Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2012
Nr. 26952

Gepubliceerd op 31 december 2012 09:24Regeling van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 14 december 2012, nr. 335235. houdende aanpassing van het basisbedrag van het Besluit vergoedingen rechtsbijstand 2000

De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie,

Gelet op artikel 3, tweede lid, van het Besluit vergoedingen rechtsbijstand 2000;

Besluit:

Artikel 1

  • 1. Het basisbedrag, bedoeld in artikel 3, eerste lid, van het Besluit vergoedingen rechtsbijstand 2000, luidt € 106,99.

  • 2. De vergoeding, bedoeld in artikel 27, eerste lid, van het Besluit vergoedingen rechtsbijstand 2000, luidt € 18,74.

Artikel 2

Deze regeling treedt in werking met ingang van de eerste dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en vervalt met in gang van 1 januari 2014.

Deze regeling zal in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 14 december 2012

De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl