Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA)Staatscourant 2013, 15115Vergunningen

Verleende vergunning Chardon Pharma te Druten, Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA)

De Staatssecretaris van Economische Zaken maakt bekend

dat aan Chardon Pharma te Druten – onder kenmerk TRC/NVWA/ 3767 op 19 april 2013 – vergunning is verleend op grond van artikel 2 van de Wet op de dierproeven om dierproeven te mogen verrichten en op grond van artikel 11a om proefdieren te mogen fokken en af te leveren.

Aan de vergunning om dierproeven te mogen verrichten is het volgende voorschrift verbonden:

De vergunninghouder dient tijdig vooraf van de proeven kennis te geven aan de toezichthouder, bedoeld in artikel 14 van de Wet op de dierproeven. Indien een proef gepaard kan gaan met ernstig ongemak dat langer dan 7 dagen zal aanhouden, alsmede als geen verdoving zal worden toegepast dient daarvan bij de kennisgeving mededeling te worden gedaan.