Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Stichtse VechtStaatscourant 2012, 9762Vergunningen

Logo Stichtse Vecht
Ontwerpbesluit omgevingsvergunning Tuinbouwweg 23 in Maarssen

Burgemeester en wethouders van gemeente Stichtse Vecht maken bekend dat vanaf maandag 21 mei 2012 gedurende zes weken het ontwerpbesluit omgevingsvergunning voor de wijziging van het gebruik van een gedeelte van de bestaande opstal ten behoeve van een dierenartsenpraktijk aan de Tuinbouwweg  23 in Maarssen ter inzage ligt. Om het project mogelijk te maken wordt de uitgebreide voorbereidingsprocedure gevolgd. Deze aanvraag voor een omgevingvergunning valt binnen de categorieën van gevallen waarvoor de gemeenteraad op 22 november 2011 heeft besloten dat geen verklaring van geen bedenkingen hoeft te worden afgegeven.

Inhoud

Initiatiefnemer heeft het voornemen om in een gedeelte van de bestaande opstal aan de Tuinbouwweg 23 in Maarssen een dierenartsenpraktijk met een omvang van maximaal 40 m2 te starten.

Inzien

U kunt vanaf maandag 21 mei 2012 de ruimtelijke onderbouwing (NL.IMRO.1904.PBTuinbouwweg23MZ-OW01) raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl en vanaf dezelfde datum kunt u gedurende zes weken het ontwerpbesluit omgevingsvergunning inzien bij het Omgevingsloket van de gemeente Stichtse Vecht, Endelhovenlaan 1 in Maarssen. Van maandag t/m vrijdag van 8.30–12.30 uur zonder afspraak en van 12.30–17.00 uur alleen op afspraak (0346-254000).

Reageren

U kunt vanaf maandag 21 mei 2012 gedurende zes weken schriftelijk (geen e-mail) of mondeling een zienswijze kenbaar maken. Uw schriftelijke zienswijze kunt u richten aan Burgemeester en wethouders van de gemeente Stichtse Vecht, Postbus 1212, 3600 BE Maarssen. Indien u uw zienswijze mondeling kenbaar wenst te maken kunt u een afspraak maken met de heer J. Gijsen (0346-254000).