Logo Blaricum
Zienswijze ontwerpbestemmingsplan Villagebieden 2012 Blaricum

Burgemeester en wethouders van Blaricum maken bekend dat het ontwerpbestemmingsplan Villagebieden 2012 ter inzage ligt.

Het ontwerpbestemmingsplan is opgesteld op basis van de uitspraak van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State van 29 juni 2011 over het door de raad 23 juni 2009 vastgestelde bestemmingsplan Villagebieden. In de uitspraak van de Raad van State is bepaald dat de bestemming Wonen dient te worden gelegd op de percelen Melkweg 17, Heideweg 3 en Naarderweg 25a. Verder moet een onderdeel in artikel 17 van de planregels worden aangepast. Het ter inzage gelegde ontwerpbestemmingsplan voorziet in deze aanpassingen.

Periode van terinzagelegging

Het bestemmingsplan en de daarbij behorende stukken liggen vanaf maandag 19 maart 2012 gedurende zes weken ter inzage in het kantoor van de BEL Combinatie, bij het loket Bouwen en Wonen, Zuidersingel 5 in Eemnes. U kunt hier terecht op maandag, dinsdag en donderdag van 8.30 uur tot 12.30 uur. Tevens is het bestemmingsplan te raadplegen op www.blaricum.nl en op

www.ruimtelijkeplannen.nl

Indienen van zienswijzen

Gedurende de termijn van terinzagelegging kan eenieder tegen het ontwerpbestemmingsplan een schriftelijke of mondelinge zienswijzen kenbaar maken bij de gemeenteraad van Blaricum. Een mondelinge zienswijze zal door de gemeente op schrift worden gezet. Uw zienswijze kan als volgt kenbaar worden gemaakt:

Gemeenteraad van Blaricum

T.a.v. de heer B. Gangelhof

Postbus 71

3755 ZH Eemnes

Onder vermelding van ‘Ontwerpbestemmingsplan Villagebieden 2012 Blaricum’.

Naar boven