Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
's-HertogenboschStaatscourant 2013, 10012Verkeersbesluiten

Logo 's-HertogenboschVerkeersbesluit aanleg rotonde De Haverlij- De Vutter in ‘s-Hertogenbosch

De Gemeente s-Hertogenbosch heeft besloten om het kruispunt De Haverlij-De Vutter her interichten tot een rotonde. Het kruispunt wordt als onveilig ervaren, dit komt vooral door de onoverzichtelijkheid waardoor (bijna) afdek ongevallen plaatsvinden en het fietsverkeer problemen heeft met de oversteekbaarheid van deze ongeregelde kruising. Door de aanleg van een rotonde op het kruispunt wordt de afwikkelingscapaciteit van de kruising vergroot en de verkeersveiligheid verbeterd. Omdat de nieuwe rotonde buiten de bebouwde kom ligt hebben de fietsers géén voorrang op het autoverkeer. Dit is conform landelijke eisen en richtlijnen met betrekking tot de inrichting van rotondes dat de fietsers buiten de bebouwde kom géén voorrang op rotondes hebben op het autoverkeer. Met de aanleg van de rotonde wordt ook het wegvak van de Haverlij tussen de aansluitingen met de Vutter en de Kraanvogellaan heringericht. De rijbaan zal versmald worden en de maximumsnelheid wordt bijgesteld naar 60 km/uur. Deze maatregelen verbeteren de verkeersveiligheid en oversteekbaarheid voor auto’s en fietsers. De werkzaamheden starten media april 2013.

Tervisielegging verkeersbesluit

Het verkeersbesluit ligt voor iedereen vanaf maandag 15 april 2013 tot en met maandag 27 mei 2013 ter inzage in het Stadskantoor.

Belanghebbenden kunnen binnen deze periode hun gemotiveerde en ondertekende bezwaarschriften richten aan het college, Postbus 12345, 5200 GZ ’s-Hertogenbosch.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met dhr. K. Gijsbrechts van de afdeling Openbare Ruimte en Verkeer, tel. (073) 615 9174 of per email naar k.gijsbrechts@s-hertogenbosch.nl