Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
De Nederlandsche BankStaatscourant 2012, 4051Registermutaties | Register Wet op het financieel toezicht

Uitvoering Wet op het financieel toezicht (‘Wft’)

In de verslag periode zijn op grond van de onderstaande artikelen door De Nederlandsche Bank NV de volgende verklaringen van geen bezwaar (‘vvgb’) verleend danwel ingetrokken.

Aanvragende instelling:

Soort Aanvraag:

Betrokken instelling:

Datum vvgb:

 

Artikel 3:95, lid 1, onderdeel c: deelneming in een beleggingsonderneming met zetel in Nederland

   

Muller, de heer B.

Bandbreedte 10–20%-rechtstreeks

Nyenburgh Holding B.V.

6-9-2011

Brand New Day Houdstermaatschappij N.V.

Bandbreedte 10–100%-rechtstreeks

Brand New Day Vermogensbeheer N.V.

8-9-2011

Cordes, De heer P.

Bandbreedte 10–20%-middellijk

Bustelberg Effectenkantoor B.V.

13-9-2011

Sapemuco B.V.

Bandbreedte 10–20%-rechtstreeks

Bustelberg Effectenkantoor B.V.

13-9-2011

Loege Beheer B.V.

Bandbreedte 10–100%-middellijk

CARE Investment Services B.V.

13-9-2011

Probanco B.V.

Bandbreedte 10–33%-middellijk

CARE Investment Services B.V.

13-9-2011

Schilder, De heer. P.

Bandbreedte 10–100%-middellijk

CARE Investment Services B.V.

13-9-2011

Stichting Administratiekantoor CARE Investment Services B.V.

Bandbreedte 10–100%-rechtstreeks

CARE Investment Services B.V.

13-9-2011

Birch Caring Capital Group B.V.

Bandbreedte 10–100%-rechtstreeks

Birch Caring Capital B.V.

15-9-2011

Birch Group AG

Bandbreedte 10–50%-middellijk

Birch Caring Capital B.V.

15-9-2011

Fides Futurum B.V.

Bandbreedte 10–50%-middellijk

Birch Caring Capital B.V.

16-9-2011

Hans Volberda Holding B.V.

Bandbreedte 10–50%-middellijk

Birch Caring Capital B.V.

15-9-2011

Molenaar , De heer H.

Bandbreedte 10–50%-middellijk

Birch Caring Capital B.V.

16-9-2011

Sandhoef B.V.

Bandbreedte 10–50%-middellijk

Birch Caring Capital B.V.

16-9-2011

Stassar, De heer B.H.C.M.

Bandbreedte 10–50%-middellijk

Birch Caring Capital B.V.

15-9-2011

Volberda, De heer J.

Bandbreedte 10–50%-middellijk

Birch Caring Capital B.V.

15-9-2011

 

Artikel 3:95, lid 1, onderdeel e: deelneming in een verzekeraar met zetel in Nederland

   

Coöperatie TVM U.A.

Bandbreedte 10–100%

TVM zakelijk N.V.

13-9-2011

Onderlinge Waarborgmaatschappij TVM U.A.

Bandbreedte 10–100%

TVM zakelijk N.V.

13-9-2011

 

Artikel 3:96, lid 1, onderdeel f: overgaan tot een financiële en/of vennootschappelijke reorganisatie door een bank met zetel in Nederland

   

The Royal Bank of Scotland N.V.

 

Overdracht activiteiten bijkantoor te Londen aan The Royal Bank of Schotland plc

15-9-2011