Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Stichtse VechtStaatscourant 2012, 4537Vergunningen

Ontwerpbesluit omgevingsvergunning Koningstraat 2a in Kockengen

Burgemeester en wethouders van gemeente Stichtse Vecht maken bekend dat vanaf vrijdag 9 maart 2012 gedurende zes weken het ontwerpbesluit omgevingsvergunning voor nieuwbouw van een woning aan de Koningstraat 2a te Kockengen ter inzage ligt. Om het project mogelijk te maken wordt de uitgebreide voorbereidingsprocedure gevolgd. Deze aanvraag voor een omgevingvergunning valt binnen de categorieën van gevallen waarvoor de gemeenteraad op 22 november 2011 heeft besloten dat geen verklaring van geen bedenkingen hoeft te worden afgegeven.

Inhoud

Initiatiefnemer heeft het voornemen een woning te bouwen aan de Koningsstraat 2a te Kockengen. De bestaande woning zal worden gesloopt.

Inzien

U kunt vanaf vrijdag 9 maart 2012 de ruimtelijke onderbouwing (NL.IMRO.1904.PBKoningstr2aKKG-OW01) raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl en vanaf dezelfde datum kunt u gedurende zes weken het ontwerpbesluit omgevingsvergunning inzien bij het Omgevingsloket van de gemeente Stichtse Vecht, Endelhovenlaan 1 in Maarssen. Van maandag t/m vrijdag van 8.30–12.30 uur zonder afspraak en van 12.30–17.00 uur alleen op afspraak (0346-254000).

Reageren

U kunt vanaf vrijdag 9 maart 2012 gedurende zes weken schriftelijk (geen e-mail) of mondeling een zienswijze kenbaar maken. Uw schriftelijke zienswijze kunt u richten aan Burgemeester en wethouders van de gemeente Stichtse Vecht, Postbus1212, 3600 BE Maarssen. Uw zienswijze kunt u mondeling kenbaar maken aan de heer J. Gijsen (0346-254000).