Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Stichtse VechtStaatscourant 2012, 7791Vergunningen

Logo Stichtse Vecht
Ontwerpbesluit omgevingsvergunning Herenstraat 25–27 in Breukelen

Burgemeester en wethouders van gemeente Stichtse Vecht maken bekend dat vanaf vrijdag 20 april 2012 gedurende zes weken het ontwerpbesluit omgevingsvergunning Herenstraat 25–27 in Breukelen, voor het wijzigen van het gebruik van een gedeelte van de loswal in terras, ter inzage ligt. Om het project mogelijk te maken wordt de uitgebreide voorbereidingsprocedure gevolgd. Deze aanvraag voor een omgevingvergunning valt binnen de categoriën van gevallen waarvoor de gemeenteraad op 22 november 2011 heeft besloten dat geen verklaring van geen bedenkingen hoeft te worden afgegeven.

Inhoud

De aanvraag betreft een wijziging van gebruik van een gedeelte van maximaal 50 m2 van de loswal tegenover Herenstraat 25–27 in Breukelen in terras. Het terras is een toegevoegde functie bij de ondergeschikte horeca van de galerie.

Inzien

U kunt vanaf vrijdag 20 april 2012 de ruimtelijke onderbouwing (NL.IMRO.1904.PBHerenstraat25BKL-OW01) raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl en vanaf dezelfde datum kunt u gedurende zes weken het ontwerpbesluit omgevingsvergunning inzien bij het Omgevingsloket van de gemeente Stichtse Vecht, Endelhovenlaan 1 in Maarssen. Van maandag t/m vrijdag van 8.30–12.30 uur zonder afspraak en van 12.30–17.00 uur alleen op afspraak (0346-254000).

Reageren

U kunt vanaf vrijdag 20 april 2012 gedurende zes weken schriftelijk (geen e-mail) of mondeling een zienswijze kenbaar maken. Uw schriftelijke zienswijze kunt u richten aan Burgemeester en wethouders van de gemeente Stichtse Vecht, Postbus 1212, 3600 BE Maarssen. Mondeling kunt u uw zienswijze kenbaar maken aan de heer Puyan (0346-254000).