Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Stichtse VechtStaatscourant 2012, 6170Vergunningen

Logo Stichtse Vecht
Verleende omgevingsvergunning Kerkplein 3–5 in Kockengen

Burgemeester en wethouders van gemeente Stichtse Vecht maken bekend dat vanaf vrijdag 30 maart 2012 gedurende zes weken de verleende omgevingsvergunning Kerkplein 3–5, voor de interne verbouwing van een leegstaande winkelruimte tot woning, ter inzage ligt. Voor het verlenen van de omgevingsvergunning heeft de gemeenteraad een verklaring van geen bedenkingen afgegeven.

Inhoud

De projectlocatie is gelegen aan het karakteristieke Kerkplein in het oude en kleinschalige centrum van Kockengen. Voor de leegstaande winkelruimte op dit perceel is een plan ontwikkeld voor een interne verbouwing tot woning. De huidige maatvoering van de winkelruimte, gevels en constructie zal behouden blijven.

Het ontwerpbesluit omgevingsvergunning en de ontwerpverklaring van geen bedenkingen hebben vanaf vrijdag 27 januari 2012 gedurende zes weken voor iedereen ter inzage gelegen. Tijdens deze periode hebben wij geen zienswijzen ontvangen.

Inzien

U kunt vanaf vrijdag 30 maart 2012 de verleende omgevingsvergunning (NL.IMRO.1904.PBKerkplein3KKG-VG01) raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl en vanaf dezelfde datum inzien bij het Omgevingsloket van de gemeente Stichtse Vecht, Endelhovenlaan 1 in Maarssen. Van maandag t/m vrijdag van 8.30–12.30 uur zonder afspraak en van 12.30–17.00 uur alleen op afspraak (0346-254000).

Reageren

Tegen deze beschikking kunt u binnen zes weken een beroepsschrift indienen bij de Rechtbank Utrecht, Sector Bestuursrecht, Postbus 13023, 3507 LA Utrecht. De termijn van zes weken begint de dag volgend op de dag waarop het besluit ter inzage is gelegd. Daarnaast kunt u, indien u van mening bent dat u door onmiddellijke uitvoering van deze beschikking onevenredig in uw belangen wordt geschaad, een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorlopige voorzieningenrechter van de Rechtbank Utrecht, Postbus 13023, 3507 LA Utrecht. Voor vragen kunt u contact opnemen met mevrouw A. Havermans-Hamstra (0346-254000).