Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
LansingerlandStaatscourant 2012, 8325Ruimtelijke plannen

Logo Lansingerland
Ontwerpomgevingsvergunning Kleihoogt 49, Berkel en Rodenrijs (BP0031P01)

Burgemeester en wethouders van Lansingerland maken bekend dat het ontwerp van de omgevingsvergunning voor het vernieuwen van het bedrijf aan de Kleihoogt 49 in Berkel en Rodenrijs van 26 april tot en met 6 juni 2012 ter inzage ligt.

De omgevingsvergunning is voorbereid met toepassing van artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3° van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. Dat betekent dat het college voornemens is af te wijken van het geldende bestemmingsplan Landelijk gebied, 10de herziening.

Beschrijving

De omgevingsvergunning maakt het mogelijk dat de kassen en bedrijfsruimte aan de Kleihoogt 49 worden vernieuwd.

Inzage

U kunt de ontwerpvergunning met bijbehorende stukken vinden op www.ruimtelijkeplannen.nl (via de zoekvelden in het tabblad ‘bestemmingsplannen’ zoeken op ID NL.IMRO.BP0031P01-ONTW) en op onze website www.lansingerland.nl; Wonen en omgeving; Bestemmingsplannen; Lopende procedures Berkel en Rodenrijs. Daarnaast ligt het plan ter inzage bij de balie in het SpiL Berkel en Rodenrijs, Raadhuislaan 1. Voor openingtijden zie de colofon binnen Gemeentenieuws. Mocht u de betreffende stukken buiten de genoemde tijden willen inzien of een nadere toelichting wensen op de betreffende stukken, dan dient u een afspraak te maken via telefoonnummer (010) 800 4000.

Zienswijzen

Tijdens de termijn van terinzagelegging kunt u een zienswijze naar voren brengen bij burgemeester en wethouders. Dit kan schriftelijk of mondeling. Een schriftelijke reactie kunt u sturen naar de gemeente Lansingerland, ter attentie van burgemeester en wethouders, afdeling RO, postbus 1, 2650 AA Berkel en Rodenrijs. Voor het naar voren brengen van een mondelinge zienswijze kunt u telefonisch een afspraak maken via (010) 800 4000.