Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Veiligheid en JustitieStaatscourant 2012, 26952Besluiten van algemene strekking

Regeling van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 14 december 2012, nr. 335235. houdende aanpassing van het basisbedrag van het Besluit vergoedingen rechtsbijstand 2000

De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie,

Gelet op artikel 3, tweede lid, van het Besluit vergoedingen rechtsbijstand 2000;

Besluit:

Artikel 1

  • 1. Het basisbedrag, bedoeld in artikel 3, eerste lid, van het Besluit vergoedingen rechtsbijstand 2000, luidt € 106,99.

  • 2. De vergoeding, bedoeld in artikel 27, eerste lid, van het Besluit vergoedingen rechtsbijstand 2000, luidt € 18,74.

Artikel 2

Deze regeling treedt in werking met ingang van de eerste dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en vervalt met in gang van 1 januari 2014.

Deze regeling zal in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 14 december 2012

De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven