Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA)Staatscourant 2013, 14980Vergunningen

Verleende vergunning InteRNA Technologies te Utrecht, Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA)

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport maakt bekend

dat aan de InteRNA Technologies te Utrecht vergunning is verleend op grond van artikel 2 van de Wet op de dierproeven om dierproeven te mogen verrichten.

Aan deze vergunning is het volgende voorschrift verbonden:

De vergunninghouder dient tijdig vooraf van de proeven kennis te geven aan de toezichthouder, bedoeld in artikel 14 van de Wet op de dierproeven. Indien een proef gepaard kan gaan met ernstig ongemak dat langer dan 7 dagen zal aanhouden, alsmede als geen verdoving zal worden toegepast dient daarvan bij de kennisgeving mededeling te worden gedaan.