Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2013
Nr. 13506

Gepubliceerd op 22 mei 2013 09:00Besluit verlof luchtfotografie Defensie

12 april 2013

Nr. 2013010810

De Minister van Defensie,

Gelet op artikel 430 van het Wetboek van Strafrecht

Besluit:

Artikel 1 Verlof

Aan een ieder wordt verlof als bedoeld in artikel 430 van het Wetboek van Strafrecht verleend voor het doen van een opneming, het maken van een tekening of beschrijving van militaire werken vanuit de lucht.

Artikel 2 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 juni 2013.

Artikel 3 Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit verlof luchtfotografie Defensie.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

’s Gravenhage, 12 april 2013

De Minister van Defensie w.g. J.A. Hennis-Plasschaert

TOELICHTING

Per 1 juni 2013 wordt het Besluit luchtfotografie ingetrokken, als gevolg waarvan er geen vergunning van de Minister van Defensie meer nodig is voor het maken van luchtfoto’s. Op grond van artikel 430 van het Wetboek van Strafrecht is strafbaar hij die “een opneming doet, een tekening of beschrijving maakt van enig militair werk, of die openbaar maakt” zonder verlof van het bevoegd gezag. Het gaat hier in hedendaags taalgebruik doorgaans om luchtfotografie. In aansluiting op de intrekking van het Besluit luchtfotografie verleen ik door middel van dit besluit verlof als bedoeld in artikel 430 voor de toepassing van luchtfotografie ten aanzien van alle militaire werken op Nederlands grondgebied. Dit verlof geldt niet voor fotografie vanaf de grond.

Dit verlof doet geen afbreuk aan andere bestaande voorschriften die direct of indirect van belang zijn voor het maken van luchtfoto’s, zoals bijvoorbeeld vliegverboden en andere voorschriften op het terrein van de luchtvaart. Dergelijke voorschriften zijn onverkort van kracht.


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl