Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Ministerie van Economische ZakenStaatscourant 2013, 11444Overig

Rectificatie bijlage Besluit van de Staatssecretaris van Economische Zaken van 22 april 2013, kenmerk 13058223, tot beperking van gebieden ex artikel 20 Natuurbeschermingswet 1998, gelegen binnen de Natura 2000-gebieden Noordzeekustzone en Vlakte van de Raan

In de Staatscourant van 29 april 2013, nr. 11444, is geplaatst het besluit van 22 april 2013, kenmerk 13058223, houdende beperking van gebieden ex artikel 20 Natuurbeschermingswet 1998, gelegen binnen de Natura 2000-gebieden Noordzeekustzone en Vlakte van de Raan. In de bij het besluit behorende bijlage is de nummering in de kaart van Rottum, het gebied Rottum-I west, niet juist weergegeven. Tevens zijn, als gevolg van omissies in de technische vaststelling van de coördinaten van de VIBEG-gebiedszones, onbedoeld onjuiste coördinaten opgenomen.

Ter correctie van bovenstaande wordt de bijlage bij bovengenoemd besluit van 22 april 2013, omwille van de duidelijkheid, integraal vervangen door een vernieuwde bijlage met daarop de juiste coördinaten en overzichtskaarten van alle VIBEG-gebiedszones. Onderstaande bijlage vervangt derhalve integraal de bijlage bij het besluit van 22 april 2013.

In de bijlage bij het besluit van 22 april 2013 waren overigens coördinaten en kaarten opgenomen met daarop weergegeven gebieden in de Waddenzee en Vlakte van de Raan welke momenteel door IMARES onderzocht worden op de effecten van de garnalenvisserij op de beschermde natuurwaarden. Deze onderzoeksgebieden zijn evenwel reeds eerder gesloten op grond van de Visserijwet en hebben geen directe formele verbinding met het Toegangbeperkend Besluit VIBEG1. Om reden daarvan en ter voorkoming van onduidelijkheid zijn deze coördinaten en kaarten in de vernieuwde bijlage weglaten.

’s Gravenhage, 3 juli 2013

De Staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma

Bezwaar

Tegen dit besluit staat op grond van het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht voor een belanghebbende de mogelijkheid open een bezwaarschrift in te dienen. Een dergelijk bezwaarschrift dient binnen zes weken na bekendmaking van dit besluit in de Staatscourant te worden ingediend bij:

De Staatssecretaris van Economische Zaken

Dienst Regelingen

Afdeling Recht & Rechtsbescherming

Postbus 20401

2500 EK ’s Gravenhage

Het bezwaar dient te zijn ondertekend en moet tenminste de volgende elementen bevatten:

 • a. de naam en het adres van de indiener;

 • b. de dagtekening;

 • c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar gericht is, en

 • d. de gronden van bezwaar.

Kennisgeving

Een kennisgeving van onderhavig besluit zal in de Staatscourant en op de website van het ministerie van EZ worden geplaatst. Kopieën van onderhavig besluit kunnen ook worden opgevraagd bij de directie Regio en Ruimtelijke Economie van het ministerie van EZ (t.a.v. mevrouw S. Mahi, S.Mahi@minez.nl).

Overzichtskaart gebiedszones

Deelkaarten gebiedzones

De zones op de hiervoor weergegeven kaarten hebben de navolgende coördinaten die de begrenzing ervan weergeven:

 • a. De zone I-gebieden zijn gelegen binnen de volgende hoekpunten:

  benaming volgens kaartbeeld:

  Petten

  Nr

  Zone

   

  Petten zone 1

  NB

  OL

  1

  1 I

  52° 38.98"

  4° 35.88"

  2

  1 I

  52° 39.03"

  4° 31.36"

  3

  1 I

  52° 41.22"

  4° 32.85"

  4

  1 I

  52° 41.95"

  4° 33.16"

  5

  1 I

  52° 43.03"

  4° 33.38"

  6

  1 I

  52° 42.84"

  4° 36.74"

  Terschelling

  Nr

  Zone

   

  Terschelling zone 1 west

  NB

  OL

  1

  5 I west

  53° 26.57"

  5° 14.70"

  2

  5 I west

  53° 26.40"

  5° 11.47"

  3

  5 I west

  53° 26.82"

  5° 12.91"

  4

  5 I west

  53° 28.28"

  5° 16.67"

  5

  5 I west

  53° 28.74"

  5° 17.51"

  6

  5 I west

  53° 29.01"

  5° 18.16"

  7

  5 I west

  53° 29.39"

  5° 19.35"

  8

  5 I west

  53° 29.63"

  5° 20.33"

  9

  5 I west

  53° 30.03"

  5° 22.18"

  10

  5 I west

  53° 28.78"

  5° 23.04"

 • b.

  Nr

  Zone

   

  Terschelling zone 1 oost

  NB

  OL

  1

  5 I oost

  53° 31.75"

  5° 49.43"

  2

  5 I oost

  53° 30.63"

  5° 49.36"

  3

  5 I oost

  53° 30.85"

  5° 40.30"

  4

  5 I oost

  53° 31.00"

  5° 35.37"

  5

  5 I oost

  53° 30.92"

  5° 32.95"

  6

  5 I oost

  53° 30.91"

  5° 32.94"

  7

  5 I oost

  53° 31.71"

  5° 32.80"

  8

  5 I oost

  53° 31.85"

  5° 34.60"

  9

  5 I oost

  53° 31.93"

  5° 40.93"

  10

  5 I oost

  53° 31.86"

  5° 43.61"

  Rottum

  Nr

  Zone

   

  Rottum zone 1 west

  NB

  OL

  1

  6 I west

  53° 33.81"

  6° 13.38"

  2

  6 I west

  53° 32.69"

  6° 03.11"

  3

  6 I west

  53° 33.03"

  6° 02.09"

  4

  6 I west

  53° 33.14"

  6° 03.06"

  5

  6 I west

  53° 33.58"

  6° 04.74"

  6

  6 I west

  53° 34.17"

  6° 06.42"

  7

  6 I west

  53° 34.33"

  6° 06.78"

  8

  6 I west

  53° 34.30"

  6° 14.55"

  Nr

  Zone

   

  Rottum zone 1 oost

  NB

  OL

  1

  6 I oost

  53° 33.59"

  6° 36.22"

  2

  6 I oost

  53° 32.82"

  6° 34.67"

  3

  6 I oost

  53° 32.56"

  6° 30.24"

  4

  6 I oost

  53° 33.14"

  6° 26.59"

  5

  6 I oost

  53° 32.64"

  6° 25.44"

  6

  6 I oost

  53° 32.99"

  6° 21.79"

  7

  6 I oost

  53° 32.86"

  6° 18.75"

  8

  6 I oost

  53° 33.20"

  6° 18.79"

  9

  6 I oost

  53° 34.22"

  6° 24.97"

  10

  6 I oost

  53° 34.16"

  6° 25.48"

  11

  6 I oost

  53° 33.84"

  6° 27.56"

  12

  6 I oost

  53° 33.86"

  6° 27.86"

  13

  6 I oost

  53° 33.80"

  6° 28.92"

  14

  6 I oost

  53° 33.82"

  6° 30.56"

  15

  6 I oost

  53° 33.95"

  6° 32.19"

  16

  6 I oost

  53° 33.99"

  6° 33.17"

  17

  6 I oost

  53° 33.95"

  6° 34.00"

  18

  6 I oost

  53° 33.84"

  6° 34.80"

 • a. De zone II-gebieden zijn gelegen binnen de volgende hoekpunten:

  benaming volgens kaartbeeld:

  Petten

  Nr

  Zone

   

  Petten zone 2

  NB

  OL

  1

  1 II

  52° 46.23"

  4° 37.50"

  2

  1 II

  52° 42.84"

  4° 36.74"

  3

  1 II

  52° 43.03"

  4° 33.38"

  4

  1 II

  52° 44.19"

  4° 33.51"

  5

  1 II

  52° 45.18"

  4° 33.30"

  6

  1 II

  52° 49.34"

  4° 34.84"

  7

  1 II

  52° 48.80"

  4° 38.75"

  Razende Bol

  Nr

  Zone

   

  Razende Bol zone 2

  NB

  OL

  1

  2 II

  52° 59.23"

  4° 42.20"

  2

  2 II

  52° 58.56"

  4° 43.10"

  3

  2 II

  52° 58.45"

  4° 43.10"

  4

  2 II

  52° 57.63"

  4° 41.46"

  5

  2 II

  52° 53.81"

  4° 37.94"

  6

  2 II

  52° 53.82"

  4° 37.04"

  7

  2 II

  52° 55.24"

  4° 36.61"

  8

  2 II

  52° 58.07"

  4° 37.03"

  9

  2 II

  52° 58.93"

  4° 38.24"

  10

  2 II

  52° 59.58"

  4° 40.45"

  11

  2 II

  53° 00.71"

  4° 40.70"

  12

  2 II

  53° 00.71"

  4° 41.15"

  13

  2 II

  52° 57.73"

  4° 39.17"

  14

  2 II

  52° 57.53"

  4° 39.71"

  15

  2 II

  52° 57.59"

  4° 40.60"

  16

  2 II

  52° 57.87"

  4° 41.13"

  17

  2 II

  52° 58.15"

  4° 41.72"

  18

  2 II

  52° 58.50"

  4° 42.40"

  19

  2 II

  52° 58.68"

  4° 42.51"

  20

  2 II

  52° 58.78"

  4° 42.49"

  21

  2 II

  52° 58.84"

  4° 42.35"

  22

  2 II

  52° 58.96"

  4° 41.68"

  23

  2 II

  52° 59.03"

  4° 40.49"

  24

  2 II

  52° 58.94"

  4° 39.63"

  25

  2 II

  52° 58.76"

  4° 39.08"

  26

  2 II

  52° 58.51"

  4° 38.91"

  27

  2 II

  52° 58.02"

  4° 38.98"

  Nr

  Zone

   

  Eierlandsegat zone 2

  NB

  OL

  1

  3 II

  53° 10.55"

  4° 50.05"

  2

  3 II

  53° 09.96"

  4° 49.26"

  3

  3 II

  53° 11.88"

  4° 48.01"

  4

  3 II

  53° 12.25"

  4° 47.98"

  5

  3 II

  53° 12.71"

  4° 48.20"

  6

  3 II

  53° 13.02"

  4° 48.73"

  7

  3 II

  53° 13.18"

  4° 49.22"

  8

  3 II

  53° 13.84"

  4° 51.91"

  9

  3 II

  53° 13.67"

  4° 52.12"

  10

  3 II

  53° 13.13"

  4° 51.09"

  11

  3 II

  53° 12.82"

  4° 51.06"

  12

  3 II

  53° 12.39"

  4° 49.93"

  13

  3 II

  53° 11.03"

  4° 51.17"

  Stortemelk

  Nr

  Zone

   

  Stortemelk zone 2

  NB

  OL

  1

  4 II

  53° 20.00"

  5° 04.68"

  2

  4 II

  53° 18.77"

  5° 02.51"

  3

  4 II

  53° 18.83"

  5° 00.86"

  4

  4 II

  53° 19.29"

  4° 59.24"

  5

  4 II

  53° 20.97"

  4° 59.31"

  6

  4 II

  53° 21.79"

  5° 01.36"

  7

  4 II

  53° 22.02"

  5° 01.96"

  8

  4 II

  53° 23.07"

  5° 08.33"

  9

  4 II

  53° 23.05"

  5° 08.92"

  10

  4 II

  53° 22.60"

  5° 09.38"

  11

  4 II

  53° 22.01"

  5° 08.56"

  12

  4 II

  53° 21.63"

  5° 08.43"

  13

  4 II

  53° 21.07"

  5° 08.58"

  14

  4 II

  53° 19.99"

  5° 06.57"

  Terschelling

  Nr

  Zone

   

  Terschelling zone 2

  NB

  OL

  1

  5 II

  53° 30.59"

  5° 30.52"

  2

  5 II

  53° 28.78"

  5° 23.04"

  3

  5 II

  53° 30.03"

  5° 22.18"

  4

  5 II

  53° 30.76"

  5° 25.77"

  5

  5 II

  53° 31.31"

  5° 29.03"

  6

  5 II

  53° 31.64"

  5° 31.81"

  7

  5 II

  53° 31.71"

  5° 32.80"

  8

  5 II

  53° 30.91"

  5° 32.94"

  Rottum

  Nr

  Zone

   

  Rottum zone 2 groen

  NB

  OL

  1

  6 II groen

  53° 32.64"

  6° 25.44"

  2

  6 II groen

  53° 31.98"

  6° 23.87"

  3

  6 II groen

  53° 32.15"

  6° 21.78"

  4

  6 II groen

  53° 31.80"

  6° 18.64"

  5

  6 II groen

  53° 32.86"

  6° 18.75"

  6

  6 II groen

  53° 32.99"

  6° 21.79"

  Nr

  Zone

   

  Rottum zone 2 blauw

  NB

  OL

  1

  8 II

  53° 30.56"

  6° 20.61"

  2

  8 II

  53° 30.50"

  6° 18.51"

  3

  8 II

  53° 31.80"

  6° 18.64"

  4

  8 II

  53° 32.15"

  6° 21.78"

  5

  8 II

  53° 31.98"

  6° 23.87"

 • b. De zone III-gebieden zijn gelegen binnen de volgende hoekpunten:

  benaming volgens kaartbeeld:

  Petten

  Nr

  Zone

   

  Petten zone 3

  NB

  OL

  1

  1 III

  52° 50.65"

  4° 41.50"

  2

  1 III

  52° 48.47"

  4° 40.65"

  3

  1 III

  52° 45.93"

  4° 39.22"

  4

  1 III

  52° 43.45"

  4° 38.28"

  5

  1 III

  52° 38.98"

  4° 37.51"

  6

  1 III

  52° 38.98"

  4° 35.88"

  7

  1 III

  52° 42.84"

  4° 36.74"

  8

  1 III

  52° 46.25"

  4° 37.50"

  9

  1 III

  52° 48.80"

  4° 38.75"

  10

  1 III

  52° 49.34"

  4° 34.84"

  11

  1 III

  52° 45.18"

  4° 33.30"

  12

  1 III

  52° 45.69"

  4° 33.15"

  13

  1 III

  52° 47.45"

  4° 32.87"

  14

  1 III

  52° 48.73"

  4° 33.01"

  15

  1 III

  52° 50.76"

  4° 33.53"

  16

  1 III

  52° 54.24"

  4° 34.05"

  17

  1 III

  52° 52.61"

  4° 42.32"

  Eierlandsegat

  Nr

  Zone

   

  Eierlandsegat zone 3

  NB

  OL

  1

  3 III

  53° 14.71"

  4° 54.60"

  2

  3 III

  53° 13.67"

  4° 52.12"

  3

  3 III

  53° 13.84"

  4° 51.91"

  4

  3 III

  53° 13.18"

  4° 49.22"

  5

  3 III

  53° 13.02"

  4° 48.73"

  6

  3 III

  53° 12.71"

  4° 48.20"

  7

  3 III

  53° 12.25"

  4° 47.98"

  8

  3 III

  53° 11.88"

  4° 48.01"

  9

  3 III

  53° 09.96"

  4° 49.26"

  10

  3 III

  53° 07.70"

  4° 46.80"

  11

  3 III

  53° 10.05"

  4° 40.91"

  12

  3 III

  53° 10.49"

  4° 41.36"

  13

  3 III

  53° 12.87"

  4° 43.94"

  14

  3 III

  53° 14.73"

  4° 46.22"

  15

  3 III

  53° 16.48"

  4° 48.61"

  16

  3 III

  53° 16.89"

  4° 49.26"

  17

  3 III

  53° 18.01"

  4° 51.07"

  18

  3 III

  53° 15.26"

  4° 55.96"

  Terschelling

  Nr

  Zone

   

  Terschelling zone 3

  NB

  OL

  1

  5 III

  53° 32.13"

  5° 54.65"

  2

  5 III

  53° 29.34"

  5° 54.65"

  3

  5 III

  53° 28.87"

  5° 38.43"

  4

  5 III

  53° 30.91"

  5° 32.94"

  5

  5 III

  53° 30.92"

  5° 32.95"

  6

  5 III

  53° 31.00"

  5° 35.37"

  7

  5 III

  53° 30.85"

  5° 40.30"

  8

  5 III

  53° 30.63"

  5° 49.36"

  9

  5 III

  53° 31.75"

  5° 49.43"

  10

  5 III

  53° 31.79"

  5° 51.58"

  Rottum

  Nr

  Zone

   

  Rottum zone 3

  NB

  OL

  1

  6 III

  53° 30.50"

  6° 18.51"

  2

  6 III

  53° 30.27"

  6° 09.58"

  3

  6 III

  53° 32.69"

  6° 03.11"

  4

  6 III

  53° 33.81"

  6° 13.38"

  5

  6 III

  53° 34.30"

  6° 14.55"

  6

  6 III

  53° 34.27"

  6° 24.47"

  7

  6 III

  53° 34.22"

  6° 24.97"

  8

  6 III

  53° 33.20"

  6° 18.79"

  9

  6 III

  53° 32.86"

  6° 18.75"

  10

  6 III

  53° 31.80"

  6° 18.64"

Kaarten onderzoeksgebieden effecten garnalenvisserij Noordzeekustzone

Terschelling-Ameland-Schiermonnikoog

3 x 2 = 6 BACI-vakken van 15 hectare, met bij Ameland 2 onbeviste gebieden rond 2 boortorens.

Hollandse kust

3 BACI vakken van 15 hectare

De locaties waar onderzoek over de effecten van de garnalenvisserij plaatsvindt hebben de volgende hoekpunten:

Schiermonnikoog

Nr.

NB

OL

 

1

53º 34.03

06º 07.49

   

53º 34.08

06º 07.99

   

53º 33.91

06º 07.99

   

53º 33.87

06º 07.54

 

2

53º 33.23

06º 04.69

   

53º 33.28

06º 05.14

   

53º 33.12

06º 05.19

   

53º 33.07

06º 04.74

Ameland

Nr.

NB

OL

 

3

53º 31.21

05º 42.05

   

53º 31.21

05º 42.51

   

53º 31.04

05º 42.51

   

53º 31.04

05º 42.05

 

4

53º 31.67

05º 37.24

   

53º 31.67

05º.37.70

   

53º 31.50

05º 37.70

   

53º 31.50

05º 37.24

Terschelling

Nr.

NB

OL

 

5

53º 28.77

05º 21.48

   

53º 28.87

05º 21.90

   

53º 28.72

05º 21.99

   

53º 28.62

05º 21.57

 

6

53º 28.70

05º 18.06

   

53º 28.80

05º 18.48

   

53º 28.65

05º 18.57

   

53º 28.55

05º 18.15

Petten

Nr.

NB

OL

 

7

52º 42.16

04º 35.87

   

52º 42.14

04º 36.14

   

52º 41.87

04º 36.08

   

52º 41.89

04º 35.81

 

8

52º 41.73

04º 33.65

   

52º 41.71

04º 33.91

   

52º 41.44

04º 33.86

   

52º 41.46

04º 33.59

 

9

52º 40.11

04º 34.05

   

52º 40.09

04º 34.31

   

52º 39.82

04º 34.26

   

52º 39.84

04º 33.99


X Noot
1

In het kader van hetzelfde voorgenoemd garnalenonderzoek van IMARES dienen er wel nog aanvullend onderzoeksgebieden gesloten te worden in de Noordzeekustzone. Dit wordt gerealiseerd met de inwerkingtreding van het Toegangbeperkend Besluit, meer specifiek: deze onderzoeksgebieden vallen binnen de zone I-gebieden in het Natura 2000-gebied Noordzeekustzone en zijn in voorliggende vernieuwde kaartbijlage om die reden wel weergegeven.