Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Centrale Raad van BeroepStaatscourant 2012, 4457Overig

Oproeping aan belanghebbenden

Kenmerk: 10/1330 WMO

Gelet op het bepaalde in artikel 8:26 tweede lid, van de Algemene wet bestuursrecht deelt de Griffier van de Centrale Raad van Beroep mede, dat de behandeling van het geding tussen wijlen W.J. Schrijver e/v Veldman, in leven laatstelijk gewoond hebbende te Heerhugowaard, en het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Schagen zal plaatsvinden ter zitting van de Centrale Raad van Beroep.

Datum zitting: 4 april 2012

Tijdstip zitting: 11.00 uur

Plaats zitting: Graadt van Roggenweg 200-250 (gebouw C) te Utrecht

De ter zitting verschenen belanghebbenden worden in de gelegenheid gesteld het woord te voeren. De gemachtigden die niet als advocaat of procureur zijn ingeschreven, moeten, tenzij de belanghebbenden ook zelf verschijnen, zijn voorzien van een schriftelijke lastgeving.

De Centrale Raad van Beroep is gevestigd:

Graadt van Roggenweg 200-250 (gebouw C)

Correspondentieadres: Postbus 16002, 3500 DA Utrecht

Telefoon: 030-8502100