Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
LansingerlandStaatscourant 2012, 25536Vergunningen

Logo Lansingerland
Verleende uitgebreide omgevingsvergunning (projectafwijkingsbesluit) woning Noordersingel 12b te Berkel en Rodenrijs, Lansingerland

(BP0036P02)

Hierbij maakt het college van de gemeente Lansingerland bekend dat het de uitgebreide omgevingsvergunning (projectafwijkingsbesluit) voor de bouw van een vrijstaande woning aan de Noordersingel 12b te Berkel en Rodenrijs met identificatienummer NL.IMRO.1621.BP0036P02-VAST heeft verleend zonder daarbij een exploitatieplan vast te stellen.

Beschrijving

De omgevingsvergunning maakt de bouw van een vrijstaande woning mogelijk aan de Noordersingel 12b te Berkel en Rodenrijs. De afwijking van het geldende bestemmingsplan is dat de huidige bestemming ‘Agrarische doeleinden’ betreft waarop de bouw van een woning niet toegestaan is.

Inzage

U kunt de desbetreffende stukken met ingang van donderdag 13 december 2012 tot en met donderdag 24 januari 2013 inzien op www.ruimtelijkeplannen.nl via [http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/

?planidn=NL.IMRO.1621.BP0036P02-VAST].

De stukken zijn ook te vinden op de gemeentelijke site, www.lansingerland.nl; onder wonen en

omgeving (bestemmingsplannen).

U kunt de analoge stukken inzien in het servicepunt Bergschenhoek, Tobias Asserlaan 1 en het servicepunt Bleiswijk, Dorpsstraat 7. Openingstijden Bergschenhoek: Alle werkdagen van 9.00 uur tot 17.00 uur, dinsdagavond van 18.00 uur tot 20.00 uur en zaterdagmorgen van 9.00 uur tot 12.00 uur. Openingstijden Bleiswijk: Maandag en woensdag van 13.00 tot 17.00 uur en vrijdagavond van 18.00 tot 20.00 uur.

Mocht u de betreffende stukken buiten genoemde tijden willen inzien of een nadere toelichting wensen op de betreffende stukken, dan dient u telefonisch een afspraak te maken via telefoonnummer 14 010

Beroep

Belanghebbenden kunnen van 14 december 2012 tot en met 24 januari 2013 beroep instellen bij de Rechtbank Rotterdam, Postbus 50951, 3007 BM ROTTERDAM.

U dient:

  • tijdig bij het college een zienswijze naar voren te hebben gebracht óf het moet u redelijkerwijs niet te verwijten zijn dat u dat niet heeft gedaan;

  • het beroepschrift te voorzien van naam, adres en datum;

  • het bestreden besluit te omschrijven en daarvan een kopie mee te sturen;

  • het beroepschrift te ondertekenen.

Voor de behandeling van een beroepschrift is griffierecht verschuldigd.

U kunt ook digitaal beroep instellen bij de rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Is een beroepschrift ingediend, dan kan tevens op grond van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht een verzoek om voorlopige voorziening worden gevraagd bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Rotterdam. Het adres van de voorzieningenrechter is hetzelfde als van de Rechtbank.

Als geen voorlopige voorziening wordt getroffen, treedt de omgevingsvergunning in werking op 25 januari 2013.