Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
OssStaatscourant 2012, 26163Ruimtelijke plannen

Logo Oss
Ontwerpbestemmingsplan, ontwerpbesluit hogere waarde en ontwerpbeeldkwaliteitplan ‘Gezondheidscentrum en Woonpark Saal van Zwanenbergsingel - Oss - 2013’, Oss

U kunt reageren op het ontwerpbestemmingsplan, het ontwerpbesluit hogere waarde en het ontwerpbeeldkwaliteitplan ‘Gezondheidscentrum en Woonpark Saal van Zwanenbergsingel - Oss - 2013’. Hieronder leggen wij uit wat het ontwerpbestemmingsplan, het ontwerpbesluit hogere waarde en het ontwerpbeeldkwaliteitplan inhouden. Ook leest u hoe u kunt reageren.

Wat is een bestemmingsplan?

In een bestemmingsplan staat welke functies grond heeft. Bijvoorbeeld wonen, natuur, recreatie of een bedrijf. Ook regelt het plan of men op die grond mag bouwen. Dit is bijvoorbeeld belangrijk als u een vergunning vraagt om te bouwen. De gemeente kijkt dan of uw bouwplannen in het bestemmingsplan passen.

Waar gaat dit ontwerpbestemmingsplan over?

Het bestemmingsplan gaat over het gebied tussen de Saal van Zwanenbergsingel, de Joannes Zwijsenlaan, de achtertuinen van de woningen aan de Kortfoortstraat en de Tulpstraat. In 2013 vertrekt het ziekenhuis naar Uden. Op de locatie van het ziekenhuis komt een gezondheidscentrum. Ook komen er woningen en appartementen.

Wat is een besluit hogere waarde?

De Wet geluidhinder regelt hoeveel geluid er bij woningen mag zijn door het verkeer op een weg. Dit noemen wij de voorkeurswaarde. In sommige gevallen mag de gemeente meer geluid toestaan. Wij nemen daar dan een apart besluit over. Dit heet een ‘besluit hogere waarde’.

In dit geval maakt het bestemmingsplan het mogelijk om woningen te bouwen in de nabijheid van de Saal van Zwanenbergsingel en de Joannes Zwijsenlaan. De voorkeurswaarde voor geluid wordt door deze wegen overschreden. Wij willen dit toestaan. Daarom hebben wij een ontwerpbesluit hogere waarde opgesteld.

Waar gaat dit ontwerpbesluit hogere waarde over?

In dit geval zijn wij van plan om een besluit hogere waarde te nemen voor woningen die geluid ondervinden van het verkeer op de Saal van Zwanenbergsingel en de Joannes Zwijsenlaan.

Wat is een beeldkwaliteitplan?

Een beeldkwaliteitplan bepaalt de uitgangspunten voor de architectonische uitwerking van het bestemmingsplan.

Waar gaat dit beeldkwaliteitplan over?

Dit beeldkwaliteitplan gaat over de architectuur van de toekomstige gebouwen die worden gerealiseerd in het plangebied. Het beeldkwaliteitplan zorgt voor eenheid op landschappelijk en architectonisch niveau.

Wanneer en welke stukken kunt u inzien?

U kunt van donderdag 20 december 2012 tot en met woensdag 30 januari 2013 de volgende stukken inzien:

  • het ontwerpbestemmingsplan

  • andere stukken over het ontwerpbestemmingsplan, zoals de toelichting

  • het ontwerpbesluit hogere waarde

  • het ontwerpbeeldkwaliteitplan

Waar en hoe kunt u de stukken inzien?

U kunt de stukken inzien:

De bronbestanden van het bestemmingsplan zijn digitaal beschikbaar op http://bestemmingsplan.oss.nl/RO-online/0828.

Het identificatienummer van het bestemmingsplan is NL.IMRO.0828.BPgzowoonparkoss-ON01.

U kunt reageren op het ontwerpbestemmingsplan, het ontwerpbesluit hogere waarde en het ontwerpbeeldkwaliteitplan

U kunt reageren op het ontwerpbestemmingsplan en/of het ontwerpbesluit hogere waarde en/of het ontwerpbeeldkwaliteitplan. Als u wilt reageren op het ontwerpbesluit hogere waarde moet u wel een belang hebben bij dat besluit.

U kunt reageren van donderdag 20 december 2012 tot en met woensdag 30 januari 2013. U kunt dit schriftelijk doen of mondeling. Let op: u kunt niet per e-mail reageren.

Wilt u mondeling reageren? Maakt u hiervoor dan een afspraak met mevrouw E. Steemers, via telefoonnummer [0412] 62 99 11.

Wilt u schriftelijk reageren op het ontwerpbestemmingsplan? Stuurt u dan een brief aan

De gemeenteraad van Oss

Ter attentie van de afdeling Stedelijke Ontwikkeling

Postbus 5

5340 AB OSS

In uw brief geeft u aan waarom u het wel of niet eens bent met het ontwerpbestemmingsplan.

U kunt uw reactie toelichten aan een hoorcommissie, maar u bent dit niet verplicht. De hoorcommissie bestaat uit drie leden van de gemeenteraad.

Wilt u uw zienswijze toelichten? Vermeldt u dit dan in uw zienswijze. Doet u dit niet, dan stuurt de hoorcommissie u geen uitnodiging.

Wilt u schriftelijk reageren op het ontwerpbesluit hogere waarde of het ontwerpbeeldkwaliteitplan? Stuurt u dan een brief aan:

Burgemeester en wethouders van Oss

Ter attentie van de afdeling Stedelijke Ontwikkeling

Postbus 5

5340 BA OSS

In uw brief geeft u aan waarom u het wel of niet eens bent met het ontwerpbesluit of het ontwerpbeeldkwaliteitplan.

Hebt u nog vragen?

Hebt u nog vragen over deze publicatie? Belt u dan met mevrouw E. Steemers van de afdeling Stedelijke Ontwikkeling, telefoonnummer [0412] 62 99 11.