Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Ministerie van Binnenlandse Zaken en KoninkrijksrelatiesStaatscourant 2012, 457Overig

Burgemeestersvacature gemeente Urk

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties nodigt belangstellenden uit te solliciteren naar het ambt van

burgemeester m/v

in de gemeente Urk (circa 18700 inwoners), vacant per 1 juli 2012.

De bezoldiging in de inwonersklasse, waartoe deze gemeente behoort, bedraagt € 6.894,16 bruto per maand.

Informatie over de gemeente Urk evenals het profiel en de verslagen van de profielschetsvergaderingen kunnen worden aangevraagd bij het kabinet van de commissaris van de Koningin in de provincie Flevoland (tel. 0320-265552 of per e-mail: annemarie.van.kampen@flevoland.nl).

Een assessment op één of enkele selectiecriteria kan eventueel deel uitmaken van de procedure; oogmerk daarvan zal dan zijn de vertrouwenscommissie over aanvullende informatie te laten beschikken bij de afronding van het advies.

Voorafgaand aan de voordracht zal de voor te dragen kandidaat door de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties worden gescreend. De screening zal bestaan uit naslag bij de AIVD en fiscaal onderzoek bij de Belastingdienst.

Sollicitatiebrieven dienen te worden gericht aan Hare Majesteit de Koningin. Aan sollicitanten wordt gevraagd een recente pasfoto bij de brief te voegen en op de enveloppe de woorden ‘Kabinet’ en ‘Vertrouwelijk’ te vermelden. Sollicitaties moeten vóór 31 januari 2012 worden gezonden aan de commissaris van de Koningin in de provincie Flevoland.