Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Openbaar Ministerie (OM)Staatscourant 2013, 11378Besluiten van algemene strekking

Rectificatie BELEIDSREGELS OM

In de Richtlijn voor strafvordering feitgecodeerde misdrijven en overtredingen (2013R003), Staatscourant 2013, 11378, is in de paragraaf Achtergrond als laatste zin opgenomen:

De Richtlijn dient te worden aangepast vanwege het vervallen van de politietransactie (art. 74 Sr.) en het opnemen van het strafvorderingsbeleid inzake overtredingen van het niet of onjuist registreren van gegevens in een opkopersregister waarin de aankoop van metalen moet worden geregistreerd.

De zinsnede ‘en het opnemen van het strafvorderingsbeleid inzake overtredingen van het niet of onjuist registreren van gegevens in een opkopersregister waarin de aankoop van metalen moet worden geregistreerd.’ is abusievelijk als reden voor aanpassing van de richtlijn vermeld en dient derhalve uit deze paragraaf te worden verwijderd.