Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Nationaal ArchiefStaatscourant 2012, 3159Besluiten van algemene strekking

Vaststelling selectielijst Belastingdienst voor de belastingregio's en fiscale processen vanaf 2007

3 februari 2012

Nr. NA/12/8962

De staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en De minister van Financiën,

Gelet op artikel 5, tweede lid, onder b, van de Archiefwet 1995;

De Raad voor Cultuur gehoord (advies van de Raad voor Cultuur van 11 januari 2012 nr. ara-2011.06289/3);

Besluiten:

Artikel 1

De bij dit besluit gevoegde ‘selectielijst voor de neerslag van de handelingen van de minister Financiën en de onder hem ressorterende actor de Belastingsdienst op het uitvoeringsonderdeel Belastingregio’s, fiscale processen over de periode vanaf 2007 –’ en de daarbij behorende toelichting worden vastgesteld.

Artikel 2

In de ‘selectielijst Belastingheffing (RIO nr. 019)’ (vastgesteld bij beschikking van de minister van Financiën en de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, nr. C/S/05/518 d.d. 8 maart 2005 (gepubliceerd in de Staatscourant nr. 102 d.d. 31 mei 2005)) worden afgesloten voor de actor Belastingsdienst vanaf 2007 handeling 54, 195, 78, 104, 117, 123, 132, 149, 171, 180, 185.

In de ‘lijst Landinrichting (RIO nr. 059)’ (vastgesteld bij beschikking van de minister van Financiën en de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, nr. C/S&A/05/1147 d.d. 7 juli 2005 (gepubliceerd in de Staatscourant nr. 7 d.d. 10 januari 2006)) worden afgesloten voor de actor Belastingsdienst vanaf 2007 handeling 952 en 954.

In de ‘selectielijst Heffing Rijksbelastingen (RIO nr. 065)’ (vastgesteld bij beschikking van de minister van Financiën en de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, nr. C/S&A/05/945 d.d. 3 mei 2005 (gepubliceerd in de Staatscourant nr. 167 d.d. 30 augustus 2005)) worden afgesloten voor de actor Belastingsdienst vanaf 2007 handeling 51, 52, 57, 63, 104, 971, 1032, 328, 336, 360, 387, 1083, 473, 1084, 475, 1085, 1086, 476, 523, 1093, 635, 637, 700, 738, 1104, 1106, 874, 883, 1117.

In de ‘selectielijst Geldzuivering (RIO nr. 151)’ (vastgesteld bij beschikking van de minister van Financiën en de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, nr. C/S&A/07/2209 d.d. 17 september 2007 (gepubliceerd in de Staatscourant nr. 207 d.d. 25 oktober 2007)) worden afgesloten voor de actor Belastingsdienst vanaf 2007 handeling 10, 34, 223, 235, 236, 237.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

De staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap is belast met de uitvoering van dit besluit dat in de Staatscourant zal worden geplaatst.

Den Haag, 3 februari 2012

De staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, namens deze: De algemene rijksarchivaris, M.J. Berendse.

De minister van Financiën, namens deze: De Directeur-generaal Belastingdienst, P.A.W. Veld.

Een belanghebbende kan tegen dit besluit beroep instellen bij de rechtbank binnen het rechtsgebied waar hij zijn woonplaats heeft.

De selectielijst behorend bij deze beschikking zal beschikbaar gesteld worden via www.nationaalarchief.nl/waardering-selectie/selectielijsten