Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
UdenStaatscourant 2012, 26070Ruimtelijke plannen

Logo Uden
Ontwerpbestemmingsplan ‘Bedrijventerrein Goorkens-Hoogveld 2013’, Uden

Het College van burgemeester en wethouders van Uden maakt bekend, dat met ingang van donderdag 20 december 2012 gedurende 6 weken, dus tot en met 30 januari 2013 het ontwerpbestemmingsplan ‘Bedrijventerrein Goorkens-Hoogveld 2013’ (Identificatienummer: NL.IMRO.0856.BPGoorkHoogv2013-ON01) ter inzage ligt.

Doel van het bestemmingsplan is het bieden van een eenduidige en uniforme juridische regeling voor het toegestane gebruik en de toegestane bebouwing binnen het plangebied. Het bestemmingsplan heeft een overwegend conserverend karakter, waarbij de bestaande situatie is vastgelegd.

Het bedrijventerrein Goorkens-Hoogveld ligt ten oosten van de kern Uden. Aan de westkant van het bedrijventerrein bevindt zich het bedrijventerrein Loopkant-Liessent. In het noorden en zuiden grenst het bedrijventerrein aan het halfopen landschap, dat bestaat uit een afwisseling van agrarische percelen. In het oosten vormt de Zeelandsedijk een scheiding tussen het bedrijventerrein en de vliegbasis Volkel.

De stukken kunnen tijdens openingstijden worden ingezien bij de centrale balie in het Gemeentehuis en zijn ook digitaal te raadplegen via de website van de gemeente Uden en op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl.

Een ieder kan tijdens de inzageperiode een schriftelijke zienswijze indienen bij de gemeenteraad van Uden, postbus 83, 5400 AB Uden. Neem voor het indienen van een mondelinge zienswijze contact op met de afdeling stedelijke ontwikkeling tel : (0413) 281 432) of maak een mondelinge reactie kenbaar bij de publieksbalie; deze reactie wordt schriftelijk vastgelegd.

De gemeenteraad betrekt eventueel naar voren gebrachte zienswijzen bij haar besluitvorming over de vaststelling van het bestemmingsplan.