Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en SportStaatscourant 2013, 14583Benoemingen en ontslagen

Besluit van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de minister van Veiligheid en Justitie van 11 april 2013, nr. PG/E-3147563, houdende herbenoeming van een lid van de regionale toetsingscommissies euthanasie

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de Minister van Veiligheid en Justitie,

Gelet op artikelen 54 en 5 van de Wet toetsing levensbeëindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding;

Besluiten:

Artikel 1

De benoeming van de heer dr. Th.A. Boer als lid-ethicus van de regionale toetsingscommissie euthanasie voor de regio Overijssel, Gelderland, Utrecht en Flevoland te verlengen met een tweede termijn, te rekenen vanaf 1 juli 2011.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers

De Minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten