Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Stichtse VechtStaatscourant 2012, 8704Vergunningen

Logo Stichtse Vecht
Ontwerpbesluit omgevingsvergunning De Meent 14 in Breukelen

Burgemeester en wethouders van gemeente Stichtse Vecht maken bekend dat vanaf vrijdag 4 mei 2012 gedurende zes weken het ontwerpbesluit omgevingsvergunning voor het wijzigen van een ontheffing en het aanmeren van een andere woonark op het perceel De Meent 14 Breukelen ter inzage ligt.

Inhoud

Aan het perceel De Meent 14 in Breukelen ligt een woonark afgemeerd. De woonark vormt een recreatief woonverblijf, waarvoor reeds vóór 1977 vergunning is verleend op grond van de ‘Verordening op de recreatieverblijven Breukelen’. De eigenaar heeft het voornemen de woonark te vervangen en te vergroten. Hierdoor ontstaat strijdigheid met de geldende bestemming.

Voor het verlenen van de omgevingsvergunning is gebruik gemaakt van de lijst van categorieën van gevallen waarvoor de gemeenteraad op 22 november 2011 heeft besloten dat er geen verklaring van geen bedenkingen hoeft te worden afgegeven.

Inzien

U kunt vanaf vrijdag 4 mei 2012 de ruimtelijke onderbouwing (NL.IMRO.1904.PBdemeent14BKL-OW01) raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl en vanaf dezelfde datum kunt u het ontwerpbesluit gedurende zes weken inzien bij het Omgevingsloket van de gemeente Stichtse Vecht, Endelhovenlaan 1 in Maarssen. Van maandag t/m vrijdag van 8.30–12.30 uur zonder afspraak en van 12.30–17.00 uur alleen op afspraak (0346-254000).

Reageren

U kunt vanaf vrijdag 4 mei 2012 gedurende zes weken schriftelijk (geen e-mail) of mondeling een zienswijze kenbaar maken. Uw schriftelijke zienswijze kunt u richten aan Burgemeester en wethouders van de gemeente Stichtse Vecht, Postbus 1212, 3600 BE Maarssen. Indien u uw zienswijze mondeling kenbaar wenst te maken kunt u een afspraak maken met de heer J. Gijsen (0346-254500).