Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2012
Nr. 3165

Gepubliceerd op 24 februari 2012 09:00Omgevingsvergunning Herensingel 3

Namens het college van burgemeester en wethouders van Leiden wordt bekend gemaakt dat bij besluit een omgevingsvergunning is verleend voor het realiseren van een parkeerterrein naast de Herensingelkerk. Het ontwerp van de omgevingsvergunning heeft vanaf maandag 12 september t/m maandag 24 oktober 2011 ter inzage gelegen. Tijdens deze inzagetermijn zijn twee zienswijzen ontvangen. De ingediende zienswijzen hebben er niet toe geleid dat het college een ander standpunt inneemt ten aanzien van het verlenen van de omgevingsvergunning.

Het vastgestelde besluit bevat geen wijzigingen ten opzichte van het ontwerpbesluit.

Beroep

Het besluit met bijbehorende stukken ligt van maandag 27 februari t/m maandag 9 april 2012 ter inzage in het atrium van het stadhuis (Stadhuisplein 1) en bij het servicepunt Bouwen en Wonen (Stadsbouwhuis), maandag t/m vrijdag van 8.30–17.00 uur (donderdag tot 20.00 uur) en zaterdag van 9.00–13.00 uur.

Tijdens deze beroepstermijn kan een beroep worden ingesteld door de volgende personen:

  • belanghebbenden die tijdig een zienswijze hebben ingebracht tegen het ontwerpbesluit;

  • belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijze te hebben ingebracht tegen het ontwerpbesluit.

Een beroepschrift kunt u verzenden naar de Rechtbank ’s-Gravenhage, sector Bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag. Naast een beroepschrift kan een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de rechtbank. Het besluit treedt in werking op de dag na afloop van de beroepstermijn of wanneer op een eventueel verzoek om voorlopige voorziening is besloten.

Informatie

Nadere informatie kunt u inwinnen bij het servicepunt Bouwen en Wonen, Langegracht 72, Leiden (e-mail: service.bowo@leiden.nl, telefoon: 071-516 5502).

Inhoudsopgave


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl