Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Ministerie van Buitenlandse ZakenStaatscourant 2012, 25805Besluiten van algemene strekking

Rectificatie PSI

In het Besluit van de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking van 4 december 2012 tot vaststelling van beleidsregels en een subsidieplafond voor het Private Sector Investeringsprogramma (Stcrt. 25805) ontbreekt in Bijlage 1 (PSI Regulier), paragraaf 5 (Ingangscriteria), punt 2 (Aanvrager), voor het laatste gedachtestreepje ten onrechte:

  • De onderneming dient ten minste twee jaar te bestaan.