Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
LansingerlandStaatscourant 2012, 25690Vergunningen

Logo Lansingerland
Ontwerp omgevingsvergunning reclamezuil voor corporatereclame, Bleiswijk, Lansingerland

Op grond van artikel 3.10 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht maken burgemeester en wethouders van Lansingerland bekend dat de ontwerp omgevingsvergunning voor de plaatsing van een reclamezuil voor corporatereclame ten behoeve van horeca bij de oostelijke entreelocatie op Prisma Bedrijvenpark ten westen van de N209 en ten noorden van de A12 met identificatienummer NL.IMRO.1621.BP0023P01-ONTW (met bijbehorende stukken) voor een ieder ter inzage wordt gelegd.

Inzage

De ontwerp omgevingsvergunning ligt met bijbehorende stukken van 13 december 2012 tot en met 23 januari 2013 voor een ieder ter inzage.

Het plan is digitaal beschikbaar gesteld en kunt u raadplegen op: www.ruimtelijkeplannen.nl [http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.1621.BP0023P01-ONTW] en op onze website: www.lansingerland.nl; onder wonen en omgeving (bestemmingsplannen). Daarnaast ligt het plan voor iedereen ter inzage in het servicepunt Bergschenhoek, Tobias Asserlaan 1 en het servicepunt Bleiswijk, Dorpsstraat 7. Openingstijden Bergschenhoek: op werkdagen van 9.00 uur tot 17.00 uur, op dinsdagavond van 18.00 uur tot 20.00 uur en op zaterdagmorgen van 9.00 uur tot 12.00 uur. Openingstijden Bleiswijk: Maandag en woensdag van 13.00 tot 17.00 uur en op vrijdagavond van 18.00 tot 20.00 uur.

Mocht u de betreffende stukken buiten genoemde tijden willen inzien of een nadere toelichting wensen op de betreffende stukken, dan dient u telefonisch een afspraak te maken via telefoonnummer 14 010.

Zienswijzen

Tijdens de termijn van terinzagelegging kunt u een zienswijze naar voren brengen bij het college van burgemeester en wethouders. Dit kan schriftelijk of mondeling. Een schriftelijke zienswijze (geen e-mail) kunt u sturen naar de gemeente Lansingerland, ter attentie van het college, afdeling RO, postbus 1, 2650 AA Berkel en Rodenrijs, o.v.v. zienswijze corporate mast - BP0023P01. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u telefonisch een afspraak maken via telefoonnummer 14 010.