Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van FinanciënStaatscourant 2012, 26581Besluiten van algemene strekking

Bijstellingsregeling accijns, belasting van personenauto’s en motorrijwielen, motorrijtuigenbelasting, belastingen op milieugrondslag, Provinciewet en Wet uitwerking autobrief 2013

21 december 2012

NR. DV 2012/478

DIRECTORAAT-GENERAAL VOOR FISCALE ZAKEN, DIRECTIE DOUANE EN VERBRUIKSBELASTINGEN

De Staatssecretaris van Financiën,

Gelet op de artikelen 27a en 84c van de Wet op de accijns, artikel 16b van de Wet op de belasting van personenauto’s en motorrijwielen 1992, artikel 81a van de Wet op de motorrijtuigenbelasting 1994, artikel 90 van de Wet belastingen op milieugrondslag, artikel 222 van de Provincewet en artikel XIX van de Wet uitwerking autobrief in samenhang met de artikelen 10.1 en 10.2 van de Wet inkomstenbelasting 2001;

Besluit:

ARTIKEL I

De Wet op de accijns wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 27 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid, onderdeel a, worden ‘€ 813,48” en ‘€ 730,48’ vervangen door onderscheidenlijk ‘€ 831,38’ en ‘€ 746,55’.

2. In het eerste lid, onderdeel b, worden ‘€ 430,80’ en ‘€ 441,72’ vervangen door onderscheidenlijk ‘€ 440,28’ en ‘€ 451,44’.

3. In het eerste lid, onderdeel c, wordt ‘€ 34,47’ vervangen door: € 35,23.

B

In artikel 71b, tweede lid, wordt ‘€ 48,78’ vervangen door: € 49,85.

C

In artikel 71c, tweede lid, wordt ‘€ 48,78’ vervangen door: € 49,85.

D

In artikel 71e, tweede lid, wordt ‘€ 134,95’ vervangen door: € 137,92.

E

In artikel 71g, tweede lid, wordt ‘€ 78,84’ vervangen door: € 80,57.

ARTIKEL II

In de Wet op de belasting van personenauto’s en motorrijwielen 1992 wordt artikel 9, eerste lid, als volgt gewijzigd:

A

De tabellen komen te luiden:

Bij een CO2-uitstoot van meer dan

maar niet meer dan

bedraagt de belasting voor een personenauto die wordt aangedreven anders dan door een motor met compressieontsteking, het in kolom III vermelde bedrag, vermeerderd met het bedrag dat wordt berekend door het in kolom IV vermelde bedrag te vermenigvuldigen met het aantal gram/km CO2-uitstoot dat de in kolom I vermelde CO2-uitstoot te boven gaat

I

II

III

IV

95

0

0

95 gram/km

140

0

€ 125

140 gram/km

208

€ 5.625

€ 148

208 gram/km

229

€ 15.689

€ 276

229 gram/km

€ 21.485

€ 551

Bij een CO2-uitstoot van meer dan

maar niet meer dan

bedraagt de belasting voor een personenauto die wordt aangedreven door een motor met een compressieontsteking het in kolom III vermelde bedrag, vermeerderd met het bedrag dat wordt berekend door het in kolom IV vermelde bedrag te vermenigvuldigen met het aantal gram/km CO2-uitstoot dat de in kolom I vermelde CO2-uitstoot te boven gaat

I

II

III

IV

88

0

0

88 gram/km

131

0

€ 125

131 gram/km

192

€ 5.375

€ 148

192 gram/km

215

€ 14.403

€ 276

215 gram/km

€ 20.751

€ 551

B

In de laatste volzin wordt ‘€ 54,92’ vervangen door: € 56,13.

ARTIKEL III

De Wet uitwerking autobrief wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel XVII wordt als volgt gewijzigd:

1. De tabellen komen te luiden:

Bij een CO2-uitstoot van meer dan

maar niet meer dan

bedraagt de belasting voor een personenauto die wordt aangedreven anders dan door een motor met compressieontsteking, het in kolom III vermelde bedrag, vermeerderd met het bedrag dat wordt berekend door het in kolom IV vermelde bedrag te vermenigvuldigen met het aantal gram/km CO2-uitstoot dat de in kolom I vermelde CO2-uitstoot te boven gaat

I

II

III

IV

88

0

0

88 gram/km

124

0

€ 103

124 gram/km

182

€ 3.708

€ 124

182 gram/km

203

€ 10.900

€ 233

203 gram/km

-

€ 15.793

€ 466

Bij een CO2-uitstoot van meer dan

maar niet meer dan

bedraagt de belasting voor een personenauto die wordt aangedreven door een motor met een compressieontsteking het in kolom III vermelde bedrag, vermeerderd met het bedrag dat wordt berekend door het in kolom IV vermelde bedrag te vermenigvuldigen met het aantal gram/km CO2-uitstoot dat de in kolom I vermelde CO2-uitstoot te boven gaat

I

II

III

IV

85

0

0

85 gram/km

120

0

€ 103

120 gram/km

175

€ 3.605

€ 124

175 gram/km

197

€ 10.425

€ 233

197 gram/km

€ 15.551

€ 466

2. In de laatste volzin wordt ‘€ 70,17’ vervangen door: € 71,71.

B

Artikel XVIII wordt als volgt gewijzigd:

1. De tabel komt te luiden:

Bij een CO2-uitstoot van meer dan

maar niet meer dan

bedraagt de belasting voor een personenauto het in kolom III vermelde bedrag, vermeerderd met het bedrag dat wordt berekend door het in kolom IV vermelde bedrag te vermenigvuldigen met het aantal gram/km CO2-uitstoot dat de in kolom I vermelde CO2-uitstoot te boven gaat

I

II

III

IV

82

0

0

82 gram/km

110

0

€ 90

110 gram/km

160

€ 2.520

€ 108

160 gram/km

180

€ 7.920

€ 210

180 gram/km

€ 12.120

€ 420

2. In de laatste volzin wordt ‘€ 81,36’ vervangen door: € 83,15.

ARTIKEL IV

De Wet op de motorrijtuigenbelasting 1994 wordt als volgt gewijzigd:

A

In de in kolommen A tot en met C van onderstaande tabel aangeduide bepalingen worden de in kolom D opgenomen bedragen vervangen door de in kolom E opgenomen bedragen.

A

Artikel

B

Lid

C

D

Voor indexatie

E

Na indexatie

23

1 e

1e bedrag

€ 16,09

€ 16,44

23

1 e

2e bedrag

€ 21,81

€ 22,29

23

1 e

3e bedrag

€ 27,71

€ 28,32

23

1 e

4e bedrag

€ 36,17

€ 36,97

23

1 e

5e bedrag

€ 48,11

€ 49,17

23

1 e

6e bedrag

€ 12,95

€ 13,23

23

1 e

7e bedrag

€ 355,23

€ 363,05

23

1 e

8e bedrag

€ 8,99

€ 9,19

23

2 e, onderdeel a

1e bedrag

€ 61,33

€ 62,68

23

2 e, onderdeel a

2e bedrag

€ 72,60

€ 74,20

23

2 e, onderdeel a

3e bedrag

€ 83,85

€ 85,69

23

2 e, onderdeel a

4e bedrag

€ 95,31

€ 97,41

23

2 e, onderdeel a

5e bedrag

€ 111,55

€ 114,00

23

2 e, onderdeel a

6e bedrag

€ 12,09

€ 12,36

23

2 e, onderdeel b

1e bedrag

€ 71,96

€ 73,54

23

2 e, onderdeel b

2e bedrag

€ 86,25

€ 88,15

23

2 e, onderdeel b

3e bedrag

€ 100,55

€ 102,76

23

2 e, onderdeel b

4e bedrag

€ 114,84

€ 117,37

23

2 e, onderdeel b

5e bedrag

€ 125,44

€ 128,20

23

2 e, onderdeel b

6e bedrag

€ 13,30

€ 13,59

23

3 e

1e bedrag

€ 13,88

€ 14,19

23

3 e

2e bedrag

€ 13,88

€ 14,19

24a

1 e

1e bedrag

€ 9,56

€ 9,77

24a

1 e

2e bedrag

€ 16,37

€ 16,73

24a

1 e

3e bedrag

€ 4,79

€ 4,90

24a

1 e

4e bedrag

€ 40,37

€ 41,26

24a

1 e

5e bedrag

€ 5,13

€ 5,24

24a

1 e

6e bedrag

€ 92,11

€ 94,14

24a

1 e

7e bedrag

€ 5,53

€ 5,65

24a

1 e

8e bedrag

€ 128,70

€ 131,53

24a

1 e

9e bedrag

€ 1,28

€ 1,31

24b

1 e

1e bedrag

€ 32,73

€ 33,45

24b

1 e

2e bedrag

€ 40,02

€ 40,90

24b

1 e

3e bedrag

€ 5,12

€ 5,23

24b

1 e

4e bedrag

€ 65,75

€ 67,20

24b

1 e

5e bedrag

€ 5,50

€ 5,62

24b

1 e

6e bedrag

€ 121,20

€ 123,87

24b

1 e

7e bedrag

€ 5,93

€ 6,06

24b

1 e

8e bedrag

€ 160,44

€ 163,97

24b

1 e

9e bedrag

€ 1,36

€ 1,39

25

   

€ 20,30

€ 20,75

25b

 

1e bedrag

€ 54,46

€ 55,66

25b

 

2e bedrag

€ 5,45

€ 5,57

37c

1 e

1e bedrag

€ 256,59

€ 262,23

37c

1 e

2e bedrag

€ 256,59

€ 262,23

B

In artikel 25a wordt de tabel vervangen door:

bij een toegestane maximum massa in kilogrammen van

over een tijdvak van drie maanden

 

zonder koppelinrichting

met koppelinrichting

 

zonder luchtvering

met luchtvering

zonder luchtvering

met luchtvering

 

met aantal assen

met aantal assen

 

2

3

4 of meer

2

3

4 of meer

2

3 of meer

2

3 of meer

Minder dan 15 000

€ 74,04

€ 74,04

€ 74,04

€ 74,04

€ 74,04

€ 74,04

€ 74,04

€ 74,04

€ 74,04

€ 74,04

15 000 tot 23 000

€ 89,11

€ 74,04

€ 74,04

€ 74,04

€ 74,04

€ 74,04

€ 74,04

€ 74,04

€ 74,04

€ 74,04

23 000 tot 25 000

€ 110,44

€ 110,44

€ 74,04

€ 74,04

€ 74,04

€ 74,04

€ 74,04

€ 74,04

€ 74,04

€ 74,04

25 000 tot 27 000

€ 110,44

€ 110,44

€ 74,04

€ 74,04

€ 74,04

€ 74,04

€ 99,15

€ 74,04

€ 74,04

€ 74,04

27 000 tot 29 000

€ 116,71

€ 116,71

€ 116,71

€ 74,04

€ 74,04

€ 74,04

€ 99,15

€ 74,04

€ 74,04

€ 74,04

29 000 tot 31 000

€ 171,94

€ 171,94

€ 171,94

€ 116,71

€ 116,71

€ 116,71

€ 107,90

€ 105,41

€ 74,04

€ 74,04

31 000 tot 33 000

€ 171,94

€ 171,94

€ 171,94

€ 116,71

€ 116,71

€ 116,71

€ 149,34

€ 105,41

€ 107,90

€ 74,04

33 000 tot 36 000

€ 171,94

€ 171,94

€ 171,94

€ 116,71

€ 116,71

€ 116,71

€ 224,65

€ 145,56

€ 149,34

€ 105,41

36 000 tot 38 000

€ 171,94

€ 171,94

€ 171,94

€ 116,71

€ 116,71

€ 116,71

€ 224,65

€ 145,56

€ 149,34

€ 105,41

38 000 tot 40 000

€ 171,94

€ 171,94

€ 171,94

€ 116,71

€ 116,71

€ 116,71

€ 224,65

€ 199,57

€ 164,40

€ 145,56

40 000 en meer

€ 171,94

€ 171,94

€ 171,94

€ 116,71

€ 116,71

€ 116,71

€ 294,93

€ 294,93

€ 224,65

€ 199,57

C

In artikel 25c wordt de tabel vervangen door:

bij een eigen massa in kilogrammen van

over een tijdvak van drie maanden

vermeerderd met

per 100 kg eigen massa boven

1000 of minder

€ 25,84

   

1100 tot en met 2600

€ 29,15

€ 3,32

1 100 kg

2700 en meer

€ 81,74

€ 1,07

2 700 kg

ARTIKEL V

De Wet belastingen op milieugrondslag wordt als volgt gewijzigd:

A

In de in kolommen A tot en met D van onderstaande tabel aangeduide bepalingen worden de in kolom E opgenomen bedragen vervangen door de in kolom F opgenomen bedragen.

A

Artikel

B

Lid

C

onderdeel

D

E

Voor indexatie

F

Na indexatie

18

     

€ 0,161

€ 0,165

43

     

€ 13,73

€ 14,03

59

1 e

a

1e bedrag

€ 0,1822

€ 0,1862

59

1 e

a

2e bedrag

€ 0,0430

€ 0,0439

59

1 e

a

3e bedrag

€ 0,0157

€ 0,0160

59

1 e

a

4e bedrag

€ 0,0113

€ 0,0115

59

1 e

c

1e bedrag

€ 0,1140

€ 0,1165

59

1 e

c

2e bedrag

€ 0,0415

€ 0,0424

59

1 e

c

3e bedrag

€ 0,0111

€ 0,0113

59

1 e

c

4e bedrag

€ 0,0010

€ 0,0010

59

1 e

c

5e bedrag

€ 0,0005

€ 0,0005

59

3 e

   

€ 0,1822

€ 0,1862

60

1 e

 

1e bedrag

€ 0,02927

€ 0,02991

60

1 e

 

2e bedrag

€ 0,02172

€ 0,02220

60

1 e

 

3e bedrag

€ 0,0157

€ 0,0160

60

1 e

 

4e bedrag

€ 0,0113

€ 0,0115

ARTIKEL VI

In de Provinciewet wordt in artikel 222, tweede lid, ‘105’ vervangen door: 107,3.

ARTIKEL VII

Artikel 84a van de Wet op de accijns vindt geen toepassing op de in artikel I, onderdeel A, opgenomen verhogingen van de accijns.

ARTIKEL VIII

  • 1. Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2013.

  • 2. Deze regeling wordt aangehaald als: Bijstellingsregeling accijns, belasting van personenauto’s en motorrijwielen, motorrijtuigenbelasting, belastingen op milieugrondslag, Provinciewet en Wet uitwerking autobrief 2013.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Staatssecretaris van Financiën,

TOELICHTING

Algemeen

Deze regeling geeft uitvoering aan de indexeringsvoorschriften, neergelegd in artikel 27a van de Wet op de accijns, artikel 16b van de Wet op de belasting van personenauto’s en motorrijwielen 1992, artikel 81a van de Wet op de motorrijtuigenbelasting 1994, artikel 90 van de Wet belastingen op milieugrondslag, artikel 222 van de Provinciewet en artikel XIX van de Wet uitwerking autobrief.

Ingevolge deze bepalingen worden de bedragen, genoemd in de diverse tariefartikelen van de Wet op de accijns, de Wet op de belasting van personenauto’s en motorrijwielen 1992, de Wet op de motorrijtuigenbelasting 1994, de Wet belastingen op milieugrondslag, de Provinciewet en de Wet uitwerking autobrief jaarlijks met ingang van 1 januari aangepast door vermenigvuldiging met de zogenoemde tabelcorrectiefactor bedoeld in artikel 10.2 van de Wet inkomstenbelasting 2001. Per 1 januari 2013 is deze correctiefactor bepaald op 2,2. De correctiefactor wordt toegepast op de bedragen zoals deze luiden op 31 december 2012, tenzij bij wet een andere volgorde is geregeld. Gelet op de daartoe in artikel 10.1 van de Wet inkomstenbelasting 2001 opgenomen mogelijkheid is op de uit de vermenigvuldiging verkregen bedragen de nodig geachte afronding toegepast.

Accijns

Artikel I strekt tot aanpassing van de diverse in de Wet op de accijns opgenomen tarieven.

Bij deze regeling worden de in artikel 27 van de Wet op de accijns genoemde tarieven van gelode lichte olie, ongelode lichte olie, zwavelvrije halfzware olie en gasolie, overige halfzware olie en gasolie en zware stookolie aangepast. Daarnaast worden enkele teruggaafbedragen aangepast (artikelen 71b, 71c, 71e en 71g van de Wet op de accijns).

Artikel XXVIII, eerste lid, van de Wet uitwerking autobrief bepaalt dat artikel 27a van de Wet op de accijns op 1 januari 2013 geen toepassing vindt op het bedrag, genoemd in artikel 27, eerste lid, onderdeel d, van de Wet op de accijns.

Artikel X, onderdeel G, van de Wet uitwerking fiscale maatregelen Begrotingsakkoord 2013 bepaalt dat het verlaagde tarief (artikel 27, derde lid, van de Wet op de accijns) voor halfzware olie en gasolie die zijn voorzien van herkenningsmiddelen met ingang van 1 januari 2013 wordt afgeschaft. Het betreft hier veelal het product dat doorgaans rode diesel wordt genoemd. Als gevolg van het afschaffen van de rode diesel voor niet van accijns vrijgestelde doeleinden komt ook de zogenoemde grootverbruikersregeling (artikel 71f van de Wet op de accijns) te vervallen. Een ander gevolg van het afschaffen van de rode diesel is dat ook de mogelijkheden tot gedeeltelijke teruggaaf van accijns vervallen voor bepaalde tuinbouwers en voor charitatieve en culturele instellingen alsmede instellingen van levensbeschouwelijke aard die rode diesel gebruiken voor verwarmingsdoeleinden indien geen aansluiting aanwezig is op het aardgasnet (artikel 71e, tweede lid, onderdeel a, en artikel 71g, tweede lid, onderdeel a, van de Wet op de accijns). Indexatie van deze tarieven is daarom niet meer van toepassing.

Op grond van artikel 84c van de Wet op de accijns wordt in artikel VII van deze regeling bepaald dat de in artikel 84a van de Wet op de accijns bedoelde heffing over de voorraden minerale oliën geen toepassing vindt bij de aanpassing van de bedragen, genoemd in artikel I, onderdeel A, van deze regeling. Hiertoe is besloten in verband met de betrekkelijk geringe omvang van de verhogingen.

Belasting op personenauto’s en motorrijwielen

Artikel II strekt tot aanpassing van een aantal in de Wet op de belasting van personenauto’s en motorrijwielen 1992 opgenomen tarieven. Bij deze regeling worden de tarieven, genoemd in artikel 9, eerste lid, van die wet voor de personenauto zoals vermeld in de kolommen III en IV van de tabellen aangepast alsmede het toeslagbedrag, genoemd in artikel 9, eerste lid, van die wet.

Artikel III strekt tot aanpassing van een aantal in de Wet uitwerking autobrief opgenomen tarieven en toeslagen. Bij deze regeling worden de in artikelen XVII en XVIII genoemde tarieven zoals vermeld in de kolommen III en IV van de tabellen, alsmede de toeslagbedragen aangepast.

Motorrijtuigenbelasting

Artikel IV strekt tot aanpassing van de diverse in de Wet op de motorrijtuigenbelasting 1994 opgenomen tarieven. Bij deze regeling worden de tarieven aangepast voor de personenauto en de bestelauto van een particulier (artikelen 23 en 24), de bestelauto van een gehandicapte persoon en de bestelauto van een ondernemer (artikelen 24a en 24b), het motorrijwiel (artikel 25), de vrachtauto (artikel 25a), de ‘rijdende winkel’ (artikel 25b) en de autobus (artikel 25c). Daarnaast wordt het teruggaafbedrag in het kader van een vergunning voor een bedrijfsvoertuigenpark aangepast (artikel 37c).

Op grond van artikel XVIII van het Belastingplan 2011 wordt het tarief voor een motorrijwiel, genoemd in artikel 25 van de Wet op de motorrijtuigenbelasting 1994, aangepast. Het eerstgenoemde artikel bepaalt dat het in 2012 geldende tarief per 1 januari 2013 eerst wordt geïndexeerd, waarna een verhoging met twaalf percent van dat bedrag plaatsvindt. Het tarief voor een motorrijwiel bedraagt dientengevolge vanaf 1 januari 2013 € 23,24.

Belastingen op milieugrondslag

Artikel V strekt tot aanpassing van de diverse in de Wet belastingen op milieugrondslag opgenomen tarieven. Bij deze regeling worden de tarieven van de belasting op leidingwater (artikel 18), de kolenbelasting (artikel 43) en de energiebelasting (artikelen 59 en 60) aangepast.

Artikel XXVII van de Wet uitwerking autobrief bepaalt dat het tarief voor aardgas dat wordt geleverd aan een CNG-vulstation, genoemd in artikel 59, eerste lid, onderdeel b, van de Wet belastingen op milieugrondslag, per 1 januari 2013 wordt verhoogd tot € 0,0959 per kubieke meter. Artikel XXVIII, derde lid, van de Wet uitwerking autobrief bepaalt dat artikel 90 van de Wet belastingen op milieugrondslag op 1 januari 2013 geen toepassing vindt op dit bedrag.

Artikel XII, onderdelen C en D, van de Wet uitwerking fiscale maatregelen Begrotingsakkoord 2013 strekt tot samenvoeging van de eerste en de tweede schijf en tot samenvoeging van de schijf voor zakelijk met de schijf voor niet-zakelijk gebruik voor aardgas. Als gevolg van het samenvoegen komt een deel van de in artikel 59, eerste lid, onderdeel a, en artikel 60, eerste lid, opgenomen tarieven met ingang van 1 januari 2013 te vervallen. Indexatie van deze tarieven is daarom niet meer van toepassing.

Provinciewet

Artikel XIX, onderdeel A, van Overige fiscale maatregelen 2012 bepaalt dat het maximale aantal opcenten, genoemd in artikel 222, tweede lid, van de Provinciewet, met ingang van 1 januari 2013 jaarlijks zal worden aangepast met de tabelcorrectiefactor, bedoeld in artikel 10.2 van de Wet inkomstenbelasting 2001. Artikel VI van de onderhavige regeling strekt daartoe.

De Staatssecretaris van Financiën,