec1

*

wa12 of wb1

2.

B Advanced Business Creation

ec1

ec1

*

ec1

3.

B Bedrijfseconomie3

ec1

ec1

*

wa12 of wb1

4.

B Bestuurskunde / overheidsmanagement

ec1

ec1

*

*

5.

B Business Administration in Hotel Management1

2emvt12

2emvt12

2emvt12

*

6.

B Business IT & Management3

*

*

*

*

7.

B Commercieel Management3

*

*

*

*

8.

B Commerciële Economie3

ec1

ec1

*

*

9.

B Communicatie3

*

*

*

*

10.

B Communicatiesystemen

*

*

*

*

11.

B European Studies

2emvt12

2emvt12

2emvt12

*

12.

B Facility Management3

ec1

ec1

*

*

13.

B Financial Services Management

ec1

ec1

*

wa12 of wb1

14.

B Fiscaal Recht en Economie

ec1

ec1

*

wa12 of wb1

15.

B Food And Business

*

*

*

*

16.

B Functiegerichte Bachelor in Toerisme en Recreatie3

ec1 + 2emvt12

ec1 + 2emvt12

*

*

17.

B Hbo-Rechten

*

*

*

*

18.

B Hogere Juridische opleiding

*

*

*

*

19.

B Hoger Hotelonderwijs1,3

2emvt12

2emvt12

2emvt12

*

20.

B Hoger Toeristisch en Recreatief Onderwijs3

ec1+

2emvt12

ec1

+2emvt12

*

*

21.

B Informatiedienstverlening en -management3

*

*

*

*

22.

B Informationmanagement

*

*

*

*

23.

B Information Security Management

*

*

*

*

24.

B Integrale Veiligheid

*

*

*

*

25.

B Integrale Veiligheidskunde

ec1

ec1

*

*

26.

B International Business

*

*

*

*

27.

B International Business and Languages

ec1

ec1

*

*

28.

B International Business and

Management Studies

ec1 of 2emvt12

ec1 of 2emvt12

*

*

29.

B Journalistiek

*

*

*

*

30.

B Kunst en Economie

*

*

*

*

31.

B Lifestyle

*

*

*

*

32.

B Logistiek en Economie

ec1

ec1

*

*

33.

B Management, Economie en Recht, opleiding voor3

ec1

ec1

*

*

34.

B Media and Entertainment

Management

*

*

*

*

35.

B Media, Informatie en Communicatie

ec1

ec1

*

*

36.

B Oriëntaalse Talen en Communicatie

*

*

*

*

37.

B People & Business management

*

*

*

*

38.

B Security Management

*

*

*

*

39.

B Small Business & Retail Management3

ec1

ec1

*

*

40.

B Sport, Management en Ondernemen1

*

*

*

*

41.

B Toegepaste Bedrijfskunde

2emvt12

2emvt12

2emvt12

*

42.

B Trade Management Azië

ec1

ec1

*

*

43.

B Vastgoed en Makelaardij

*

*

*

*

44.

B Vertaalacademie5

2emvt12

2emvt12

2emvt12

*

45.

B Vitaliteitsmanagement & Toerisme3

*

*

*

*

46.

B Vrijetijdsmanagement3

ec1+

2emvt12

ec1+

2emvt12

*

*

47.

B Windesheim Honours College

*

*

*

wa12 of wb1

1 Voor deze opleiding gelden aanvullende eisen ex artikel 7.26 dan wel artikel 7.26a van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek.

3 Aan deze opleiding is bij ten minste één instelling een Ad verbonden.

5 Frans of Duits verplicht indien deze taal wordt gekozen.

Gedrag en maatschappij (instroom met havo-diploma)

nr

Opleiding

NT

NG

EM

CM

1.

B Creatieve Therapie1

*

*

*

*

2.

B Culturele en Maatschappelijke Vorming

*

*

*

*

3.

B Godsdienst-pastoraal werk

*

*

*

*

4.

B Human Resource Management3

*

*

*

*

5.

B Imam / Islamitisch geestelijk werker

*

*

*

*

6.

B Integrale Veiligheidskunde

ec1

ec1

*

*

7.

B Maatschappelijk werk en dienstverlening

*

*

*

*

8.

B Pedagogiek3

*

*

*

*

9.

B Pedagogisch Management Kinderopvang

*

*

*

*

10.

B Sociaal-Juridische Dienstverlening3

*

*

*

*

11.

B Sociaal Pedagogische Hulpverlening

*

*

*

*

12.

B Social work

*

*

*

*

13.

B Sport en Bewegen1

*

*

*

*

14.

B Sport en Bewegingseducatie

*

*

*

*

15.

B Toegepaste psychologie

*

*

*

*

1 Voor deze opleiding gelden aanvullende eisen ex artikel 7.26 dan wel artikel 7.26a van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek.

3 Aan deze opleiding is bij ten minste één instelling een Ad verbonden.

Gezondheidszorg (instroom met havo-diploma)

nr

Opleiding

NT

NG

EM

CM

1.

B Audiologie

*

*

*

*

2.

B Ergotherapie, opleiding voor

*

*

*

*

3.

B Farmakunde

*

*

*

*

4.

B Fysiotherapeut, opleiding tot

*

*

*

*

5.

B Huidtherapie

*

*

*

*

6.

B Kunstzinnige Therapie

*

*

*

*

7.

B Logopedie, opleiding voor1

*

*

*

*

8.

B Management in de zorg1,3

*

*

*

*

9.

B Medische Beeldvormende en Radiotherapeutische Technieken

*

*

*

*

10.

B Medische Hulpverlening

*

*

*

*

11.

B Mondzorgkunde, opleiding

*

*

*

*

12.

B Oefentherapie Cesar

*

*

*

*

13.

B Oefentherapeut Mensendieck, opleiding tot

*

*

*

*

14.

B Optometrie

*

*

*

*

15.

B Orthoptie

*

*

*

*

16.

B Podotherapie, opleiding

*

*

*

*

17.

B Psychomotorische Therapie en Bewegingsagogie1

*

*

*

*

18.

B Sport, Gezondheid en Management3

*

*

*

*

19.

B Toegepaste gerontologie

*

*

*

*

20.

B Verloskunde1

bi

*

bi +sk

bi +sk

21.

B Verpleegkundige, opleiding tot3

*

*

*

*

22.

B Voeding en Diëtetiek

*

*

*

*

1 Voor deze opleiding gelden aanvullende eisen ex art 7.26 dan wel artikel 7.26a van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek.

3 Aan deze opleiding is bij ten minste één instelling een Ad verbonden.

Landbouw en natuurlijke omgeving (instroom met havo-diploma)

nr

Opleiding

NT

NG

EM

CM

1.

B Bedrijfskunde en Agribusiness3

*

*

*

wa12 of wb1

2.

B Biotechnologie

- eisen geldend tot 1-9-2011

- eisen geldend vanaf 1-9-2011

*

*

*

wb12

#

#

#

#

3.

B Bos- en Natuurbeheer

*

*

*

wa12 of wb1

4.

B Dier- en Veehouderij3

*

*

sk

#

5.

B Diermanagement

*

*

bi

#

6.

B Educatie en Kennismanagement groene sector2,3

*

*

*

*

7.

B Food Commerce & Technology

*

*

*

*

8.

B Food design and Innovation

*

*

*

*

9.

B Greenport Business & Retail

*

*

*

wa12 of wb1

10.

B Kust- en Zeemanagement

*

*

*

wa12

11.

B Land-, en Watermanagement

*

*

sk

#

12.

B Landscape and Environment Management3

*

*

*

ec1 of wa12 of wb1

13.

B Milieukunde3

*

*

sk

#

14.

B Plattelandsvernieuwing

*

*

*

*

15.

B Toegepaste Biologie

*

*

sk

#

16.

B Tropische Landbouw

*

*

*

#

17.

B Tuinbouw en Akkerbouw3

*

*

sk

#

18.

B Tuin- en Landschapsinrichting3

*

*

*

wa12 of

wb1

19.

B Voedingsmiddelentechnologie

*

*

sk+wb1

#

20. B

B Watermanagement

*

*

*

wb1 en na1

2 Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs en/of beroepsonderwijs en volwasseneneducatie van de tweede graad

3 Aan deze opleiding is bij ten minste één instelling een Ad verbonden.

Onderwijs (instroom met havo-diploma)

nr

Opleiding

NT

NG

EM

CM

1.

B Aardrijkskunde2

*

*

*

*

2.

B Algemene Economie2

ec1

ec1

*

*

3.

B Basisonderwijs, opleiding tot leraar

*

*

*

*

4.

B Beeldende kunst en vormgeving, docent1

*

*

*

*

5.

B Bedrijfseconomie2,3

ec1

ec1

*

*

6.

B Biologie2

*

*

bi

bi

7.

B Bouwkunde I en II2,3

*

*

wb1

wb1

8.

B Bouwtechniek I en II2,3

*

*

wb1

wb1

9.

B Consumptieve techniek I en II2,3

*

*

*

*

10.

B Dans, docent1

*

*

*

*

11.

B Duits2

du12

du12

du12

du12

12.

B Economie2

ec1

ec1

*

*

13.

B Elektrotechniek I en II2,3

*

*

wb1

wb1

14.

B Engels2,3

*

*

*

*

15.

B Frans2

fa12

fa12

fa12

fa12

16.

B Fries2

*

*

*

*

17.

B Geschiedenis2

*

*

*

*

18.

B Gezondheidszorg en welzijn2,3

*

*

*

*

19.

B Godsdienst2

*

*

*

*

20.

B Informatie en communicatie technologie, docent2,3

*

*

wb1

wb1

21.

B Installatietechniek I en II2,3

*

*

wb1

wb1

22.

B Islam-godsdienst2

*

*

*

*

23.

B Lichamelijke opvoeding1

*

*

*

*

24.

B Maatschappijleer2

*

*

*

*

25.

B Mechanische techniek I en II2,3

*

*

wb1

wb1

26.

B Mens en maatschappij2,3

*

*

*

*

27.

B Mens en Technologie2

*

*

*

*

28.

B Motorvoertuigentechniek I en II2,3

*

*

wb1

wb1

29.

B Muziek, docent1

*

*

*

*

30.

B Natuurkunde2

*

*

#

#

31.

B Nederlands2

*

*

*

*

32.

B Omgangskunde2,3

*

*

*

*

33.

B Opleiding tot Leraar Nederlandse Gebarentaal(NGT)/Bacheloropleiding tot Tolk NGT 1,2,3

*

*

*

*

34.

B Opleidingskunde

*

*

*

*

35.

B Pedagogiek2

*

*

*

*

36.

B Scheikunde2

*

*

#

#

37.

B Spaans2

*

*

*

*

38.

B Techniek2,3

*

*

#

#

39.

B Technisch Beroepsonderwijs3

*

*

wb1

wb1

40.

B Theater, docent1

*

*

*

*

41.

B Verzorging/ huishoudkunde2

*

*

*

*

42.

B Verzorging/ gezondheidskunde2

*

*

*

*

43.

B Werktuigbouwkunde I en II2,3

*

*

wb1

wb1

44.

B Wiskunde2

*

wb12

wb12

wb12

1 Voor deze opleiding gelden aanvullende eisen ex art 7.26 dan wel artikel 7.26a van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek.

2 Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs en/of beroepsonderwijs en volwasseneneducatie van de tweede graad

3 Aan deze opleiding is bij ten minste één instelling een Ad verbonden.

Taal en cultuur (instroom met havo-diploma)

nr

Opleiding

NT

NG

EM

CM

1.

B Autonome beeldende kunst1

*

*

*

*

2.

B Circus and Performance Art1

*

*

*

*

3.

B Circus Arts1

*

*

*

*

4.

B Cultureel Erfgoed

*

*

*

*

5.

B Dans1,3

*

*

*

*

6.

B Film en televisie1

*

*

*

*

7.

B Muziek 1,3

*

*

*

*

8.

B Muziektherapie1

*

*

*

*

9.

B Theater1

*

*

*

*

10.

B Vormgeving 1,3

*

*

*

*

1 Voor deze opleiding gelden aanvullende eisen ex artikel 7.26 dan wel artikel 7.26a van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek.

3 Aan deze opleiding is bij ten minste één instelling een Ad verbonden.

Techniek (instroom met havo-diploma)

nr

Opleiding

NT

NG

EM

CM

1.

B Advanced Sensor Applications

*

wb1

#

#

2.

B Applied science

*

*

#

#

3.

B Aquatische ecotechnologie

*

*

#

#

4.

B Archeologie

*

*

*

*

5.

B Autotechniek3

*

*

#

#

6.

B Automotive

*

*

#

#

7.

B Aviation

*

*

na1

#

8.

B Bedrijfsmanagement MKB

*

*

*

wa12 of wb1

9.

B Bedrijfswiskunde

*

*

wb1

wb1

10.

B Bewegingstechnologie

*

*

*

*

11.

B Bio-informatica

*

*

*

wa12 of

wb1 of na1

12.

B Biologie en medisch laboratoriumonderzoek3

*

*

#

#

13.

B Biometrie

*

*

wb1

wb1

14.

B Biotechnologie

*

wb12

#

#

15.

B Bouwkunde3

*

*

#

#

16.

B Bouwmanagement en vastgoed

*

*

*

wa12 of

wb1

17.

B Bouwtechnische Bedrijfskunde3

*

*

*

#

18.

B Built Environment

*

*

#

#

19.

B Business engineering

*

*

#

#

20.

B Business Management3

*

*

*

wa12 of wb1

21.

B Chemie

*

*

#

#

22.

B Chemische technologie3

*

*

#

#

23.

B Civiele techniek3

*

*

#

#

24.

B Climate & Management

*

*

*

wa12

25.

B Communication and multimedia design

*

*

*

*

26.

B Elektrotechniek3

*

*

#

#

27.

B Embedded Systems Engineering

*

*

#

#

28.

B Energie- en Procestechnologie (AOT)

*

*

#

#

29.

B Engineering, design and innovation

*

*

na1

#

30.

B Forensisch onderzoek

*

*

#

#

31.

B Game architecture and design

*

*

*

*

32.

B Geodesie

*

*

*

#

33.

B Gezondheidszorgtechnologie

*

*

*

#

34.

B Human technology

*

*

*

*

35.

B Industrieel produkt ontwerpen3

*

*

#

#

36.

B Industriële automatisering

*

*

#

#

37.

B Informatica3

*

*

*

*

38.

B International Maintenance Management

*

*

*

#

39.

B Kunst en techniek1

*

*

*

*

40.

B Logistiek en technische vervoerskunde

*

*

wb1 of wa12

(wb1 of wa12) +na1

41.

B Luchtvaarttechnologie

*

*

#

#

42.

B Maritiem officier1

*

*

#

#

43.

B Mechatronica

*

*

#

#

44.

B Mediatechnologie

*

*

*

*

45.

B Milieugerichte materiaaltechnologie

*

*

#

#

46.

B Milieukunde3

*

*

sk

#

47.

B Mobiliteit

*

*

*

wb1+na1

48.

B Netwerk infrastructuur design

*

*

*

wb1

49.

B Ocean Technology

*

*

#

#

50.

B Orthopedische technologie

*

*

#

#

51.

B Ruimtelijke ordening en planologie

*

*

*

wb1+na1

52.

B Scheepsbouwkunde3

*

*

#

#

53.

B Stedenbouwkundig Ontwerpen

*

*

*

*

54.

B Technische Bedrijfskunde3

*

*

*

#

55.

B Technische commerciële confectiekunde

*

*

*

(wa12 of wb1) + (sk of na1 of ec12)

56.

B Technische commerciële textielkunde

*

*

*

*

57.

B Technische informatica3

*

*

wb1

wb1

58.

B Technische natuurkunde

*

*

#

#

59.

B Werktuigbouwkunde3

*

*

#

#

1 Voor deze opleiding gelden aanvullende eisen ex artikel 7.26 dan wel artikel 7.26a van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek.

3 Aan deze opleiding is bij ten minste één instelling een Ad verbonden.

Sectoroverstijgend (instroom met havo-diploma)

nr

Opleidingen

NT

NG

EM

CM

1.

B Delta Management

*

*

*

#

2.

B HBO-ICT

*

*

*

*

2 Instroom met VWO-diploma

Economie (instroom met vwo-diploma)

nr

Opleiding

NT

NG

EM

CM

1.

B Accountancy3

ec1

ec1

*

ec1

2.

B Advanced Business Creation

ec1

ec1

*

ec1

3.

B Bedrijfseconomie3

ec1

ec1

*

ec1

4.

B Bestuurskunde/overheids-management

ec1

ec1

*

ec1

5.

B Business Administration in Hotel Management1

2emvt12

2emvt12

2emvt12

*

6.

B Business IT & Management3

*

*

*

*

7.

B Commercieel Management3

*

*

*

*

8.

B Commerciële economie3

ec1

ec1

*

ec1

9.

B Communicatie3

*

*

*

*

10.

B Communicatiesystemen3

*

*

*

*

11.

B European Studies

2emvt12

2emvt12

2emvt12

*

12.

B Facility management3

ec1

ec1

*

ec1

13.

B Financial services management

ec1

ec1

*

ec1

14.

B Fiscaal Recht en Economie

ec1

ec1

*

ec1

15.

B Food and Business

*

*

*

*

16.

B Functiegerichte Bachelor in toerisme en recreatie3

ec1

ec1

*

*

17.

B HBO-rechten

*

*

*

*

18.

B Hogere Juridische opleiding

*

*

*

*

19.

B Hoger Hotelonderwijs1,3

2emvt12

2emvt12

2emvt12

*

20.

B Hoger toeristisch en recreatief onderwijs3

ec1

ec1

*

*

21.

B Informatiedienstverlening en -

Management3

*

*

*

*

22.

B Informationmanagement

*

*

*

*

23.

B Information Security Management

*

*

*

*

24.

B Integrale veiligheid

*

*

*

*

25.

B Integrale veiligheidskunde

ec1

ec1

*

ec1

26.

B International Business

*

*

*

*

27.

B International Business and languages

ec1

ec1

*

ec1

28.

B International Business and

managementstudies

ec1 of

2emvt12

ec1 of

2emvt12

*

*

29.

B Journalistiek

*

*

*

*

30.

B Kunst en economie

*

*

*

*

31.

B Lifestyle

*

*

*

*

32.

B Logistiek en economie

ec1

ec1

*

ec1

33.

B Management, economie en recht, opleiding voor3

ec1

ec1

*

ec1

34.

B Media and entertainment management

*

*

*

*

35.

B Media, Informatie en Communicatie

ec1

ec1

*

ec1

36.

B Oriëntaalse talen en communicatie

*

*

*

*

37.

B People and Business Management

*

*

*

*

38.

B Security Management

*

*

*

*

39.

B Small Business & retail management3

ec1

ec1

*

ec1

40.

B Sport, management en ondernemen1

*

*

*

*

41.

B Toegepaste Bedrijfskunde

2emvt12

2emvt12

2emvt12

*

42.

B Trade management Azië

ec1

ec1

*

ec1

43.

B Vastgoed en makelaardij

*

*

*

ec1

44.

B Vertaalacademie5

2emvt12

2emvt12

2emvt12

*

45.

B Vitaliteitsmanagement & Toerisme3

*

*

*

*

46.

B Vrijetijdsmanagement3

ec1

ec1

*

*

47.

B Windesheim Honours College

*

*

*

wa12 of wb1

1 Voor deze opleiding gelden aanvullende eisen ex artikel 7.26 dan wel artikel 7.26a van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek.

3 Aan deze opleiding is bij ten minste één instelling een Ad verbonden.

5 Frans of Duits verplicht indien deze taal wordt gekozen.

Gedrag en maatschappij (instroom met vwo-diploma)

nr

Opleiding

NT

NG

EM

CM

1.

B Creatieve therapie1

*

*

*

*

2.

B Culturele en maatschappelijke vorming

*

*

*

*

3.

B Godsdienst-pastoraal werk

*

*

*

*

4.

B Human Resource Management3

*

*

*

*

5.

B Imam / Islamitisch geestelijk werker

*

*

*

*

6.

B Integrale veiligheidskunde

ec1

ec1

*

ec1

7.

B Maatschappelijke werk en dienstverlening

*

*

*

*

8.

B Pedagogiek3

*

*

*

*

9.

B Pedagogisch Management Kinderopvang

*

*

*

*

10.

B Sociaal-juridische dienstverlening3

*

*

*

*

11.

B Sociaal pedagogische hulpverlening

*

*

*

*

12.

B Social work

*

*

*

*

13.

B Sport en Bewegen1

*

*

*

*

14.

B Sport en Bewegingseducatie

*

*

*

*

15.

B Toegepaste psychologie

*

*

*

*

1 Voor deze opleiding gelden aanvullende eisen ex artikel 7.26 dan wel artikel 7.26a van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek.

3 Aan deze opleiding is bij ten minste één instelling een Ad verbonden.

Gezondheidszorg (instroom met vwo-diploma)

nr

Opleiding

NT

NG

EM

CM

1.

B Audiologie

*

*

*

*

2.

B Ergotherapie, opleiding voor

*

*

*

*

3.

B Farmakunde

*

*

*

*

4.

B Fysiotherapeut, opleiding tot

*

*

*

*

5.

B Huidtherapie

*

*

*

*

6.

B Kunstzinnige therapie

*

*

*

*

7.

B Logopedie, opleiding voor 1

*

*

*

*

8.

B Management in de zorg1,3

*

*

*

*

9.

B Medisch Beeldvormende en radiotherapeutische technieken

*

*

*

*

10.

B Medische Hulpverlening

*

*

*

*

11.

B Mondzorgkunde, opleiding

*

*

*

*

12.

B Oefentherapie Cesar

*

*

*

*

13.

B Oefentherapie Mensendieck, opleiding tot

*

*

*

*

14.

B Optometrie

*

*

*

*

15.

B Orthoptie

*

*

*

*

16.

B Podotherapie, opleiding

*

*

*

*

17.

B Psychomotorische Therapie en Bewegingsagogie1

*

*

*

*

18.

B Sport, gezondheid en management3

*

*

*

*

19.

B Toegepaste gerontologie

*

*

*

*

20.

B Verloskunde1

bi12

*

bi12 + sk1

bi12 + sk1

21.

B Verpleegkundige, opleiding tot3

*

*

*

*

22.

B Voeding en diëtetiek

*

*

*

*

1 Voor deze opleiding gelden aanvullende eisen ex artikel 7.26 dan wel artikel 7.26a van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek.

3 Aan deze opleiding is bij ten minste één instelling een Ad verbonden.

Landbouw en natuurlijke omgeving (instroom met vwo-diploma)

nr

Opleiding

NT

NG

EM

CM

1.

B Bedrijfskunde en agribusiness

*

*

*

*

2.

B Biotechnologie

*

*

#

#

3.

B Bos- en natuurbeheer

*

*

*

*

4.

B Dier- en veehouderij3

*

*

sk1

#

5.

B Diermanagement

*

*

bi1

#

6.

B Educatie en kennismanagement groene sector2,3

*

*

*

*

7.

B Food Commerce & Technology

*

*

*

*

8.

B Food design and Innovation

*

*

*

*

9.

B Greenport Business & Retail

*

*

*

wa12 of wb1

10.

B Kust- en zeemanagement

*

*

*

wa12

11.

B Land- en watermanagement

*

*

sk1

sk1

12.

B Landscape and Environment Management3

*

*

*

ec1 of wa12 of wb1

13.

B Milieukunde3

*

*

sk1

#

14.

B Plattelandsvernieuwing

*

*

*

*

15.

B Toegepaste Biologie

*

*

sk1

#

16.

B Tropische landbouw

*

*

*

#

17.

B Tuinbouw en akkerbouw3

*

*

sk1

#

18.

B Tuin- en landschapsinrichting3

*

*

*

*

19.

B Voedingsmiddelentechnologie

*

*

sk1+wb1

#

20.

B Watermanagement

*

*

*

wa1,2 en na1

2 Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs en/of beroepsonderwijs en volwasseneneducatie van de tweede graad

3 Aan deze opleiding is bij ten minste één instelling een Ad verbonden.

Onderwijs (instroom met vwo-diploma)

nr

Opleiding

NT

NG

EM

CM

1.

B Aardrijkskunde2

*

*

*

*

2.

B Algemene economie2

ec1

ec1

*

ec1

3.

B Basisonderwijs, opleiding tot leraar

*

*

*

*

4.

B Beeldende kunst en vormgeving, docent 1

*

*

*

*

5.

B Bedrijfseconomie2,3

ec1

ec1

*

ec1

6.

B Biologie2

*

*

bi12

bi12

7.

B Bouwkunde I en II2,3

*

*

*

wa12

8.

B Bouwtechniek I en II2,3

*

*

*

wa12

9.

B Consumptieve techniek I en II2,3

*

*

*

*

10.

B Dans, docent1

*

*

*

*

11.

B Duits2

*

*

*

*

12.

B Economie2

ec1

ec1

*

ec1

13.

B Elektrotechniek I en II2,3

*

*

*

wa12

14.

B Engels2,3

*

*

*

*

15.

B Frans2

*

*

*

*

16.

B Fries2

*

*

*

*

17.

B Geschiedenis2

*

*

*

*

18.

B Gezondheidszorg en welzijn2,3

*

*

*

*

19.

B Godsdienst2

*

*

*

*

20.

Informatie en communicatietechnologie. Docent2,3

*

*

*

wa12

21.

B Installatietechniek I en II2,3

*

*

*

wa12

22.

B Islam-godsdienst2

*

*

*

*

23.

B Lichamelijke opvoeding1

*

*

*

*

24.

B Maatschappijleer2

*

*

*

*

25.

B Mechanische techniek I en II2,3

*

*

*

wa12

26.

B Mens en maatschappij2,3

*

*

*

*

27.

B Mens en Technologie2

*

*

*

*

28.

B Motorvoertuigentechniek I en II 2,3

*

*

*

wa12

29.

B Muziek, docent 1

*

*

*

*

30.

B Natuurkunde2

*

*

na1+sk1

wa12 +na1 +sk1

31.

B Nederlands2

*

*

*

*

32.

B Omgangskunde2,3

*

*

*

*

33.

B Opleiding tot Leraar Nederlandse Gebarentaal(NGT)/Bacheloropleiding tot Tolk NGT 1,2,3

*

*

*

*

34.

B Opleidingskunde

*

*

*

*

35.

B Pedagogiek2

*

*

*

*

36.

B Scheikunde2

*

*

na1+sk1

wa12 +na1 +sk1

37.

B Spaans2

*

*

*

*

38.

B Techniek2,3

*

*

na1+sk1

wa12 +na1 +sk1

39.

B Technisch Beroepsonderwijs3

*

*

*

wa12

40.

B Theater, docent1

*

*

*

*

41.

B Verzorging/huishoudkunde2

*

*

*

*

42.

B Verzorging/

gezondheidskunde2

*

*

*

*

43.

B Werktuigbouwkunde I en II2,3

*

*

*

wa12

44.

B Wiskunde2

*

*

wb1

wb1

1 Voor deze opleiding gelden aanvullende eisen ex artikel 7.26 dan wel artikel 7.26a van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek.

2 Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs en/of beroepsonderwijs en volwasseneneducatie van de tweede graad

3 Aan deze opleiding is bij ten minste één instelling een Ad verbonden.

Taal en cultuur (instroom met vwo-diploma)

nr

Opleiding

NT

NG

EM

CM

1.

B Autonome Beeldende kunst 1

*

*

*

*

2.

B Circus and Performance Art1

*

*

*

*

3.

B Circus Arts1

*

*

*

*

4.

B Cultureel Erfgoed

*

*

*

*

5.

B Dans1,3

*

*

*

*

6.

B Film en televisie1

*

*

*

*

7.

B Muziek 1,3

*

*

*

*

8.

B Muziektherapie1

*

*

*

*

9.

B Theater1

*

*

*

*

10.

B Vormgeving 1,3

*

*

*

*

1 Voor deze opleiding gelden aanvullende eisen ex artikel 7.26 dan wel artikel 7.26a van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek.

3 Aan deze opleiding is bij ten minste één instelling een Ad verbonden.

Techniek (instroom met vwo-diploma)

nr

Opleiding

NT

NG

EM

CM

1.

B Advanced Sensor Applications

*

wb1

#

#

2.

B Applied science

*

*

#

#

3.

B Aquatische ecotechnologie

*

*

#

#

4.

B Archeologie

*

*

*

*

5.

B Autotechniek3

*

*

na1

wa12+na1

6.

B Automotive

*

*

na1

wa12+na1

7.

B Aviation

*

*

na1

wa12+na1

8.

B Bedrijfsmanagement MKB

*

*

*

wa12

9.

B Bedrijfswiskunde

*

*

wb1

wb1

10.

B Bewegingstechnologie

*

*

*

*

11.

B Bio-informatica

*

*

*

*

12.

B Biologie en medisch laboratoriumonderzoek3

*

*

#

#

13.

B Biometrie

*

*

*

*

14.

B Biotechnologie

- eisen geldend tot 1-9-2012

- eisen geldend vanaf 1-9-2012

*

*

*

*

sk1

#

sk1

#

15.

B Bouwkunde3

*

*

na1

wa12+na1

16.

B Bouwmanagement en vastgoed

*

*

*

*

17.

B Bouwtechnische Bedrijfskunde3

*

*

*

wa12+na1

18.

B Built Environment

*

*

na1

wa12 + (na1 of sk1)

19.

B Business engineering

*

*

na1

wa12+ na1

20.

B Business Management3

*

*

*

*

21.

B Chemie

*

*

#

#

22.

B Chemische technologie3

*

*

na1

wa12+na1

23.

B Civiele techniek3

*

*

na1

wa12+na1

24.

B Climate & Management

*

*

*

wa12

25.

B Communication and multimedia design

*

*

*

*

26.

B Elektrotechniek3

*

*

na1

wa12+na1

27.

B Embedded Systems Engineering

*

*

#

#

28.

B Energie- en Procestechnologie (AOT)

*

*

na1

wa12+na1

29.

B Engineering, design and

innovation

*

*

na1

wa12+na1

30.

B Forensisch onderzoek

*

*

#

#

31.

B Game Architecture and design

*

*

*

*

32.

B Geodesie

*

*

*

wa12

33.

B Gezondheidzorgtechnologie

*

*

*

wa12

34.

B Human technology

*

*

*

*

35.

B Industrieel product ontwerpen3

*

*

na1

wa12+na1

36.

B Industriële automatisering

*

*

na1

wa12+na1

37.

B Informatica3

*

*

*

*

38.

B International Maintenance Management

*

*

*

#

39.

B Kunst en techniek1

*

*

*

*

40.

B Logistiek en technische vervoerskunde

*

*

*

(wb1 of wa12) +na1

41.

B Luchtvaarttechnologie

*

*

na1

wa12+na1

42.

B Maritiem officier1

*

*

na1

wa12+na1

43.

B Mechatronica

*

*

na1

wa12+na1

44.

B Mediatechnologie

*

*

*

*

45.

B Milieugerichte materiaaltechnologie

*

*

wb1+(sk1 of na1)

wb1+(sk1 of na1)

46.

B Milieukunde3

*

*

sk1

wa12+sk1

47.

B Mobiliteit

*

*

*

wa12+na1

48.

B Netwerk infrastructuur design

*

*

*

wa12

49.

B Ocean Technology

*

*

na1

wa12+na1

50.

B Orthopedische technologie

*

*

na1

wa12+na1

51.

B Ruimtelijke ordening en planologie

*

*

*

wa12+na1

52.

B Scheepsbouwkunde3

*

*

na1

wa12+na1

53.

B Stedenbouwkundig ontwerpen

*

*

*

*

54.

B Technische Bedrijfskunde3

*

*

*

wa12+na1

55.

B Technische commerciële confectiekunde

*

*

*

*

56.

B Technische commerciële textielkunde

*

*

*

*

57.

B Technische informatica3

*

*

*

*

58.

B Technische natuurkunde

*

*

na1

wa12+na1

59.

B Werktuigbouwkunde3

*

*

na1

wa12+na1

1 Voor deze opleiding gelden aanvullende eisen ex artikel 7.26 dan wel artikel 7.26a van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek.

3 Aan deze opleiding is bij ten minste één instelling een Ad verbonden.

Sectoroverstijgend (instroom met vwo-diploma)

nr

Opleidingen

NT

NG

EM

CM

1.

B Delta Management

*

*

*

#

2.

B HBO-ICT

*

*

*

*

BIJLAGE C BEHORENDE BIJ ARTIKEL 2, TWEEDE LID, VAN DE REGELING NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN HOGER ONDERWIJS 2007

Eisen voor opleidingen van het wetenschappelijk onderwijs, bij de VO-profielen zoals die vanaf 1 augustus 2007 worden aangeboden

 • 1. In deze bijlage wordt verstaan onder:

  NT:

  profiel natuur en techniek

  NG:

  profiel natuur en gezondheid

  EM:

  profiel economie en maatschappij

  CM:

  profiel cultuur en maatschappij

  ak:

  aardrijkskunde

  biol:

  biologie

  econ:

  economie

  grtl:

  Griekse taal en cultuur

  latl:

  Latijnse taal en cultuur

  nat:

  natuurkunde

  nlt:

  natuur, leven & technologie

  schk:

  scheikunde

  wisA:

  wiskunde A

  wisB:

  wiskunde B

  2emvt:

  tweede moderne ‘vreemde’ taal

  Ad:

  Associate degree

 • 2. Verklaring van de in deze bijlage gebruikte symbolen:

  • *: dit profiel geeft toegang tot de betreffende opleiding

  • #: dit profiel geeft geen toegang tot de betreffende opleiding

Economie

nr

Opleidingen

NT

NG

EM

CM

1.

B Actuariële wetenschappen

*

wisB

wisB

wisB

2.

B Bedrijfseconomie

*

*

*

wisA of wisB

3.

B Bedrijfskunde

*

*

*

wisA of wisB

4.

B Econometrie en Operationele research

*

wisB

wisB

wisB

5.

B Economie

*

*

*

wisA of wisB

6.

B Economie en Bedrijfseconomie

*

*

*

wisA of wisB

7.

B Economie en Bedrijfskunde

*

*

*

wisA of wisB

8.

B Fiscale economie

*

*

*

wisA of wisB

9.

B International Business

*

*

*

wisA of wisB

10.

B International Business Administration

*

*

*

wisA of wisB

Gedrag en Maatschappij

nr

Opleidingen

NT

NG

EM

CM

1.

B Algemene sociale wetenschappen

*

*

*

*

2.

B Bestuurs- en Organisatiewetenschap

*

*

*

*

3.

B Bestuurskunde

*

*

*

*

4.

B Communicatiewetenschap

*

*

*

*

5.

B Criminologie

*

*

*

*

6.

B Culturele Antropologie en Ontwikkelingssociologie

*

*

*

*

7.

B Europese Studies

*

*

*

*

8.

B Geografie, Planologie en Milieu

*

*

*

*

9.

B International Bachelor's Programme in Communication and Media

*

*

*

*

10.

B Milieu-maatschappij-wetenschappen

*

*

*

*

11.

B Onderwijskunde

*

*

*

*

12.

B Organisatiewetenschappen

*

*

*

*

13.

B Pedagogische wetenschappen

*

*

*

*

14.

B Personeelwetenschappen

*

*

*

*

15.

B Politicologie

*

*

*

*

16.

B Psychologie

*

*

*

*

17.

B Sociale Geografie en Planologie

*

*

*

*

18.

B Sociologie

*

*

*

*

19.

B Technische Planologie

*

*

*

wisA of wisB

20.

B Vrijetijdwetenschappen

*

*

*

*

Gezondheidszorg

nr

Opleidingen

NT

NG

EM

CM

1.

B Bewegingswetenschappen

biol

nat

#

#

2.

B Biomedische wetenschappen

biol

nat

#

#

3.

Diergeneeskunde

biol

nat

#

#

4.

B European Public Health

*

*

*

*

5.

Geneeskunde

biol

nat

#

#

6.

B Geneeskunde

biol

nat

#

#

7.

B Gezondheid en leven

biol

*

biol + schk

#

8.

B Gezondheidswetenschappen

*

*

*

*

9.

B Klinische technologie

biol

nat + wisB

#

#

10.

B Medische Informatiekunde

*

nat

nat

nat + (wisA of wisB)

11.

B Tandheelkunde

biol

nat

#

#

Landbouw en Natuurlijke omgeving

nr

Opleidingen

NT

NG

EM

CM

1.

B Agrotechnologie

*

nat

wisB + nat + (schk of biol)

wisB + nat + (schk of biol)

2.

B Bedrijfs- en Consumentenwetenschappen

*

*

*

wisA of wisB

3.

B Biologie

biol

nat

#

#

4.

B Biotechnologie

*

*

2 uit nat, schk en biol

nat + schk + biol

5.

B Bodem, Water, Atmosfeer

*

nat

nat + schk

(wisA of wisB) + nat + schk

6.

B Bos- en natuurbeheer

*

*

biol of ak

wisA + (biol of ak)

7.

B Dierwetenschappen

*

*

schk

(wisA of wisB) + schk

8.

B Economie en Beleid

*

*

*

wisA of wisB

9.

B Gezondheid en Maatschappij

*

*

*

wisA of wisB

10.

B Internationaal Land- en Waterbeheer

*

nat

nat

(wisA of wisB) + nat

11.

B Internationale Ontwikkelingsstudies

*

*

*

wisA of wisB

12.

B Landschapsarchitectuur en ruimtelijke planning

*

*

*

(wisA of wisB)+ (ak of biol)

13.

B Levensmiddelentechnologie

*

*

wisB + nat + schk

wisB + nat + schk

14.

B Milieuwetenschappen

*

nat

nat + schk

(wisA of wisB) + nat + schk

15.

B Moleculaire Levenswetenschappen

*

nat of (wisB+nlt)

wisB + nat + schk

wisB + nat + schk

16.

B Plantenwetenschappen

*

*

2 uit biol, nat en schk

biol + nat + schk

17.

B Toegepaste Communicatiewetenschap

*

*

*

*

18.

B Voeding en Gezondheid

*

*

schk + biol

schk + biol

Natuur

nr

Opleidingen

NT

NG

EM

CM

1.

B Aarde en economie

*

*

*

wisA of wisB

2.

B Aardwetenschappen

*

nat

nat + schk

(wisA of wisB) + nat + schk

3.

B Beta-gamma

*

wisB + nat

wisB + nat + schk

wisB + (nat of schk)

4.

B Biofarmaceutische Wetenschappen

biol

*

biol + nat + schk

#

5.

B Biologie

biol

nat

#

#

6.

B Business Analytics

*

wisB

wisB

wisB

7.

B Farmaceutische Wetenschappen

*

nat

nat + schk

(wisA of wisB) + nat + schk

8.

B Farmacie

*

nat

nat + schk

(wisA of wisB) + nat + schk

9.

B Informatica

*

wisB

wisB

wisB

10.

B Informatie, Multimedia en Management

*

*

*

wisA of wisB

11.

B Informatiekunde

*

*

*

wisA of wisB

12.

B Kennistechnologie

*

wisB

wisB

wisB

13.

B Kunstmatige Intelligentie

*

*

*

wisA of wisB

14.

B Life Science and Technology

*

wisB + nat

wisB + nat + schk

wisB + nat + schk

15.

B Lyfestyle Informatics

*

*

*

wisA of wisB

16.

B Medische Natuurwetenschappen

*

wisB + nat

wisB + nat + schk

wisB + nat + schk

17.

B Milieu-natuurwetenschappen

*

nat

nat + schk

(wisA of wisB) + nat + schk

18.

B Moleculaire Levenswetenschappen

*

wisB + nat

wisB + nat + schk

wisB + nat + schk

19.

B Molecular Science and Technology

*

wisB + nat

wisB + nat + schk

wisB + nat + schk

20.

B Natuur- en Sterrenkunde

*

wisB + nat

wisB + nat

wisB + nat

21.

B Natuurkunde

*

wisB + nat

wisB + nat

wisB + nat

22.

B Natuurwetenschap en Innovatiemanagement

*

nat

nat + schk

(wisA of wisB) + nat + schk

23.

B Psychobiologie

biol

nat

#

#

24.

B Scheikunde

*

wisB + nat

wisB + nat + schk

wisB + nat + schk

25.

B Science

*

wisB + nat

wisB + nat + schk

wisB + nat + schk

26.

B Science, Business & Innovation

*

wisB + nat

wisB + nat + schk

wisB + nat + schk

27.

B Sterrenkunde

*

wisB + nat

wisB + nat

wisB + nat

28.

B Wiskunde

*

wisB

wisB

wisB

Recht

nr

Opleidingen

NT

NG

EM

CM

1.

B Bestuurskunde

*

*

*

*

2.

B European Law School

*

*

*

*

3.

B Fiscaal recht

*

*

*

*

4.

B Global Law

*

*

*

*

5.

B Internationaal en Europees Recht

*

*

*

*

6.

B Notarieel Recht

*

*

*

*

7.

B Ondernemingsrecht

*

*

*

*

8.

B Recht en Bestuur

*

*

*

*

9.

B Recht en ICT

*

*

*

*

10.

B Rechtsgeleerdheid

*

*

*

*

Taal en Cultuur

nr

Opleidingen

NT

NG

EM

CM