Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
DCMR Milieudienst RijnmondStaatscourant 2012, 8290Vergunningen

Kennisgeving DCMR Milieudienst Rijnmond

De directeur van de DCMR Milieudienst Rijnmond deelt mede dat hij heeft vastgesteld:

Ondermandaatbesluit defensiebesluiten inzake uitvoering I en M-taken 2012.

Het Ondermandaatbesluit treedt in werking per 1 mei 2012.

U kunt het document inzien op de website van de DCMR (http://www.dcmr.nl/nl/dcmr/gemeenschappelijkeregeling/regelingen/index.html). U kunt ook een mail sturen naar info@dcmr.nl.

Schiedam, 27 april 2012