Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Veiligheid en JustitieStaatscourant 2012, 26842Besluiten van algemene strekking

Besluit van de Minister van Veiligheid en Justitie van 13 december 2012, nr. 330729, houdende de aanwijzing van de gemeente waarin de politie gevestigd is (Aanwijzingsbesluit vestigingsplaats politie)

De Minister van Veiligheid en Justitie,

Gelet op de artikel 26 van de Politiewet 2012,

Besluit:

Artikel 1

De politie is gevestigd te Den Haag.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2013.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten