Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Binnenlandse Zaken en KoninkrijksrelatiesStaatscourant 2013, 11356Besluiten van algemene strekking

Regeling van de Minister voor Wonen en Rijksdienst van 23 april 2013, nr. 2013-254587, houdende wijziging van de Uitvoeringsregeling huurprijzen woonruimte (gegevensverstrekking bij huurverlaging)

De Minister voor Wonen en Rijksdienst,

Gelet op artikel 7:252b, tweede lid, van het Burgerlijk Wetboek, artikel 10, tweede lid, van de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte en artikel 12, eerste en tweede lid, van het Besluit huurprijzen woonruimte;

Besluit:

ARTIKEL I

De Uitvoeringsregeling huurprijzen woonruimte wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 1, onderdeel b, komt te luiden:

b. minister:

Minister voor Wonen en Rijksdienst;.

B

In de artikelen 2, 3, 4 en 5 wordt ‘1 juli 2012 tot en met 30 juni 2013’ vervangen door: 1 juli 2013 tot en met 30 juni 2014.

C

Na paragraaf 7 wordt een paragraaf ingevoegd, luidende:

§ 8. Gegevensverstrekking door de huurder

Artikel 13

Bij een voorstel als bedoeld in artikel 7:252b, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek verstrekt de huurder:

  • a. een door de inspecteur, bedoeld in artikel 7:252a, tweede lid, onderdeel c, van het Burgerlijk Wetboek, afgegeven verklaring omtrent het inkomensgegeven, bedoeld in artikel 21, onder e, van de Algemene wet inzake rijksbelastingen, van alle bewoners van de woning, en

  • b. een uittreksel uit de Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens waaruit blijkt hoeveel personen staan ingeschreven op het adres van de woning.

D

De bijlagen I tot en met V worden vervangen door de bijlagen I tot en met V als opgenomen in de bijlagen A tot en met E bij deze regeling.

E

In bijlage VI wordt ‘1 juli 2012’ vervangen door: 1 juli 2013.

ARTIKEL II

De regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 26 juni 2012, nr. 2012-0000350700, houdende wijziging van de Uitvoeringsregeling huurprijzen woonruimte (Stcrt. 2012, 13247) wordt ingetrokken.

ARTIKEL III

  • 1. Artikel I, onderdeel C, treedt in werking met ingang van 1 mei 2013.

  • 2. Artikel I, onderdelen A, B, D en E en artikel II treden in werking met ingang van 1 juli 2013.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok.

BIJLAGE A BIJ DE REGELING VAN DE MINISTER VOOR WONEN EN RIJKSDIENST VAN 23 APRIL 2013, NR. 2013-0000254587, HOUDENDE WIJZIGING VAN DE UITVOERINGSREGELING HUURPRIJZEN WOONRUIMTE (gegevensverstrekking bij huurverlaging)

Bijlage I

Maximale huurprijsgrenzen voor zelfstandige woningen per 1 juli 2013

punten

bedrag

punten

bedrag

punten

bedrag

punten

bedrag

punten

bedrag

40

188,05

82

386,37

124

603,10

166

819,81

208

1036,53

41

192,76

83

391,53

125

608,26

167

824,97

209

1041,69

42

197,45

84

396,67

126

613,41

168

830,12

210

1046,88

43

202,15

85

401,85

127

618,57

169

835,31

211

1052,01

44

206,84

86

407,01

128

623,76

170

840,45

212

1057,17

45

211,54

87

412,16

129

628,88

171

845,61

213

1062,34

46

216,26

88

417,32

130

634,06

172

850,77

214

1067,49

47

220,95

89

422,48

131

639,21

173

855,94

215

1072,65

48

225,66

90

427,65

132

644,37

174

861,08

216

1077,82

49

230,36

91

432,81

133

649,54

175

866,25

217

1082,98

50

235,06

92

437,96

134

654,69

176

871,41

218

1088,12

51

239,73

93

443,13

135

659,86

177

876,56

219

1093,29

52

244,46

94

448,28

136

665,00

178

881,74

220

1098,47

53

249,15

95

453,44

137

670,18

179

886,90

221

1103,60

54

253,85

96

458,61

138

675,34

180

892,03

222

1108,77

55

258,56

97

463,77

139

680,48

181

897,22

223

1113,94

56

263,27

98

468,92

140

685,65

182

902,37

224

1119,10

57

267,93

99

474,10

141

690,83

183

907,53

225

1124,24

58

272,64

100

479,24

142

695,95

184

912,67

226

1129,42

59

277,36

101

484,40

143

701,12

185

917,86

227

1134,58

60

282,06

102

489,56

144

706,30

186

923,02

228

1139,73

61

286,74

103

494,73

145

711,46

187

928,17

229

1144,90

62

291,46

104

499,89

146

716,60

188

933,34

230

1150,05

63

296,15

105

505,03

147

721,78

189

938,50

231

1155,20

64

300,84

106

510,22

148

726,92

190

943,65

232

1160,39

65

305,55

107

515,37

149

732,10

191

948,83

233

1165,54

66

310,26

108

520,51

150

737,24

192

953,97

234

1170,69

67

314,96

109

525,69

151

742,41

193

959,13

235

1175,85

68

319,65

110

530,84

152

747,57

194

964,31

236

1181,02

69

324,34

111

536,01

153

752,73

195

969,46

237

1186,18

70

329,04

112

541,17

154

757,89

196

974,60

238

1191,32

71

333,74

113

546,32

155

763,04

197

979,76

239

1196,50

72

338,45

114

551,50

156

768,20

198

984,94

240

1201,65

73

343,14

115

556,65

157

773,39

199

990,09

241

1206,82

74

347,85

116

561,81

158

778,51

200

995,25

242

1211,97

75

352,55

117

566,96

159

783,70

201

1000,41

243

1217,13

76

357,25

118

572,12

160

788,84

202

1005,58

244

1222,30

77

361,94

119

577,28

161

794,01

203

1010,74

245

1227,46

78

366,66

120

582,45

162

799,18

204

1015,89

246

1232,61

79

371,35

121

587,61

163

804,32

205

1021,05

247

1237,75

80

376,06

122

592,78

164

809,48

206

1026,21

248

1242,95

81

381,20

123

597,93

165

814,65

207

1031,39

249

1248,09

               

250

1253,24

BIJLAGE B BIJ DE REGELING VAN DE MINISTER VOOR WONEN EN RIJKSDIENST VAN 23 APRIL 2013, NR. 2013-0000254587, HOUDENDE WIJZIGING VAN DE UITVOERINGSREGELING HUURPRIJZEN WOONRUIMTE (gegevensverstrekking bij huurverlaging)

Bijlage II

Maximale huurprijsgrenzen voor onzelfstandige woonruimten per 1 juli 2013

punten

bedrag

punten

bedrag

punten

bedrag

punten

bedrag

punten

bedrag

1

2,01

54

106,11

107

210,20

160

314,29

213

387,15

2

3,96

55

108,08

108

212,18

161

316,24

214

388,15

3

5,94

56

110,03

109

214,11

162

318,21

215

389,17

4

7,91

57

111,98

110

216,09

163

320,17

216

390,18

5

9,86

58

113,96

111

218,04

164

322,14

217

391,19

6

11,84

59

115,92

112

220,01

165

324,10

218

392,21

7

13,81

60

117,89

113

221,97

166

326,05

219

393,25

8

15,78

61

119,85

114

223,93

167

328,03

220

394,27

9

17,75

62

121,82

115

225,90

168

329,98

221

395,26

10

19,71

63

123,78

116

227,86

169

331,97

222

396,30

11

21,64

64

125,75

117

229,85

170

333,93

223

397,31

12

23,61

65

127,73

118

231,81

171

335,86

224

398,33

13

25,58

66

129,69

119

233,76

172

337,84

225

399,31

14

27,55

67

131,61

120

235,72

173

339,81

226

400,36

15

29,52

68

133,59

121

237,69

174

341,79

227

401,36

16

31,47

69

135,57

122

239,66

175

343,72

228

402,38

17

33,44

70

137,52

123

241,60

176

345,71

229

403,40

18

35,42

71

139,49

124

243,56

177

347,66

230

404,42

19

37,38

72

141,44

125

245,52

178

349,64

231

405,43

20

39,34

73

143,41

126

247,50

179

351,60

232

406,47

21

41,29

74

145,38

127

249,48

180

353,57

233

407,46

22

43,24

75

147,37

128

251,44

181

354,57

234

408,48

23

45,23

76

149,31

129

253,40

182

355,60

235

409,50

24

47,17

77

151,28

130

255,37

183

356,62

236

410,54

25

49,15

78

153,22

131

257,32

184

357,65

237

411,53

26

51,10

79

155,21

132

259,29

185

358,65

238

412,55

27

53,09

80

157,16

133

261,26

186

359,67

239

413,57

28

55,05

81

159,11

134

263,23

187

360,68

240

414,59

29

57,01

82

161,10

135

265,17

188

361,71

241

415,60

30

58,97

83

163,04

136

267,15

189

362,70

242

416,63

31

60,93

84

165,02

137

269,12

190

363,74

243

417,65

32

62,90

85

166,99

138

271,09

191

364,75

244

418,68

33

64,85

86

168,95

139

273,05

192

365,78

245

419,69

34

66,81

87

170,91

140

275,01

193

366,78

246

420,69

35

68,78

88

172,88

141

276,97

194

367,80

247

421,71

36

70,75

89

174,83

142

278,93

195

368,82

248

422,74

37

72,71

90

176,81

143

280,91

196

369,84

249

423,75

38

74,69

91

178,77

144

282,87

197

370,85

250

424,76

39

76,65

92

180,74

145

284,81

198

371,88

251

425,77

40

78,62

93

182,69

146

286,78

199

372,89

252

426,81

41

80,58

94

184,66

147

288,77

200

373,92

253

427,81

42

82,53

95

186,65

148

290,72

201

374,93

254

428,83

43

84,49

96

188,60

149

292,67

202

375,94

255

429,84

44

86,45

97

190,56

150

294,66

203

376,97

256

430,86

45

88,42

98

192,52

151

296,59

204

377,96

257

431,87

46

90,38

99

194,48

152

298,58

205

378,99

258

432,91

47

92,35

100

196,46

153

300,52

206

380,00

259

433,91

48

94,32

101

198,41

154

302,50

207

381,04

260

434,94

49

96,30

102

200,37

155

304,46

208

382,04

261

435,94

50

98,25

103

202,33

156

306,43

209

383,08

262

436,98

51

100,22

104

204,29

157

308,40

210

384,07

263

437,97

52

102,17

105

206,28

158

310,35

211

385,10

264

439,01

53

104,16

106

208,23

159

312,32

212

386,10

265

440,04

Maximale huurprijsgrenzen voor onzelfstandige woonruimten per 1 juli 2013

punten

bedrag

punten

bedrag

punten

bedrag

punten

bedrag

punten

bedrag

266

441,05

319

494,94

372

548,87

425

602,79

478

656,68

267

442,06

320

495,96

373

549,89

426

603,78

479

657,73

268

443,09

321

496,98

374

550,91

427

604,83

480

658,73

269

444,09

322

498,00

375

551,94

428

605,83

481

659,77

270

445,11

323

499,00

376

552,94

429

606,87

482

660,78

271

446,13

324

500,05

377

553,96

430

607,88

483

661,77

272

447,14

325

501,04

378

554,99

431

608,90

484

662,80

273

448,16

326

502,09

379

556,01

432

609,90

485

663,81

274

449,18

327

503,08

380

556,99

433

610,92

486

664,85

275

450,19

328

504,11

381

558,03

434

611,94

487

665,85

276

451,22

329

505,10

382

559,04

435

612,96

488

666,88

277

452,22

330

506,16

383

560,08

436

613,97

489

667,87

278

453,25

331

507,15

384

561,07

437

614,98

490

668,89

279

454,26

332

508,18

385

562,09

438

616,01

491

669,91

280

455,29

333

509,19

386

563,11

439

617,02

492

670,94

281

456,30

334

510,23

387

564,14

440

618,05

493

671,94

282

457,31

335

511,22

388

565,15

441

619,05

494

672,98

283

458,33

336

512,24

389

566,17

442

620,07

495

674,00

284

459,37

337

513,26

390

567,21

443

621,10

496

675,00

285

460,37

338

514,26

391

568,21

444

622,12

497

676,03

286

461,39

339

515,30

392

569,23

445

623,12

498

677,04

287

462,41

340

516,31

393

570,23

446

624,14

499

678,05

288

463,44

341

517,33

394

571,27

447

625,18

500

679,06

289

464,44

342

518,34

395

572,27

448

626,17

501

680,09

290

465,46

343

519,37

396

573,29

449

627,21

502

681,10

291

466,47

344

520,38

397

574,29

450

628,22

503

682,12

292

467,50

345

521,40

398

575,34

451

629,24

504

683,13

293

468,50

346

522,44

399

576,35

452

630,25

505

684,16

294

469,53

347

523,44

400

577,37

453

631,28

506

685,18

295

470,55

348

524,47

401

578,37

454

632,28

507

686,18

296

471,57

349

525,47

402

579,35

455

633,29

508

687,22

297

472,58

350

526,50

403

580,40

456

634,33

509

688,23

298

473,60

351

527,48

404

581,40

457

635,34

510

689,23

299

474,60

352

528,54

405

582,44

458

636,34

511

690,26

300

475,65

353

529,53

406

583,43

459

637,37

512

691,27

301

476,65

354

530,56

407

584,48

460

638,40

513

692,31

302

477,67

355

531,56

408

585,48

461

639,40

514

693,30

303

478,67

356

532,60

409

586,52

462

640,41

515

694,32

304

479,70

357

533,60

410

587,50

463

641,43

516

695,35

305

480,72

358

534,62

411

588,55

464

642,47

517

696,38

306

481,73

359

535,64

412

589,56

465

643,48

518

697,38

307

482,75

360

536,64

413

590,58

466

644,50

519

698,40

308

483,77

361

537,67

414

591,59

467

645,50

520

699,41

309

484,79

362

538,70

415

592,62

468

646,50

521

700,44

310

485,81

363

539,71

416

593,62

469

647,55

522

701,45

311

486,83

364

540,71

417

594,64

470

648,55

523

702,47

312

487,83

365

541,75

418

595,66

471

649,60

524

703,48

313

488,87

366

542,77

419

596,67

472

650,59

525

704,51

314

489,87

367

543,78

420

597,70

473

651,64

526

705,52

315

490,88

368

544,81

421

598,71

474

652,62

527

706,53

316

491,87

369

545,83

422

599,73

475

653,67

528

707,56

317

492,94

370

546,84

423

600,74

476

654,66

529

708,58

318

493,93

371

547,86

424

601,76

477

655,70

530

709,60

Maximale huurprijsgrenzen voor onzelfstandige woonruimten per 1 juli 2013

punten

bedrag

punten

bedrag

punten

bedrag

punten

bedrag

punten

bedrag

531

710,61

584

764,52

637

818,45

690

872,36

743

926,27

532

711,61

585

765,55

638

819,46

691

873,36

744

927,29

533

712,66

586

766,57

639

820,49

692

874,39

745

928,30

534

713,66

587

767,57

640

821,48

693

875,42

746

929,33

535

714,69

588

768,58

641

822,53

694

876,43

747

930,34

536

715,68

589

769,60

642

823,54

695

877,41

748

931,36

537

716,71

590

770,64

643

824,56

696

878,46

749

932,36

538

717,74

591

771,63

644

825,57

697

879,45

750

933,39

539

718,76

592

772,67

645

826,58

698

880,49

>750

1

540

719,75

593

773,66

646

827,60

699

881,47

   

541

720,80

594

774,70

647

828,59

700

882,53

   

542

721,80

595

775,71

648

829,64

701

883,54

   

543

722,81

596

776,75

649

830,64

702

884,57

   

544

723,83

597

777,74

650

831,67

703

885,58

   

545

724,86

598

778,77

651

832,67

704

886,59

   

546

725,87

599

779,79

652

833,71

705

887,60

   

547

726,89

600

780,80

653

834,69

706

888,63

   

548

727,90

601

781,80

654

835,74

707

889,65

   

549

728,90

602

782,83

655

836,74

708

890,66

   

550

729,93

603

783,85

656

837,78

709

891,69

   

551

730,95

604

784,88

657

838,79

710

892,69

   

552

731,98

605

785,89

658

839,81

711

893,71

   

553

732,97

606

786,90

659

840,82

712

894,73

   

554

734,02

607

787,91

660

841,85

713

895,74

   

555

735,03

608

788,94

661

842,86

714

896,77

   

556

736,04

609

789,95

662

843,87

715

897,78

   

557

737,06

610

790,97

663

844,89

716

898,81

   

558

738,08

611

792,00

664

845,91

717

899,80

   

559

739,09

612

793,02

665

846,93

718

900,84

   

560

740,12

613

794,02

666

847,94

719

901,84

   

561

741,13

614

795,04

667

848,96

720

902,87

   

562

742,15

615

796,05

668

849,98

721

903,88

   

563

743,19

616

797,10

669

850,98

722

904,93

   

564

744,18

617

798,08

670

851,99

723

905,92

   

565

745,19

618

799,11

671

853,02

724

906,95

   

566

746,19

619

800,13

672

854,04

725

907,96

   

567

747,24

620

801,16

673

855,04

726

908,98

   

568

748,24

621

802,16

674

856,07

727

909,99

   

569

749,27

622

803,18

675

857,07

728

911,00

   

570

750,28

623

804,19

676

858,10

729

912,04

   

571

751,30

624

805,22

677

859,13

730

913,03

   

572

752,30

625

806,23

678

860,14

731

914,06

   

573

753,34

626

807,26

679

861,15

732

915,07

   

574

754,35

627

808,27

680

862,20

733

916,11

   

575

755,39

628

809,30

681

863,20

734

917,11

   

576

756,41

629

810,29

682

864,21

735

918,13

   

577

757,42

630

811,32

683

865,23

736

919,13

   

578

758,43

631

812,34

684

866,24

737

920,18

   

579

759,46

632

813,34

685

867,27

738

921,18

   

580

760,45

633

814,37

686

868,28

739

922,19

   

581

761,46

634

815,38

687

869,30

740

923,21

   

582

762,49

635

816,41

688

870,32

741

924,24

   

583

763,51

636

817,42

689

871,33

742

925,26

   
X Noot
1

De maximale huurprijsgrens behorende bij meer dan 750 punten is het bedrag dat wordt verkregen door € 1,03 (dat bedrag komt overeen met het verschil tussen de bedragen, genoemd bij 750 en 749 punten) te vermenigvuldigen met het aantal punten van de woonruimte, verminderd met 750, en bij de verkregen uitkomst € 933,39 (dat bedrag komt overeen met het bedrag genoemd bij 750 punten) op te tellen.

BIJLAGE C BIJ DE REGELING VAN DE MINISTER VOOR WONEN EN RIJKSDIENST VAN 23 APRIL 2013, NR. 2013-0000254587, HOUDENDE WIJZIGING VAN DE UITVOERINGSREGELING HUURPRIJZEN WOONRUIMTE (gegevensverstrekking bij huurverlaging)

Bijlage III

Maximale huurprijsgrenzen voor woonwagens per 1 juli 2013

punten

bedrag

punten

bedrag

punten

bedrag

punten

bedrag

punten

bedrag

40

200,25

82

411,37

124

640,90

166

870,41

208

1099,93

41

205,26

83

416,85

125

646,35

167

875,89

209

1105,39

42

210,26

84

422,30

126

651,82

168

881,34

210

1110,87

43

215,27

85

427,77

127

657,28

169

886,80

211

1116,33

44

220,25

86

433,23

128

662,76

170

892,28

212

1121,81

45

225,25

87

438,68

129

668,21

171

897,74

213

1127,27

46

230,25

88

444,15

130

673,66

172

903,21

214

1132,72

47

235,27

89

449,62

131

679,14

173

908,66

215

1138,19

48

240,28

90

455,08

132

684,61

174

914,12

216

1143,67

49

245,29

91

460,57

133

690,08

175

919,61

217

1149,13

50

250,29

92

466,02

134

695,55

176

925,06

218

1154,59

51

255,28

93

471,48

135

701,01

177

930,53

219

1160,04

52

260,30

94

476,96

136

706,46

178

935,99

220

1165,52

53

265,30

95

482,41

137

711,94

179

941,45

221

1170,98

54

270,32

96

487,88

138

717,39

180

946,92

222

1176,46

55

275,31

97

493,35

139

722,88

181

952,39

223

1181,92

56

280,30

98

498,79

140

728,33

182

957,85

224

1187,37

57

285,33

99

504,26

141

733,79

183

963,31

225

1192,84

58

290,33

100

509,72

142

739,26

184

968,77

226

1198,30

59

295,33

101

515,19

143

744,73

185

974,25

227

1203,77

60

300,35

102

520,67

144

750,17

186

979,71

228

1209,24

61

305,33

103

526,12

145

755,65

187

985,16

229

1214,69

62

310,35

104

531,59

146

761,10

188

990,65

230

1220,15

63

315,35

105

537,06

147

766,59

189

996,12

231

1225,64

64

320,34

106

542,52

148

772,05

190

1001,57

232

1231,11

65

325,38

107

547,99

149

777,52

191

1007,05

233

1236,57

66

330,37

108

553,44

150

782,97

192

1012,50

234

1242,03

67

335,38

109

558,92

151

788,44

193

1017,96

235

1247,50

68

340,38

110

564,38

152

793,92

194

1023,43

236

1252,95

69

345,38

111

569,84

153

799,38

195

1028,89

237

1258,43

70

350,38

112

575,33

154

804,85

196

1034,36

238

1263,88

71

355,38

113

580,78

155

810,30

197

1039,84

239

1269,35

72

360,40

114

586,22

156

815,76

198

1045,28

240

1274,82

73

365,42

115

591,71

157

821,22

199

1050,74

241

1280,28

74

370,41

116

597,17

158

826,70

200

1056,21

242

1285,75

75

375,41

117

602,63

159

832,15

201

1061,69

243

1291,22

76

380,40

118

608,09

160

837,62

202

1067,15

244

1296,67

77

385,42

119

613,56

161

843,10

203

1072,62

245

1302,14

78

390,43

120

619,02

162

848,57

204

1078,08

246

1307,61

79

395,44

121

624,51

163

854,02

205

1083,56

247

1313,08

80

400,44

122

629,97

164

859,51

206

1089,01

248

1318,54

81

405,49

123

635,43

165

864,96

207

1094,49

249

1323,99

               

250

1329,48

De maximale huurprijsgrens van woonwagens met een kwaliteit van minder dan 40 punten is gelijk aan de maximale huurprijsgrens bij 40 punten: € 200,25 per maand.

BIJLAGE D BIJ DE REGELING VAN DE MINISTER VOOR WONEN EN RIJKSDIENST VAN 23 APRIL 2013, NR. 2013-0000254587, HOUDENDE WIJZIGING VAN DE UITVOERINGSREGELING HUURPRIJZEN WOONRUIMTE (gegevensverstrekking bij huurverlaging)

Bijlage IV

Maximale huurprijsgrenzen voor standplaatsen per 1 juli 2013

punten

bedrag

punten

bedrag

punten

bedrag

punten

bedrag

punten

bedrag

1

4,74

54

253,85

107

515,37

160

788,84

213

1062,34

2

9,45

55

258,56

108

520,51

161

794,01

214

1067,49

3

14,14

56

263,25

109

525,69

162

799,18

215

1072,65

4

18,84

57

267,93

110

530,84

163

804,32

216

1077,82

5

23,55

58

272,64

111

536,01

164

809,48

217

1082,98

6

28,24

59

277,36

112

541,17

165

814,65

218

1088,12

7

32,94

60

282,06

113

546,32

166

819,81

219

1093,29

8

37,64

61

286,74

114

551,50

167

824,97

220

1098,47

9

42,35

62

291,46

115

556,65

168

830,12

221

1103,60

10

47,06

63

296,15

116

561,81

169

835,31

222

1108,77

11

51,76

64

300,84

117

566,96

170

840,45

223

1113,94

12

56,44

65

305,55

118

572,12

171

845,61

224

1119,10

13

61,16

66

310,26

119

577,28

172

850,77

225

1124,24

14

65,85

67

314,96

120

582,45

173

855,94

226

1129,42

15

70,54

68

319,65

121

587,61

174

861,08

227

1134,58

16

75,24

69

324,34

122

592,78

175

866,25

228

1139,73

17

79,95

70

329,04

123

597,93

176

871,41

229

1144,90

18

84,65

71

333,74

124

603,10

177

876,56

230

1150,05

19

89,33

72

338,45

125

608,26

178

881,74

231

1155,20

20

94,05

73

343,14

126

613,41

179

886,90

232

1160,39

21

98,73

74

347,85

127

618,57

180

892,03

233

1165,54

22

103,45

75

352,55

128

623,76

181

897,22

234

1170,69

23

108,15

76

357,25

129

628,88

182

902,37

235

1175,85

24

112,85

77

361,94

130

634,06

183

907,53

236

1181,02

25

117,54

78

366,66

131

639,21

184

912,67

237

1186,18

26

122,26

79

371,35

132

644,37

185

917,86

238

1191,32

27

126,95

80

376,06

133

649,54

186

923,02

239

1196,50

28

131,66

81

381,20

134

654,69

187

928,17

240

1201,65

29

136,35

82

386,37

135

659,86

188

933,34

241

1206,82

30

141,05

83

391,53

136

665,00

189

938,50

242

1211,97

31

145,76

84

396,67

137

670,18

190

943,65

243

1217,13

32

150,44

85

401,85

138

675,34

191

948,83

244

1222,30

33

155,14

86

407,01

139

680,48

192

953,97

245

1227,46

34

159,85

87

412,16

140

685,65

193

959,13

246

1232,61

35

164,55

88

417,32

141

690,83

194

964,31

247

1237,75

36

169,25

89

422,48

142

695,95

195

969,46

248

1242,95

37

173,95

90

427,65

143

701,12

196

974,60

249

1248,09

38

178,64

91

432,81

144

706,30

197

979,76

250

1253,24

39

183,35

92

437,96

145

711,46

198

984,94

>250

1

40

188,05

93

443,13

146

716,60

199

990,09

   

41

192,76

94

448,28

147

721,78

200

995,25

   

42

197,45

95

453,44

148

726,92

201

1000,41

   

43

202,15

96

458,61

149

732,10

202

1005,58

   

44

206,84

97

463,77

150

737,24

203

1010,74

   

45

211,54

98

468,92

151

742,41

204

1015,89

   

46

216,26

99

474,10

152

747,57

205

1021,05

   

47

220,95

100

479,24

153

752,73

206

1026,21

   

48

225,66

101

484,40

154

757,89

207

1031,39

   

49

230,36

102

489,56

155

763,04

208

1036,53

   

50

235,06

103

494,73

156

768,20

209

1041,69

   

51

239,73

104

499,89

157

773,39

210

1046,88

   

52

244,46

105

505,03

158

778,51

211

1052,01

   

53

249,15

106

510,22

159

783,70

212

1057,17

   
X Noot
1

De maximale huurprijsgrens behorende bij meer dan 250 punten is het bedrag dat wordt verkregen door € 5,15 (dat bedrag komt overeen met het verschil tussen de bedragen, genoemd bij 250 en 249 punten) te vermenigvuldigen met het aantal punten van de woonruimte, verminderd met 250, en bij de verkregen uitkomst € 1253,24 (dat bedrag komt overeen met het bedrag genoemd bij 250 punten) op te tellen.

BIJLAGE E BIJ DE REGELING VAN DE MINISTER VOOR WONEN EN RIJKSDIENST VAN 23 APRIL 2013, NR. 2013-0000254587, HOUDENDE WIJZIGING VAN DE UITVOERINGSREGELING HUURPRIJZEN WOONRUIMTE (gegevensverstrekking bij huurverlaging)

Bijlage V

Schema van redelijke huuraanpassingen per 1 juli 2013 voor woonruimte bij overgang van reguliere huurprijs naar reguliere huurprijs

Geldende huurprijs (in bedragen per maand)

Huuraanpassing

I hoger dan de maximale huurprijsgrens1

huurverlaging2 tot de maximale huurprijsgrens1

II niet hoger dan de maximale huurprijsgrens1

IIa huurverhoging van:

indien het huishoudinkomen, bedoeld in artikel 7:252a, tweede lid, onderdeel b, van het Burgerlijk Wetboek, over het peiljaar, bedoeld in onderdeel d van dat artikellid, van de op het tijdstip van de in het voorstel tot verhoging van de huurprijs genoemde ingangsdatum in de woonruimte, die een zelfstandige woning vormt, wonende huurder en overige bewoners

a.lager is dan of gelijk is aan het in artikel 10, tweede lid, eerste volzin, onderdeel a, van de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte eerstgenoemde bedrag: maximaal het inflatiepercentage plus 1,5 procentpunt;

b. hoger is dan het in artikel 10, tweede lid, eerste volzin, onderdeel a, van de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte eerstgenoemde bedrag, doch lager is dan of gelijk is aan het in onderdeel b van die volzin genoemde bedrag: maximaal het inflatiepercentage plus 2 procentpunt, en

c. hoger is dan het in artikel 10, tweede lid, eerste volzin, onderdeel b, van de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte genoemde bedrag: maximaal het inflatiepercentage plus 4 procentpunt,

voor zover de maximale huurprijsgrens1 niet wordt overschreden.

IIb huurverhoging ten aanzien van overige woonruimte van maximaal het inflatiepercentage plus 1,5 procentpunt, voor zover de maximale huurprijsgrens1 niet wordt overschreden.

X Noot
1

De maximale huurprijsgrenzen, bedoeld in artikel 12, eerste lid, van het Besluit huurprijzen woonruimte, zoals deze gelden op de dag dat dit schema in werking treedt.

X Noot
2

Bij woonruimte welke een zelfstandige woning vormt, met een puntentotaal van meer dan 250 en een geldende huurprijs hoger dan de maximale huurprijsgrens bij een puntentotaal van 250, kan een huurprijsverlaging plaatsvinden, indien het huurpeil van vergelijkbare woonruimte daartoe aanleiding geeft. De huurprijs van deze woonruimte kan niet worden verlaagd tot minder dan de maximale huurprijsgrens behorende bij woonruimte met een puntentotaal van 250, behoudens toepassing van artikel 6, eerste lid, van het Besluit huurprijzen woonruimte.

TOELICHTING

Algemeen

Inleiding

De wetten van 14 maart 2013 tot wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek en de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte (huurverhoging op grond van inkomen) (Stb. 89) en tot wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek en de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte (huurverhoging op grond van een tweede categorie huishoudinkomens) (Stb. 90) zijn met ingang van 16 maart 2013 in werking getreden (Stb. 91).

Met deze wetten is een gedifferentieerde huurverhoging naar huishoudinkomen mogelijk gemaakt. De wijzigingsregeling voorziet in het in overeenstemming brengen van de Uitvoeringsregeling huurprijzen woonruimte met deze wetten.

Voorts wordt met deze regeling de jaarlijkse aanpassing van de maximale huurprijsgrenzen doorgevoerd.

Administratieve lasten

Deze wijzigingsregeling behelst geen administratieve lasten voor de burger en het bedrijfsleven.

Vaste verandermomenten

Ten aanzien van het in werking treden van artikel I, onderdeel C van deze regeling is afgeweken van de systematiek van de vaste verandermomenten. Dit is nodig nu de huurder vanaf 1 mei bezwaar moet kunnen maken tegen het voorstel tot huurverhoging.

Artikelsgewijs

Artikel I, onderdeel A,

De wijziging in artikel 1, onderdeel b, van de Uitvoeringsregeling huurprijzen woonruimte betreft een wijziging van de tenaamstelling van de minister in verband met het aantreden van het kabinet Rutte II.

Artikel I, onderdeel B

Op grond van artikel 12, eerste lid, van het Besluit huurprijzen woonruimte (hierna: Bhw) worden de maximale huurprijsgrenzen vastgesteld bij ministeriële regeling. Die ministeriële regeling is de Uitvoeringsregeling huurprijzen woonruimte (hierna: de Uitvoeringsregeling).

Met de wijzigingen van de artikelen 2, 3, 4 en 5 van de Uitvoeringsregeling worden de maximale huurprijsgrenzen voor het tijdvak 1 juli 2013 tot en met 30 juni 2014 bepaald.

Artikel I, onderdeel C

Indien de huurder een voorstel tot huurverlaging als bedoeld in artikel 7:252b, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek doet, legt hij bij zijn voorstel gegevens met betrekking tot het inkomen over. Om te voorkomen dat er bij de verhuurder dan wel de huurcommissie onduidelijkheid bestaat over de aard en de juistheid van die gegevens, is in artikel 13 van de Uitvoeringsregeling bepaald dat de huurder hiertoe een door de inspecteur, bedoeld in artikel 7:252a, tweede lid, onderdeel c, van het Burgerlijk Wetboek, afgegeven verklaring omtrent het inkomensgegeven, bedoeld in artikel 21, onder e, van de Algemene wet inzake rijksbelastingen (een zogenaamd IB60-formulier), van alle bewoners van de woning verstrekt.

Voorts verstrekt de huurder een GBA-uittreksel waaruit blijkt hoeveel bewoners op het adres staan ingeschreven. Huurders kunnen een GBA-uittreksel krijgen met daarop de namen van alle bewoners die ingeschreven staan. Daarbij geldt wel dat om voor meerderjarige kinderen en voor andere bewoners een dergelijk uittreksel te kunnen aanvragen, de aanvrager een schriftelijke toestemming van die persoon/personen nodig heeft. Bewoners kunnen wel van zichzelf een uittreksel vragen met daarbij de vermelding van het aantal personen dat staat ingeschreven op het betreffende adres.

Artikel I, onderdeel D

Op grond van artikel 12, tweede lid, van het Bhw worden jaarlijks met ingang van 1 juli de op 30 juni daaraan voorafgaande krachtens dat besluit geldende maximale huurprijsgrenzen voor woonruimten welke een zelfstandige woning vormen, voor woonruimten welke niet een zelfstandige woonruimte vormen, voor woonwagens en voor standplaatsen geïndexeerd met het inflatiepercentage, met dien verstande dat de op basis daarvan berekende bedragen naar boven worden afgerond op hele eurocenten.

Het inflatiepercentage is het onmiddellijk voorafgaand aan de datum van 1 juli ieder jaar in januari in de Staatscourant bekendgemaakte percentage waarmee de consumentenprijzen (alle huishoudens) ten opzichte van het aan die bekendmaking voorafgaande jaar zijn verhoogd (artikel 1, eerste lid, onderdeel d, van de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte).

In de nieuwe bijlagen I tot en met IV van de Uitvoeringsregeling zijn de maximale huurprijsgrenzen per 1 juli 2013 vastgelegd.

De in bijlage V bij de Uitvoeringsregeling huurprijzen woonruimte doorgevoerde wijzigingen hebben betrekking op de voor de verschillende huishoudinkomenscategorieën geldende maximale huurverhogingspercentages.

Artikel I, onderdeel E

Met de wijziging van bijlage VI bij de Uitvoeringsregeling is het in die bijlage vervatte schema voor de beoordeling van de redelijkheid van de huurprijs van woonruimte van toepassing op het tijdvak 1 juli 2013 tot en met 30 juni 2014.

De Minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok.