Intentieverklaring Marker Wadden, Rijkswaterstaat

De Minister van Infrastructuur en Milieu maakt bekend dat op 4 februari 2013 een Intentieverklaring Marker Wadden is ondertekend tussen De Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten in Nederland, gevestigd te ’s-Graveland, Ministerie van Infrastructuur en Milieu, gevestigd te ’s-Gravenhage en het Rijksvastgoed- en ontwikkelingsbedrijf (Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties), gevestigd te ’s-Gravenhage. Doel van deze intentieverklaring is het vastleggen van afspraken tussen partijen over hoe op korte termijn te komen tot een samenwerkingsovereenkomst gericht op het ontwikkelen en beheren van de eerste fase Marker Wadden en het vastleggen van afspraken over hoe op korte termijn te komen tot een regeling met betrekking tot de zeggenschap van Natuurmonumenten en Rijkswaterstaat over het projectgebied Marker Wadden.

Partijen streven ernaar om samen met het Ministerie van Economische Zaken vóór 1 juli 2013 ten behoeve van de realisatie van het project Eerste fase Marker Wadden een samenwerkingsovereenkomst te sluiten, waarin afspraken worden gemaakt over de rollen en verantwoordelijkheden van partijen ten aanzien van de projectrealisatie, de zeggenschap over de Marker Wadden en het toekomstige beheer. De mogelijkheid bestaat dat bij deze samenwerkingsovereenkomst ook derden aansluiten. Onderzocht wordt ook hoe en onder welke voorwaarden de rijksbijdragen door het Ministerie van Economische Zaken en het Ministerie van Infrastructuur en Milieu beschikbaar worden gesteld aan het project Marker Wadden.

DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU, namens deze, DE HOOFDINGENIEUR-DIRECTEUR RIJKSWATERSTAAT MIDDEN-NEDERLAND, ir. T.F.J. van de Gazelle

Naar boven