Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
ApeldoornStaatscourant 2012, 25157Ruimtelijke plannen

Logo Apeldoorn
Ontwerpstructuurvisie ‘Apeldoorn biedt ruimte’, Apeldoorn

Van 6 december 2012 tot en met 16 januari 2013 ligt de ontwerp structuurvisie ‘Apeldoorn biedt ruimte’ ter inzage.

De ontwerp structuurvisie ‘Apeldoorn biedt ruimte’ heeft betrekking op het hele grondgebied van de gemeente Apeldoorn. Het is een ruimtelijke toekomstvisie met een doorkijk tot circa 2030. Apeldoorn wordt hierin gepositioneerd als Buitenstad. Daarbij passen vier ambities: comfortabele gezinsstad, toeristisch toplandschap, veelzijdige economie en locale duurzaamheid. De gemeentelijke focus ligt bij het fundament van de Buitenstad, dat bestaat uit onder meer de beken en sprengen, de parken en lanen, de fijnmazige voorzieningenstructuur en de belangrijkste wegen. In de structuurvisie is een kaart opgenomen van het fundament van de Buitenstad. Daarnaast wordt een aantal dynamo’s aangewezen, veelal gebiedsontwikkelingen met meerwaarde voor Apeldoorn. Zoals bijvoorbeeld de Kanaalzone. Ook wordt de rol die de gemeente voor zichzelf ziet in de ruimtelijke ontwikkeling beschreven. Soms kaderstellend, maar vaak ook uitnodigend, gericht op initiatieven van anderen. Met maar één doel: een nog betere Buitenstad worden. Daarvoor wil Apeldoorn ruimte bieden. Tot slot regelt de structuurvisie ook een aantal vormen van kostenverhaal.

Tijdens deze periode kan iedereen een zienswijze indienen. Dat kan op de volgende manieren:

  • Digitaal: stuur uw zienswijze per e-mail naar structuurvisie@apeldoorn.nl

  • Schriftelijk: stuur uw zienswijze naar de gemeenteraad, t.a.v. Yvonne Harryvan, Postbus 9033, 7300 ES Apeldoorn, onder vermelding van 'zienswijze ontwerp structuurvisie Apeldoorn biedt Ruimte'. Vermeld op uw brief uw naam en adres.

De ontwerp structuurvisie kunt u downloaden op www.apeldoorn.nl/structuurvisie en ligt ook ter inzage bij het Omgevingsloket in het stadhuis.

Bij het Omgevingsloket kunt u terecht van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 12.00 uur en op donderdagavond van 17.00 tot 19.30 uur. 's Middags en op dinsdag- en woensdagavond kunt u uitsluitend op afspraak terecht. Een afspraak kunt u maken via onze website of door tijdens kantoortijden te bellen met 14055.

Voor meer informatie over de structuurvisie kunt u contact opnemen met Yvonne Harryvan, 055 - 580 2029 of structuurvisie@apeldoorn.nl

Apeldoorn, 5 december 2012