Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
AaltenStaatscourant 2013, 11583Ruimtelijke plannen

Logo Aalten
Onherroepelijk bestemmingsplan Kern Bredevoort 2012, Aalten

Het besluit van de gemeenteraad tot vaststelling van het bestemmingsplan ´Kern Bredevoort 2012´ is onherroepelijk geworden. Het plan heeft betrekking op het grondgebied van het stadje Bredevoort. Het plangebied wordt globaal begrenst door de Schaarsbeek, de Slingeplas, de Boven Slinge, Oranjestraat, Winterswijksestraat en de Bredevoortsestraatweg (N318). Het plan heeft vooral een beheersmatig karakter maar is deels ook ontwikkelingsgericht. De volgende ontwikkelingen worden via dit bestemmingsplan mogelijk gemaakt: realisatie van het Vestingpark St. Bernardus (herstel en ontwikkeling van het Vestingpark), realisatie van de Parkzone-Noord/Buitenplaats (herstel van de open schootsvelden en een beperkte uitbreiding van de te realiseren buitenplaats), de bouw van één extra woning ten zuidoosten van de Kruittorenstraat en de herontwikkeling van de locatie Koppelkerk (behoud van het kerkgebouw en het toevoegen van extra woningen rondom het kerkgebouw).

Inzien

Het plan is te bekijken via onze website www.aalten.nl onder beleid en plannen/ruimtelijke plannen/plannen in onherroepelijke fase. Hier leest u hoe u het plan digitaal kunt raadplegen en de digitale bestanden van het plan kunt verkrijgen. U kunt het plan ook tijdens openingstijden inzien in het gemeentekantoor, locatie Stationsstraat 8 in Aalten.

Informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het team Ruimte en Economie via telefoonnummer (0543) 49 31 52.