Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
ReimerswaalStaatscourant 2012, 26192Ontheffingen

Logo Reimerswaal
Bekendmaking omgevingsvergunning Hoofdweg 60 en 60 B t/m E in Rilland, Reimerswaal

Op basis van het ingestelde beroep en de uitspraak van de rechtbank Middelburg, sector bestuursrecht, is de omgevingsvergunning ten behoeve van het huisvesten van arbeidsmigranten aan de Hoofdweg 60 en 60 B t/m E in Rilland aangepast. Het besluit ligt ter inzage in het gemeentehuis en is ook op de website van de gemeente in te zien.

www.reimerswaal.nl → Actueel → Bekendmakingen → Omgevingsvergunning verleend.

De vergunning en de bijbehorende voorschriften liggen vanaf donderdag 20 december 2012 tot en met woensdag 30 januari 2013 ter inzage. De stukken kunnen worden ingezien op het gemeentehuis van Reimerswaal, Oude Plein 1 in Kruiningen, evenals op de website van de gemeente. Het gemeentehuis is van maandag tot en met donderdag geopend van 9.00 uur tot 14.00 uur, op vrijdag van 9.00 uur tot 12.00 uur en verder uitsluitend op afspraak. Een afspraak kunt u maken via het secretariaat onder doorkiesnummer (0113) 395000.

Over de veranderingen in de omgevingsvergunning op basis van de uitspraak van de rechtbank, kan eenieder gedurende de ter inzage termijn schriftelijk hoger beroep instellen. Tegen het verlenen van deze vergunning kan door degene die reeds eerder tegen de vergunning beroep hebben ingesteld, hoger beroep worden ingesteld. Het beroepsschrift moet in tweevoud worden ingediend bij de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019 2500 EA Den Haag.

Deze bekendmaking vindt tegelijkertijd plaats in de Staatscourant.

Kruiningen, 19 december 2012

namens burgemeester en wethouders van Reimerswaal drs. ir. F. Schouten Hoofd afdeling Bouwen, Milieu en Handhaving