Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
DCMR Milieudienst RijnmondStaatscourant 2012, 9591Vergunningen

Kennisgeving Ontwerpbeschikkingen Vopak Terminal TTR B.V.

Onderwerp

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland (GS) hebben op 30 september 2010 een aanvraag om een revisievergunning krachtens de Wet milieubeheer (Wm) ontvangen van Vopak Terminal TTR B.V. voor de inrichting aan de Torontostraat 19 te Rotterdam-Botlek.

Het betreft een inrichting voor het op- en overslaan van minerale olieproducten, vloeibare chemicaliën, plantaardige en dierlijke oliën en vetten van en naar tanks, zeeschepen, coasters, tanklichters, spoorketelwagens, tankauto’s en tankcontainers.

Het ministerie van Verkeer en Waterstaat (de hoofdingenieur-directeur van Rijkswaterstaat Zuid-Holland) heeft op 30 september 2010 een aanvraag om vergunning krachtens de Waterwet (Wtw) van bovengenoemde aanvrager ontvangen voor het lozen van hemelwater op de Torontohaven alsmede het onttrekken aan en het brengen van water in de Torontohaven.

Deze aanvragen worden gecoördineerd behandeld, waarbij de DCMR Milieudienst Rijnmond de coördinatie verzorgt.

Gedeputeerde Staten en de Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat hebben het voornemen de gevraagde vergunningen te verlenen. Aan de vergunningen zullen voorschriften ter bescherming van het milieu worden verbonden.

Inzage

U kunt de ontwerpbeschikkingen en overige van belang zijnde stukken van 17 mei 2012 tot en met 27 juni 2012 op werkdagen van 08.30 tot 16.00 uur op de volgende plaatsen inzien:

  • Bibliotheek Rotterdam, 5e etage, Hoogstraat 110 te Rotterdam, tijdens de openingsuren (ma. t/m vrij. van 10.00–20.00 uur);

  • de deelgemeente Rozenburg, Jan van Goyenstraat 1 te Rozenburg-Rt;

  • de gemeente Bernisse, Gemeenlandsedijk N. 26 te Abbenbroek (ma. t/m vrij. van 08.00–12.00 uur en ’s middags na telefonische afspraak);

  • de gemeente Spijkenisse, Raadhuislaan 106 te Spijkenisse;

  • de gemeente Vlaardingen, gemeentelijk contactcentrum, Westnieuwland 6 te Vlaardingen;

  • Rijkswaterstaat Zuid-Holland, Boompjes 200 te Rotterdam;

  • de DCMR Milieudienst Rijnmond, Parallelweg 1 te Schiedam (buiten en na deze periode uitsluitend na telefonische afspraak: 010-246 86 21).

Inspraak

Op grond van de artikelen 3:15 en 3:16 van de Algemene wet bestuursrecht, kan een ieder gedurende de bovengenoemde termijn zijn/haar zienswijze over de desbetreffende ontwerpbeschikking schriftelijk of mondeling kenbaar maken aan het gezag dat bevoegd is op de aanvraag te beslissen p/a DCMR Milieudienst Rijnmond, Postbus 843, 3100 AV Schiedam.

Inlichtingen

De heer P. van Etten van de DCMR (Wm), telefoon: 010-246 83 48 en tot mevrouw K. Wagner en/of mevrouw I. Noordhoek van Rijkswaterstaat (Wtw), telefoon: 06 50 12 71 55 / 06 46 74 29 06.

Locatienummer: 277000, DMS: 21372645